Tyske industritall skuffer stort: – De harde dataene fortsetter å skremme

To svake industritall fra Tyskland på rad lover dårlig for et løft med det første, ifølge sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank følger tett med på utviklingen i den tyngede tyske bilindustrien.
Publisert:

Den tyske industriproduksjonen for oktober sjokkerer, med en utvikling som var langt verre enn ventet.

– De faktiske harde dataene for tysk industri fortsetter å skremme, kommenterer sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

Landets industriproduksjon falt 1,7 prosent fra måneden før, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 0,1 prosent. Fra samme måned i fjor er nedgangen på 5,3 prosent.

Fallet er også det største på månedsbasis siden april, og betyr 12 måneder på rad med negativ årsvekst i landets industriproduksjon.

Les også

Svakeste tyske PMI-tall siden 2012: – Jeg er urolig

– De negative driverne er der fortsatt

Tysk industri har vist store svakhetstegn gjennom året, men den aller siste tiden har ledende indikatorer for henholdsvis tilliten i næringslivet og aktiviteten i industrien, Ifo-indeksen og PMI-tall, vist lyspunkter.

– Men en stabilisering her er fortsatt ikke det samme som en rekyl. Det er en stabilisering på et relativt svakt nivå, sier Danske Bank-strategen.

Lie peker på følgende årsaker til at han ikke venter en rask innhenting for den tyske industrien:

  • Utfordringene i den tyske bilindustrien, der etterspørselen globalt faller og det er varslet store oppsigelser i år. Sist uke varslet giganten Daimler 10.000 jobbkutt.
  • Handelskrigen mellom USA og Kina som fortsatt ikke har fått en løsning.
  • Usikkerhet knyttet til brexit og hva det vil betyr for handelen med Tyskland.

– De negative driverne er der fortsatt, og det er fortsatt et skille mellom ledende indikatorer og harde data som industriproduksjonen, fremhever sjefstrategen.

Det var bilindustrien som viste klart svakest utvikling i den tyske industrien i oktober.

– Den er i en voldsom omstillingsfase og sliter med kostnader knyttet til overgangen fra fossilt drivstoff til elbiler og hybridbiler, forklarer Lie.

Les på E24+

Bloomberg: Volkswagens vei til rikdom eller ruin begynner i denne fabrikken (+)

– Lover ikke veldig bra

Lie mener håpet for tysk industri ligger hos stormakten Kinas industri.

Tysk industri følger gjerne utviklingen til den kinesiske med et lite etterslep, påpeker han.

– Hvis vi skal tro på de kinesiske PMI-ene, så viser de en tydelig bedring for industriaktiviteten. Og vi ser også andre signaler i kinesisk økonomi som tyder på at man går inn i en moderat innhenting etter den tunge oppbremsingen det siste kvartalet.

– Det kan bli en positiv impuls i Tyskland etter hvert, sier sjefstrategen.

Men torsdagens tyske tall for ordreinngang, som falt med 0,4 prosent på månedsbasis i oktober, gjør at en betydelig innhenting for industrien virker lite sannsynlig, mener Lie.

– Når ordreinngangen også er svak lover ikke det veldig bra for et umiddelbart løft i aktiviteten, påpeker han.

Les på E24+

Full fart mot resesjon: Fem grafer som viser svikten i tysk økonomi (+)

Publisert:
Gå til e24.no