Nøkkeltall fra USA

Spår kraftig gjeldsvekst i USA: Gjeld på to ganger BNP i 2051

USAs gjeldsvekst fortsetter, og renteutgiftene vil øke, ifølge budsjettkontoret CBO. De neste 30 årene vil gjelden doble seg til 202 prosent av økonomiens størrelse, tror de.

I likhet med sine forgjengere har også USAs president Joe Biden utsikter til underskudd og økende gjeld i årene fremover. Det viser nye fremskrivninger fra Kongressens budsjettkontor.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i marsutgaven av den amerikanske kongressens budsjettkontor CBOs langsiktige fremskrivninger av USAs budsjettutsikter og gjeld.

CBO venter at det offentliges gjeld i USA vil utgjøre 102 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) mot slutten av dette året, og at gjelden vil fortsette å øke.

Innen 2031 vil USAs gjeld nå tidenes høyeste nivå på 107 prosent av BNP, og passere nivåene fra slutten av andre verdenskrig.

Deretter skal gjelden bare øke videre til 202 prosent av BNP innen 2051, ifølge CBOs sentrale scenario.

Les også

Verkebyllen som kan bli et mareritt

Historiske nivåer og anslag fremover for USAs gjeld som andel av brutto nasjonalprodukt.

Tror på store underskudd

Budsjettkontoret skriver at USAs budsjettunderskudd på 10,3 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2021 var det nest største etter 1945, bare slått av fjorårets underskudd på 14,9 prosent.

Når coronakrisen etter hvert avtar, tror CBO at budsjettunderskuddene vil dempes noe. De anslår at underskuddet i 2031 blir på 5,7 prosent av BNP.

«Men de holder seg høye etter historiske nivåer og begynner å øke igjen i andre halvdel av dette tiåret», skriver CBO.

Les også

Boligkrise i USA: Skylder 150.000 i husleie

Økte renteutgifter

Den høye gjelden vil øke USAs renteutgifter, særlig hvis rentene skulle øke. Den siste tiden har rentene i USA vært lave. Renten på tiårige statsobligasjoner var nede i 0,5 prosent i fjor sommer. Nå har renten steget til 1,56 prosent fredag, men den er fortsatt lav historisk sett.

CBO venter at renteutgiftene vil stå for en betydelig andel av økningen i USAs underskudd frem mot 2051.

«Med økende gjeld og økende renter mer enn tredobler netto renteutgifter seg relativt til økonomiens størrelse i løpet av de siste to tiårene i prognoseperioden, og står for mesteparten av økningen i totale underskudd», skriver CBO.

Kontoret påpeker også at økte utgifter til pensjonssystemet Social Security og helseforsikringsordningen Medicare vil bidra til underskuddene i tiårene fremover, i kjølvannet av en aldrende befolkning.

«En annen betydelig bidragsyter til økende underskudd er økt forbruk til Social Security (særlig grunnet aldrende befolkning) og Medicare og de andre store helseprogrammene», skriver CBO.

Dette er de ulike scenarioene for veksten i USAs gjeld som andel av brutto nasjonalprodukt.

Tror gjeldsveksten øker videre

USAs gjeld skal altså nå hele 202 prosent av økonomiens størrelse i 2051, tror CBO. Men budsjettkontoret har også regnet på et scenario der gjelden stiger enda mer, til hele 260 prosent av BNP i 2051.

Økende gjeld skaper flere hodepiner for USA, påpeker budsjettkontoret. I verste fall kan det også gå ut over tilliten til verdens viktigste handelsvaluta, dollaren, mener CBO.

«Høy og økende gjeld som andel av BNP øker offentlige og private lånekostnader, demper veksten i økonomien og kan øke risikoen for en statsfinansiell krise og høyere inflasjon, og i tillegg undergrave tilliten til dollaren og gjøre det dyrere å finansiere offentlig og privat aktivitet i internasjonale markeder», skriver CBO.

– Uansvarlig

Tenketanken Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) jobber for å begrense offentlig pengebruk og gjeldsopptak i USA. Budsjettet er ikke bærekraftig på lang sikt, påpeker CRFB i en kommentar.

«Utsiktene for budsjettene vil forverres de neste 30 årene på grunn av uansvarlig skattepolitikk og pengebruk og veksten i utgifter til helse, pensjoner og renter», skriver CRFB.

«I tillegg har det finanspolitiske svaret på covid-19-krisen for helsen og økonomien økt CBOs langsiktige prognoser for gjelden og underskuddene, selv om den er nødvendig for å dempe menneskelig lidelse og stabilisere økonomien», skriver CRFB.

Les også

Mnuchin: Større gjeld er ikke et problem for USA

Les også

USAs budsjettunderskudd rekordhøyt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nøkkeltall fra USA
  2. Gjeldsvekst
  3. USA
  4. Gjeld

Flere artikler

  1. Rekordhøyt budsjettunderskudd i USA – før gigantisk krisepakke

  2. USAs sentralbank holder rentemøte etter markedsuro: – Den største testen for Powell så langt

  3. USAs sentralbank venter høyere vekst

  4. Usikker på når oppturen kommer: Regjeringens tre scenarioer etter coronakrisen

  5. Ser ny vilje til statlig styring i mange land: – Pandemien kan være et vendepunkt