Norge krevde tilbake bistand etter svindel, trusler og utpressing

Siden 2007 er 130 millioner bistandskroner krevd tilbake.

I fjor fikk Norge tre tilbakebetalinger etter støtte til prosjekter i Malawi.
Publisert:

Nylig skrev Aftenposten/E24 at Norge sender mer og mer penger til organisasjoner i noen av verdens mest korrupte regimer.

De siste 13 årene har Norge gitt 393 milliarder kroner i bistand.

I perioden er 130 millioner kroner, bare 3 promille, krevd tilbake. Årsaken er misbruk av pengene.

– Det er et stort beløp. Vi har nulltoleranse for korrupsjon. Det er viktig å huske at i noen av disse landene er korrupsjon historisk knyttet til, og nedfelt i, kulturen.

Det sier statssekretær Marianne Hagen i Utenriksdepartementet (UD).

Beløpet i sakene varierer fra 300 kroner til flere millioner kroner.

Aftenposten/E24 har fått innsyn i de fem største sakene fra 2019 og 2020.

Trusler og utpressing: 1,2 mill.

I Malawi ble det gitt penger til en organisasjonen, via Atlas-alliansen og Norges Handikapforbund (NHF).

Her var det flere tilfeller av bedrageri.

– To-tre ansatte løy, villedet og svindlet penger.

Det sier Eirin Næss-Sørensen til Aftenposten/E24. Hun leder internasjonalt arbeid i NHF.

Ansatte i organisasjonen ble truet og presset til å utføre enkelte overføringer. De ble også presset til å lyve til NHF.

– Ledelsen misbrukte makt. Ansatte ble truet med å bli sagt opp, legger Næss-Sørensen til.

– Er det vanskelig å ha kontroll?

– Vi opererer i meget korrupte land og det er vanskelig å ha full kontroll. Her var vi ikke nok til stede. Det utnyttet de. Om folk vil lure deg, og stjele, så kan de klare det. Siden saken sprakk, har vi jobbet hardt for å forberede våre kontrollrutiner.

Totalt ble det krevd tilbake 1,2 millioner kroner.

– Støtter ikke korrupte stater

Norsk bistand er komplekst. Norad forvalter halvparten av budsjettet. Resten står UD og andre etater for.

Norad er Direktoratet for utviklingssamarbeid, underlagt UD.

Mesteparten av bistanden går til multilaterale og humanitære organisasjoner. Lite går direkte fra Norge til en annen stat.

– Norge støtter ikke korrupte stater. Vi støtter innsats, ofte livsnødvendig humanitær hjelp. Også i land der det er høy grad av korrupsjon, sier Hagen.

Organisasjonene er enten selv operasjonelle i felt, eller gir pengene videre til lokale partnere.

Norsk bistand kan dermed gå via FN eller en rekke organisasjoner før de ender opp hos dem som utfører prosjektene.

Disse organisasjonene har ofte store apparat for å hindre misbruk.

Dersom lokale partnere misbruker støtte, er organisasjonen som fikk penger fra Norge, ansvarlig. De må da betale støtten tilbake.

Nulltoleranse

Norge har nulltoleranse for korrupsjon. Dette krever de også av organisasjonene de samarbeider med.

– Alle våre tilskuddsavtaler skal inneholde sanksjoner ved brudd på avtale, sier Hagen i UD.

En evaluering, omtalt i Aftenposten/E24 onsdag, slår imidlertid fast at Norge ikke har god nok innsikt i hvordan organisasjonene jobber.

De fleste sakene dreier seg om underslag, korrupsjon og tyveri.

– Vi aksepterer hverken store eller små misligheter med norske midler, sier Hagen.

Brudd på rutiner: 10 mill.

I fjor krevde Norad tilbake støtte til prosjekter i Kongo og Gabon.

Congo Basin Forest Fund forvaltet pengene. De er underlagt Afrikabanken.

Fondet har som mål å bekjempe klimaendringer og fattigdom og opererer i ti land.

I sakene er det avdekket flere mislighold. Brudd på rutiner for anskaffelser er ett eksempel.

Her har myndighetene i både Gabon og i Kongo erkjent korrupsjon.

Det opplyser Svend Skjønsberg i Norad til Aftenposten/E24.

Norge krevde tilbake over 10 millioner kroner.

Her får innbyggere i Kongo hjelp fra bistandsarbeideren Martine Milonde. Hun jobber for World Vision i Beni, øst i Kongo.

Svindel og nepotisme: 2,5 mill.

I fjor ble Kirkens Nødhjelp svindlet av partnere i Pakistan.

Her hadde Norge bidratt med 2,5 millioner kroner. Alt ble krevd betalt tilbake.

Blant annet ble det avdekket forfalskninger, svindel og «alvorlige tilfeller av nepotisme».

Svindelen omtales som meget omfattende.

– En partner dro penger ut av et prosjekt som vi støttet, sier Arne Næss-Holm. Han er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.

Næss-Holm sier at de opererer i verdens mest korrupte land. Da følger risikoen med på kjøpet, sier han.

De har gode systemer og rutiner for å avdekke korrupsjon, presiserer han.

Alvorlige svakheter: 1,5 mill.

Da Norad ga støtte til en organisasjon i Myanmar, ble også store mangler avdekket.

Støtten gikk via paraplyorganisasjonen Digni og deres medlemsorganisasjon Stefanusalliansen.

Her ble det funnet alvorlige svakheter knyttet til bruk av midlene, rutiner og revisjon.

Norad krevde tilbake 1,5 millioner kroner. De mener Digni ikke har hatt god nok kontroll.

Digni får årlig 186 millioner kroner fra Norad. Pengene fordeles til over 100 utviklingsprosjekter i regi av Dignis medlemmer.

Stefanusalliansen er en humanitær organisasjon med særskilt fokus på trosfrihet.

Mener de har god kontroll

Jan Egeland er leder for Flyktninghjelpen.

– Daglig bruker vi mye tid og krefter på å sikre at midlene når frem til menneskene som trenger hjelpen mest, sier han.

Ifølge Egeland er det få felt som er like godt kontrollert som norsk bistand.

Jan Egeland, leder for Flyktninghjelpen.

– Jeg er drittlei av professorer som, på sviktende grunnlag, synser om manglende kontroll, korrupsjon, og andre problemer med bistand. De burde sette seg inn i hvordan systemene våre faktisk fungerer.

– Hvor stor del av misbruken oppdages?

– Det meste. Saker på helt ned til 100 kroner blir avdekket, og får reaksjoner, sier Egeland.

Han viser til diskusjoner om nulltoleranse-regimet har gått for langt.

– Mer og mer av nødhjelpen går til godt betalte revisorer og konsulenter og evalueringsteam. Store midler brukes på å jakte små forseelser.

Får ikke fanget opp alt

UD og Kirkens Nødhjelp tror omfanget er større enn det som varsles om.

I land rammet av krig er det vanskeligere å føre kontroll.

– Jeg tror dessverre ikke vi får fanget opp alt. Det er en del avansert svindel og korrupsjon, sier Næss-Holm.

Publisert:
Gå til e24.no