Pensjonsgiganter kaster ut selskap med bånd til militæret i Myanmar

Storebrand og KLP kaster ut selskap med virksomhet i Myanmar, men Oljefondet sitter stille i båten. Fondet eier aksjer og rentepapirer for 1,4 milliarder kroner i det omstridte selskapet.

KASTES UT: Adani Ports ekskluderes av både Storebrand og KLP for bånd til militæret i Myanmar. Her illustrert ved demonstrasjoner mot militærregimet i landet.
Publisert: Publisert:

Det var i april at Oljefondet ble koblet til det militærkontrollerte selskapet MEC i Myanmar etter investeringer i et selskap som inngår i det indiske konglomeratet Adani Ports.

Nå har pensjonsgigantene Storebrand og KLP tatt kampen mot menneskerettighetsbrudd i det konfliktherjede landet videre, og har valgt å ekskludere Adani Ports & Special Economic Zone.

Avgjørelsen kommer etter at E24 i april rapporterte om at KLP satt på aksjer til en markedsverdi på 8,4 millioner kroner i det omstridte selskapet via fondet «AksjeFremvoksende Markeder I», mens Storebrand eide aksjer til en markedsverdi på 3,1 millioner kroner.

Nedsalget og utelukkelsen av Adani skyldes selskapets «operasjoner i Myanmar og forretningssamarbeid med militæret i landet», skriver KLP.

Kamil Zabielski, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, bekrefter at også de har ekskludert Adani Ports.

– Grunnen er våre bærekraftskriterier knyttet til kull, men også det at vi ikke har fått tilfredsstillende svar i dialogen vår rundt risiko for bidrag til menneskerettighetsbrudd i Myanmar, forklarer han.

GÅR SAMMEN: Storebrand og KLP er blant flere kjente kapitalforvaltere som nå tar til ordet for mer oppmerksomhet rundt situasjonen i Myanmar – og kaster ut Adani Ports for bånd til militæret.

Lykkes ikke med dialog

– Hvordan jobber dere i en slik prosess?

– Først etablerer vi fakta basert på tilgjengelig informasjon og dialog med selskapet. Deretter begynner arbeidet med å påvirke selskapet gjennom videre dialog, forklarer Zabielski.

Kiran Aziz, senioranalytiker for bærekraftige investeringer, forteller at KLP også har vært i dialog gjennom skriftlig kommunikasjon med administrerende direktør i Adani Ports.

– Men hva sa selskapet? Svarte de ikke godt nok?

– Vår vurdering er at Adani ikke har vært tilstrekkelig aktsom med valg av forretningspartner i et land med konflikt og systematiske overgrep over mange år, forteller Aziz.

KLP fremhever at «selskapet ikke har iverksatt tiltak rundt avtalen som viser en forsvarlig opptreden, men fortsetter å ha et forretningssamarbeid med MEC».

MEC er et konglomerat og holdingselskap som drives av «Tatmadaw», militæret i Myanmar.

Kiran Aziz er senioranalytiker for bærekraftige investeringer i KLP.

– KLP tror på åpenhet ettersom vi offentliggjør våre grundige eksklusjonsbeslutninger, sier Aziz.

Videre viser hun til at Adani hadde tilgang til offentlig informasjon om forholdene i Myanmar da avtalen ble inngått, «noe som burde ha gitt rimelig grunn til å være særlig aktsom».

I utelukkelsesdokumentet til KLP står det at «det er rimelig grunn til å tro at Adani vektlegger kommersielle hensyn fremfor menneskerettighetsrisiko».

– Vi forsøker alltid å påvirke selskapet til endring først, men når det ikke når frem, så er eksklusjon vårt viktigste virkemiddel, forklarer Aziz, og legger til:

– Vi er veldig trygge på denne avgjørelsen.

Les også

Kapitalens rolle i det grønne skiftet

Oljefondet sitter stille i båten

Storebrand har nylig lansert et globalt initiativ for å mobilisere finansverden til å presse selskaper med bånd til militærregimet i Myanmar.

Foreløpig har 77 kapitalforvaltere, med over 30.000 milliarder kroner i samlet forvaltningskapital, stilt seg bak initiativet.

Zabielski forteller at Storebrand har vært i dialog med investorer, hvor situasjonen i Myanmar stadig dukket opp som en bekymring. Initiativet skal bidra til å mobilisere investorer og øke oppmerksomheten rundt situasjonen i Myanmar.

– En koordinert og samlet investorgruppe kan sammen legge mer press på selskaper med virksomhet i landet, og det hjelper å ha flere større aktører med oss, forteller han.

I Norge har blant annet Nordea og nevnte KLP valgt å støtte initiativet, mens SEB og Handelsbanken Asset Management er blant de svenske bidragsyterne.

Se hele investorlisten her.

Kamil Zabielski er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Aziz i KLP forteller om dialog med Storebrand i forkant av eksklusjonen i et forsøk på å kartlegge situasjonen i Myanmar, og påpeker at dialog er viktig ettersom situasjonen i landet er «ganske alvorlig».

– Dette er kjernen i investorsamarbeidet, påvirkningskraften kan være større hvis vi er sammen, forklarer hun.

Som E24 tidligere har omtalt eier Oljefondet aksjer og rentepapirer for rundt 1,4 milliarder kroner i Adani Ports. Fondets egen oversikt er sist oppdatert ved årsskiftet.

Etikkrådet har ikke anbefalt utelukkelse, og selskapet er heller ikke under observasjon, viser rådets oversikt.

Line Aaltvedt, pressekontakt i Oljefondet, skriver at fondet «ikke har noe nytt å melde», og henviser til tidligere kommentarer angående eierskapet i Adani Ports.

Les også

Oljefondet er storeier: Australia gransker kasinoer for mulig hvitvasking

Les også

Har passert 11.500 milliarder: Oljefondets verdi skyter i været

Publisert:
Gå til e24.no