SVs budsjettforslag: Slik kan maten bli billigere

Midlertidig kutt i matmomsen skal gjøre maten billigere, ønsker SV. Men alle som tjener over en million skal få høyere skatteøkning enn regjeringen legger opp til. Det er blant prioriteringene i deres alternative budsjett.

MER I SKATT: SV-lederen
Publisert:

– Det dyrtid i Norge, sier Lysbakken, som sier dette må møtes med en «dyrtidpakke» på 8,6 milliarder kroner.

Fredag formiddag legger han frem SVs alternative budsjett på Stortinget. Allerede mandag skal nestleder og forhandlingsleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, gå i forhandlinger med regjeringspartiene.

– Det ene er velferdsreformer som kan gi folk mer å rutte med, det andre er økte satser i ulike stønader og trygder som kan hjelpe de med lite å møte dyrtiden, og det tredje er kraftigere omfordeling gjennom skatt.

Lysbakken sier også at og at de ønsker en midlertidig reduksjon av matmomsen. Det skal gi en gjennomsnittsfamilie med to barn drøyt 2000 kroner mer å rutte med, sammenlignet med Støre-regjeringens budsjett.

– Argumentet mot å kutte matmomsen vil være at over tid vil kjedene kunne jobbe inn en sånn endring og ta det ut i økt profitt. Men med et midlertidig kortvarig kutt vil gjennomsiktigheten være så stor at vi har tro på at det vil komme forbrukerne til gode og ikke eierne av dagligvarekjedene. Derfor mener vi det er fornuftig, utdyper Lysbakken overfor VG.

Tøffe tider

Det er tøffe tider økonomisk. Da regjeringen la frem sitt statsbudsjett den 6. oktober ville de øke formuesskatten og hente inn mer skatt fra næringslivet. Totalt øker de skattene med 46 milliarder.

Det var ikke nok, har SV-lederen flere ganger sagt. Også fredag avviser han at statsbudsjettet regjeringen la frem er noe skattesjokk.

– For oss er det helt avgjørende at vi skal ha en varig omfordeling. Hver eneste person som truer med å flytte til Sveits gjør oss mer motivert til å få det til.

– Er det i det hele tatt mulig for regjeringen å få til en avtale med SV uten at skattene øker mer enn de har foreslått?

– Jeg skal ikke stå her og diktere nå hva en mulig forliksavtale er. Men for oss er to ting helt avgjørende: Forskjellene må ned, og vi skal ikke bruke mer oljepenger. Da er svaret å øke skattene for de rikeste. Vi mener at det er nødvendig for å få til et rettferdig budsjett å omfordele mer gjennoms skattesystemet, sier Lysbakken.

Lysbakken sier også at SV er bekymret for at den økonomiske situasjonen nå kan forandre seg raskt.

– Da kan det bli aktuelt med andre tiltak. Det aller viktigste er at ikke arbeidsledigheten stiger, sier Lysbakken.

18 milliarder mer i skatt

SV foreslår blant annet betydelige økninger i formuesskatten, som skal ta inn over 11 milliarder kroner, sa Lysbakken under fremleggingen av budsjettet. De vil også øke skattene for de som tjener over 800.000 kroner.

Totalt vil det være snakk om 18 milliarder mer i bokførte skatter og avgifter enn det regjeringen har foreslått.

Med pengene de henter inn sier SV-lederen at partiet blant annet vil: Øke minstepensjonen, øke bostøtten knyttet til strøm, øke stipend og lån til studenter, øke minstesatsen for uføre og sosialhjelp.

Han sier at SV ikke vil bruke mer oljepenger enn regjeringen, men at de legger opp til en kraftig omprioritering, og en langt kraftigere omfordeling.

– Det blir ikke noe forlik hvis vi ikke får et resultat som er preget av de prioriteringene vi legger frem i dag, sier Lysbakken.

Lysbakken sier SVs hovedprioritering er å få til et mer omfordelende budsjett.

– Altså å øke skattene på toppen og bruke pengene på velferdsreformer. Da prioriterer vi SFO og tannhelse øverst, og en del ytelser og stønader.

Miljøbudsjettet og endringer i oljepolitikken er også hovedprioriteringer sier han, i tillegg til å finne nye løsninger knyttet til bistand.

– Kan ikke rydde opp etter regjeringen

Regjeringen kom også med flere kutt i sitt statsbudsjettet, blant annet til vei og jernbane. SV-leder lystbakken sier at partiet er imot flere av regjeringens kutt og reverserer dem i sitt budsjett, men han sier samtidig:

– Regjeringen må i hovedsak ta ansvar for egne kutt, vi kan ikke rydde opp i alle sammen.

Blant de hardest kritiserte kuttene er kutt i dagpenger, og kutt i investeringstilskuddet for omsorgsboliger. Lysbakken vil ikke peke på konkrete kutt regjeringen må rydde opp i selv.

– Vi er uenig i de kuttene. Så er mitt budskap at vi kan ikke være ryddehjelp for regjeringen og gjøre opp for alle feilprioriteringer de har gjort. Derfor vil det også etter et forlik være kutt som vi er mot som står igjen, som regjeringen må ta ansvar for.

– Er det mulig å få til et kompromiss uten endringer i oljepolitikken?

– Vi har hatt to forhandlingsrunder der endringer i oljepolitikken har vært en del av det. Jeg tror regjeringen erkjenner at den politiske situasjonen er sånn at de også må forhandle oss om det, så det er mitt klare utgangspunkt

Gasspenger til bistand

I regjeringens budsjett røk det historiske bistandsmålet om å bruke en prosent av BNI på bistand.

SV sier de vil løse disse utfordringene ved å innføre et midlertidig høyprisbidrag på gass fra sokkelen, og så bruke noen av de ekstraordinære inntektene i 2023 til bistand.

– Vi må være solidariske i en tid der Norge samtidig har ekstraordinære inntekter. Derfor vil SV har en avgift på produksjon av gass når prisen er høy, og opprette et solidaritetsfond for humanitær bistand, sier Lysbakken.

Presisering: I en tidligere versjon av saken stod det at SV vil hente inn 20 milliarder mer i skatt, men disse tallene var en blanding av påløpt og bokført skatt. Det presise blir derfor 18 milliarder.

Publisert:
Gå til e24.no