Seadrill ser økt etterspørsel

Seadrill-sjef Alf Thorkildsen sier aktiviteten i riggmarkedet er økende

Publisert:

Thorkildsen frykter likevel at nybygg uten kontrakt kan skape utfordringer frem til midten av 2011.

Seadrills eget nybygg, dypvannsriggen West Gemini, ventes få en dagrate på 500.000 dollar.

- Det er ikke noen direkte målepunkter, men det underliggende er at det er en økende aktivitet, sier Thorkildsen, i et intervju med Reuters.

Venter høyere oljepris

Oljeprisen Brent har ligget mellom 70 og drøyt 80 dollar de siste månedene.

- Det viktige er at et sånt nivå fester seg. Oljeselskapene garderer seg på nedsiden og er antagelig ikke så opptatt av oppsiden, sier Seadrill-sjefen.

Thorkildsen venter oppgang i oljeprisen på sikt.

- Trenden er gitt og det tror jeg betyr etterspørselsvekst etter våre tjenester.

Ustabil tilbusside

Thorkildsen påpeker likevel at syklikaliteten i riggsektoren øker med en ustabil tilbudsside. Seadrill har det meste av sine verdier knyttet opp til rigger som opererer i dypvannsmarkedet.

AksjeLongname: SeadrillTicker: SDRLMarked: OSEOrganiasonsnummber: 100460092TSID: Trade time: 2011-10-07 08:17:09Last: Close: 162.0Periode: 1year

- Jeg har sagt at det ligger rundt 500.000 dollar per dag inkludert mobilisering. Det er større variasjoner i markedet nå avhengig av sted, kunde og lengde, sier Thorkildsen.

Han gjentar budskapet om at boreskipet West Gemini i løpet av første kvartal vil oppnå en tilsvarende rate.

- Ja, svarer han på spørsmål om dette.

West Gemini leveres i midten av 2010. Deretter er det kun West Capricorn av Seadrills nybygg som ikke har fått kontrakt.

- Den kommer i slutten av 2011. Den jobber vi med. Det er for tidlig å si, jeg vil ikke spå, sier han om kontraktsutsikter for riggen.

- Capricorn kan komme nå eller det kan komme senere, det er tross alt to år til.

Ruglete marked i 2011

Seadrill har oppnådd gode rater i et stramt riggmarked de siste årene, men flere er usikre på markedet i 2011 da flere rigger går av kontrakt i tillegg til at det kommer en strøm av nybygg uten kontrakt.

- Jeg er av den oppfatning at det er noenlunde balanse. Det vil bli ruglete fra midten av 2010 til slutten av 2011, sier Seadrill-sjefen.

Blant faktorene som kan påvirke markedet er antallet spekulative kontraheringer av rigger.

- Jeg er alltid bekymret for det. De har kanskje ikke finansiering på plass og ikke samme forståelse av hva det koster å drive i det enkelte land fordi de aldri har vært der.

Han legger til at større forskjeller mellom tilbyderne kan gi bedre betaling til de med erfaring og bra utstyr.

Ingen nybygg etter 2011

Thorkildsen påpeker at det ikke vil skje leveringer av nybygg etter begynnelsen av 2012.

- Når det er absorbert av markedet tror jeg det begynner å se interessant ut, sier han.

Petrobras har de siste årene seilet opp som Seadrills viktigste kunde og Thorkildsen er ikke tvil om at Brasil fortsatt vil være viktig fremover.

- Det er et veldig interessant område. Brasil er og blir et stort marked for dypt vann. Samtidig tror jeg det utvikler seg et veldig interessant marked i Vest-Afrika fra Angola og nordover.

Publisert:

Her kan du lese mer om