Nøkkeltall fra USA

«Månedens viktigste tall» slår forventningene

Det ble skapt 531.000 nye jobber i USA i oktober, viser den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten «nonfarm payrolls».

  • Ine Brunborg
Publisert:

På forhånd var det ventet 450.000 nye jobber, ifølge konsensusestimatet fra Bloomberg.

Rapporten viser hvor mange arbeidsplasser som ble skapt utenfor landbruket i USA i måneden i forveien. Dagens tallslipp gjelder dermed for oktober.

Tallet måler aktiviteten i verdens største økonomi, og omtales gjerne som «månedens viktigste tall».

Ledighetsraten var samtidig på 4,6 prosent, mot Bloomberg-estimatet på 4,7 prosent.

Lønnsveksten på årsbasis kom inn på 4,9 prosent, i tråd med forventningene. Måneden før var dette tallet på 4,6 prosent.

De sentrale indeksene på Wall Street klatrer i førhandelen etter tallslippet.

Ved forrige korsvei kom det frem at det ble skapt 194.000 nye jobber i september – godt under konsensusestimatet på 500.000. Tallet har nå blitt revidert til en oppgang på 312.000.

Men selv om tallet var svakere enn ventet, falt arbeidsledigheten med 0,4 prosentpoeng til 4,8 prosent samme måned. Bakgrunnen var en sterkere utvikling i privat sektor og lavere yrkesdeltakelse, sier økonomer. Dette tallet revideres ikke i dagens rapport.

I etterkant av den forrige sysselsettingsrapporten har USAs sentralbank besluttet å trappe ned på krisetiltakene sine, og uttalte denne uken at støttekjøpene av verdipapirer skal kuttes med 15 milliarder dollar i måneden fra og med november.

Beslutningen var bredt ventet på forhånd, og innebærer at sentralbanken kan bli ferdige med nedtrappingen til sommeren neste år. Renten ble for øvrig holdt i ro på 0 til 0,25 prosent.

Fortsatt lav deltakelse

– Jobbveksten var godt over forventning, og i tillegg ble tallene bakover revidert et stykke opp, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov til E24 i etterkant av tallslippet.

Men det er fremdeles én utfordrende sak i USAs arbeidsmarked, understreker han.

– Yrkesdeltakelsen er fortsatt på lave nivåer, og den gikk sideveis denne gangen. Den var forventet litt opp.

I USA er det fremdeles høy etterspørsel etter arbeidskraft og lavere tilgang på ansatte, bemerker Hov.

– Det er positivt at sysselsettingen er mer opp, men deltakelsen er på ganske lave nivåer, og det er fortsatt et spenn mellom etterspørsel og tilbud.

– Ikke et klart svar

I etterkant av onsdagens rentemøte, endret USAs sentralbank litt på formuleringen sin knyttet til det høye inflasjonsnivået, som nå «er ventet» å være forbigående.

– Sett mot sentralbankens vurdering, så er det pekt på at inflasjonspresset for det meste er forbigående, men de har blitt litt mer usikre i det siste. Utafra disse tallene har vi ikke et klart svar på at tendensen er i ferd med å gi seg umiddelbart.

Han bemerker at markedet har priset inn en brattere rentebane enn det sentralbanken selv har signalisert, og ser at det har vært lite bevegelse i rentemarkedet i det korte bildet i etterkant av dagens tallslipp.

– Det kan vise at markedet tar dette litt til inntekt for sitt syn at Fed må heve raskere. Markedet venter to renteøkninger i USA neste år, men vi vet at FOMC er helt på vippen med en renteøkning neste år.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nøkkeltall fra USA
  2. Nonfarm payrolls
  3. USA

Flere artikler

  1. «Månedens viktigste tall» skuffer stort

  2. «Månedens viktigste tall» skuffer i desember

  3. «Månedens viktigste tall» overrasker: Det ble skapt 467.000 nye jobber i USA i januar

  4. Det ble skapt 431.000 nye jobber i USA i mars

  5. Overraskende sterk jobbvekst i USA i juni