VERDENSBANKEN: Verdensbanken satser på byene for å avskaffe fattigdom

Store byer, mer flytting og ned med grensene er Verdensbankens nye oppskrift for å hjelpe verdens fattige.

En kvinne i Mumbai kokermat på gaten foran skuret der hun bor med familien sin. Skal vi få bukt med fattigdommen i verden, må folk fortsette å strømme inn til de store byene, mener Verdensbanken.
Publisert:

En bedre fremtid for de fattigste ligger i store byer, mer pendling og grenseløs handel mellom spesialiserte land.
Det er ikke akkurat distriktspolitikk, spredt bosetning og småskala landbruk Verdensbanken fremhever i 2009-utgaven av "World Development Report". Store og enda større byer er veien å gå for at verdens fattige skal kunne heve seg opp fra bunnen.
Verdensbanken utfordrer myten om at den økonomiske veksten aktivt må spres utover i fattige land for at de fattigste skal få et bedre liv. Det er lettere å bekjempe fattigdommen ved å satse på økonomisk vekst i byene, som så risler tilbake til den fattige landsbygda.
- Markedskreftene foretrekker noen steder fremfor andre. Å bekjempe denne konsentrasjonen er ensbetydende med å bekjempe økonomisk fremgang. Myndighetene bør gjøre det lettere å konsentrere produksjonen, sier Verdensbankens sjeføkonom for Europa og Sentral-Asia, Indermit S. Gill. Han er hovedredaktør for årets rapport på 383 sider.
Flytte

Mer flytting er det andre elementet i Verdensbankens oppskrift:
* USA er verdens største økonomi og har den mest mobile arbeidskraften. Rundt 35 millioner mennesker i en befolkning på drøyt 300 millioner skifter bosted hvert år.
* I Kina flyttet 150 millioner mennesker til de fremgangsrike kystområdene i siste delen av 1990-årene.
* Fra 1950 til 1990 gikk Sør-Korea fra å ha 80 prosent av innbyggerne på landet til å ha 80 prosent i byene.
Det betyr at arbeidskraften og bedriftene flytter eller pendler dit det er mye folk og bedrifter fra før.

Grenseløst

Punkt tre er å rive ned grensene mellom landene. Verdensbanken anslår at de økonomisk grensene mellom land er fire ganger så "tykke" i Vest-Afrika som i Vest-Europa. Som en av verdens sterkeste regioner disponerer de europeiske landene 35 prosent av sin verdiskaping til handel.
Produksjonen av deler av Airbus-flyet skjer i flere europeiske land. Store seksjoner lastes på skip eller fly for så å settes sammen i et annet land. Spesialisering og stordrift skaper fremgang, og er et resultat av at de økonomiske grensene er borte. Skriver Verdensbanken.
Politikken

Verdensbankens verdensbilde får konsekvenser for politikken i de fattige landene.
- I en verden der økonomisk sentralisering er en av livets realiteter, bør myndighetene konsentrere seg om å forbedre arealforvaltningen, sørge for grunnleggende offentlige tjenester overalt og investere effektivt i infrastruktur, sier Katherine Sierra, Verdensbankens visepresident for bærekraftig utvikling.
Hun sier virkemidler som skal motivere næringslivet til å etablere seg i tilbakeliggende områder, bør brukes i begrenset grad.
Starter i byen

Sterk vekst i store byer og kystregioner fortrenger ikke vekst i fattige og tilbakeliggende områder.
- Menneskene i verdens mest tilbakestående områder vet så altfor godt at veksten ikke kommer til alle steder på en gang, sier Gill.
Budskapet er at de relative forskjellene i et land minker med økonomisk vekst. For å finne belegg for dette, har Verdensbanken gått gjennom mer enn 100 levekårsundersøkelser.
I de fattige, men fremgangsrike landene, som Ghana og Indonesia, har folk i de velstående delene av landet et forbruk som er nesten 75 prosent høyere enn i tilbakestående områder. I rike land er forskjellen mindre enn 25 prosent.
Flere nyheter på E24

Publisert: