Verdensbanken: Moderat økonomisk vekst i år

Verdensøkonomien vil vokse moderat i år, mener Verdensbanken, som i sin prognose anslår en vekst på 2,5 prosent, så vidt over fjorårets 2,4 prosent.

Verdensbanken spår svakere vekst i både USA og Kina i årene som kommer, mye på grunn av handelskrigen til president Donald Trump. Her losses containere i Tacoma i USA.
Publisert: Publisert:

En rekke risikofaktorer kan påvirke prognosen, blant annet fornyet handelsstrid mellom USA og Kina, påpeker Verdensbanken.

De skrur ned forventningene fra forrige 2020-prognose, som ble publisert i juni, med 0,2 prosentpoeng. Verdensbanken barberer også forventningene for de to kommende årene med 0,2 prosentpoeng siden juni-prognosen og anslår nå at veksten i 2021 blir på 2,8 prosent og 2,7 prosent i 2022.

2019 ble det svakeste året for verdensøkonomien siden finanskrisen i 2008.

– Det er fortsatt risiko, og veksten er skjør, sier visepresident Ceyla Pazarbasioglu.

Les på E24+

Bloomberg-kommentar: Hvordan investere og tjene penger gjennom den neste resesjonen

Svakere vekst i USA

For USA spår Verdensbanken at veksten reduseres fra 2,3 prosent i 2019 til 1,8 prosent i 2020 og deretter enda mer til 1,7 prosent både neste år og i 2022.

Dette er betydelig lavere enn veksten på over 3 prosent som president Donald Trump har lovet med sine skattekutt og rereguleringer.

Utsikten for Europa er enda dystrere, blant annet som følge av svak tysk vekst og brexit. Den allerede lave veksten på 1,1 prosent i fjor ventes å bli fulgt opp av en vekst på kun 1 prosent i år og 1,3 prosent i 2021 og 2022.

Trumps handelskrig

For Kina spår Verdensbanken at veksten blir redusert år for år, fra 5,9 prosent i år til 5,8 prosent neste år og 5,7 prosent i 2022.

Den svakere veksten i både USA og Kina har sin rot i handelskrigen mellom de to landene, som fører til at de innfører toll og avgifter på hverandres produkter.

Verdensbanken spår at veksten for alle i-land synker til 1,4 prosent i år, ned fra 1,8 prosent i fjor. Veksten i de fremvoksende økonomiene ventes på sin side å øke til 4,1 prosent.

Les på E24+

The Economist: Slik oppdager du en resesjon

Kun åtte land

Denne økningen er imidlertid ujevnt fordelt. 90 prosent av veksten i disse landene står bare åtte land for: Argentina, Brasil, India, Mexico, Iran, Tyrkia, Russland og Saudi-Arabia etter lengre perioder med svak vekst, mens for resten av dem vil det knapt være noen vekst.

President Donald Trumps beintøffe handelspolitikk som tar sikte på å redusere USAs handelsunderskudd for å hjelpe amerikansk industriproduksjon, har resultert i nye tollbarrierer både i USA og andre land.

Ifølge Verdensbanken har dette ført til at veksten i den globale handelen har sunket fra 4 prosent i 2018 til bare 1,4 prosent i fjor.

Publisert: