Inflasjonen i USA økte til 4,4 prosent i april

Prisveksten i USA er fortsatt over sentralbankens mål. Nå er det tegn til at inflasjonen biter seg fast, sier Olav Chen i Storebrand.

Publisert:

PCE-inflasjonenPCE-inflasjonenKPI-inflasjon og PCE-inflasjon måler begge prisendringer for forbrukere. PCE-inflasjonen er imidlertid bredere i omfang og tar hensyn til prisendringer i hele produksjonen av økonomien, så vel som endringer i kostnadene til forbrukerne. (personal consumption expenditure) endte på 4,4 prosent i april, målt mot samme måned i 2022.

Det viser ferske tall fra USAs byrå for økonomisk analyse.

Analytikerne hadde på forhånd ventet at inflasjonen lande på 4,3 prosent, ifølge Bloomberg.

I mars kom inflasjonen inn på 4,2 prosent.

PCE-kjerneinflasjonen, som ser bort fra mat- og energipriser, økte til 4,7 prosent, også den opp 0,1 prosent fra forrige måned. På forhånd trodde analytikerne at den skulle holde seg stabil.

Tallet er det foretrukne inflasjonsmålet til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, ifølge Bloomberg. Kjerne-PCE er ofte utslagsgivende når sentralbanken setter renten.

Chen: Juniheving fortsatt i spill

– Det er fortsatt i spill om det blir juniheving, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, til E24.

Han peker på at inflasjonen kom inn marginalt høyere enn ventet, og at den ikke er et like stort problem som den har vært.

– Men det er fortsatt et problem. Den er fremdeles godt over målet, sier han.

Ifølge Chen er det tegn til at inflasjonen biter seg fast med de tallene man ser nå.

– Derfor er det helt åpent om Fed vil heve rentene også i juni. Det avhenger av hva som skjer frem til da.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand sier det fortsatt er åpent om det blir en ny renteheving i USA.

Mener resesjon kan være positivt

I likhet med Norges Bank, har den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) et inflasjonsmål på rundt 2 prosent.

Det har vært stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i 2023, og frykt for at USA ville havne i en resesjonresesjonøkonomisk tilbakegang.

Samtidig vil en resesjon kunne forhindre et kraftig fall i markedet i siste halvdel av 2023, sier konsernsjef Michael Yoshikami Destination Wealth Management til CNBC.

– Dette kommer til å høres sprøtt ut, men hvis vi ikke får lavere økonomisk vekst i USA og kanskje til og med en svak resesjon, kan det bli sett på som negativt fordi rentene kanskje ikke blir kuttet, eller til og med kan fortsette å gå opp hvis det er tilfellet. Det er risikoen for markedet, sa Yoshikami i et intervju med kanalen.

De siste ukene har flere Fed-topper indikert at dersom kjerneinflasjonen holder seg høy, kan det kreve en strammere pengepolitikk og lengre tid og flere renteøkninger.

Høyeste rentenivå på 16 år

Det siste referatet fra Fed viser at rentekomiteen ved forrige møte var delt i synet på om det vil være nødvendig med flere rentehevinger fremover.

Da ble styringsrenten satt opp med 0,25 prosentpoeng, til intervallet 5–5,25 prosent. Det er det høyeste nivået på 16 år.

Samtidig har jobbmarkedet i USA holdt seg overraskende stramt det siste året. I begynnelsen av mai viste tall fra rapporten «Nonfarm payrolls»«Nonfarm payrolls»viser hvor mange jobber som ble skapt utenfor landbruket i USA, og gir en god pekepinn på aktiviteten i den amerikanske økonomien at det ble skapt 253.000 nye jobber i USA, langt over de 185.000 som økonomene ventet.

I markedet prises det nå inn en ny renteheving på møtet i juni med rundt 32 prosent sannsynlighet, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Publisert:

Her kan du lese mer om