Trumps «NATO-regning» til Norge: 125 milliarder

Norge brukte 1,62 prosent av BNP på forsvar i 2017. Trump er ikke fornøyd, og vil at NATO-medlemmene skal bidra med mye mer. Så mye mener han Norge burde ha bidratt med.

VIL HA MER: Disse to er enige om en ting, Norge og andre medlemsland bør bruke mer av statsbudsjettet på sine forsvar. Her ser vi USA-president Donald Trump sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg under det forrige NATO-toppmøtet, onsdag 11. mars.
Publisert:

Medlemslandene i NATO har gått med på å øke forsvarsbudsjettene til betydelig mer enn to prosent, uten å komme med noe mer konkrete tall, sier president Donald Trump foran pressen i Brussel torsdag.

I et møte med NATO-lederne onsdag, foreslo Trump at medlemslandene på sikt burde forplikte seg til å bruke 4 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar. Dette gjentok den amerikanske presidenten torsdag.

I forbindelse med utsagnet, har E24 sett på hvor mye et forsvarsbudsjett på 4 prosent av BNP vil tilsvare.

Nato-rapporten «Defence Expenditure of NATO countries» viser at alliansen estimerer Norge sitt forsvarsbudsjett for 2017 til å utgjøre 1,62 prosent av BNP, noe som er 0,38 prosent lavere enn det nåværende NATO-målet på 2 prosent.

Forsvarsbudsjettet for 2017 var på 50,9 milliarder. Med utgangspunkt i fjorårets forsvarsbudsjett og estimatene til Nato, var Norges BNP på 3.145 milliarder i 2017.

Om man skulle økt forsvarsbudsjettet til å utgjøre 4 prosent av BNP, ville man måtte økt 2017-budsjettet til hele 125,8 milliarder kroner. Dette er altså 74,9 milliarder kroner mer enn fjorårets forsvarsbudsjett.

Alternativ bruk

E24 har sett på hva dette beløpet tilsvarer i form av goder og tjenester.

Ifølge Utdanningsdirektoratet var kostnaden per videregående-elev i Oslo 142.646 kroner i 2016. Om man deler dette beløpet på 74,9 milliarder, finner man at verdien på økningen av statsbudsjettet tilsvarer kostnaden av 525.000 skoleplasser.

Les også

Handelskrigen: Kina og USA har innført straffetoll på varer de ikke kjøper av hverandre

Ordinær sats på minstepensjon 177.675 kroner. Med økningen vi har regnet oss frem til tidligere, ser vi at det samme beløpet kunne finansiert pensjonen til hele 434.000 minstepensjonister.

Man kan også se på hva forsvaret hadde fått om de hadde hatt et større budsjett.

Etter regjeringens anslag, er anskaffelseskostnadene på de nye F-35 kampflyene 71,5 milliarder kroner.

Avtalen er på inntil 48 fly med tillegg av 4 fly til bruk for treningsformål i USA, skriver regjeringen.

Anskaffelseskostnaden er faktisk ikke langt unna økningen vi har regnet oss frem til på 74,9 milliarder. Forsvaret kunne med andre ord gått til anskaffelse av en ny runde F-35 jagerfly og sittet igjen med 4,8 milliarder kroner.

Les også

Solberg vil ikke konkretisere NATO-løfte

Større andel fremover

I beregningene har vi brukt 2017-tall, da BNP-tallene for hele 2018 utgis først når året er omme.

Det presiseres at selv om BNP-tallene ikke er ute ennå, er forsvarsbudsjettet for 2018 ute. Det har økt til 55 milliarder kroner, noe som gjør det nær sikkert at Norge vil være nærmere NATO-målet på 2 prosent i 2018 enn i 2017.

Vi begrunner dette med at veksten i fastlands-BNP var på 0,6 prosent for første kvartal etter SSB sine anslag.

Antar man at veksten holder seg konstant, vil årlig BNP vekst ligge på 2,4 prosent, noe som er langt under økningen i forsvarsbudsjettet på ca 8 prosent.

SV-nestleder Kirsti Bergstø mener forslaget til Trump er en strategi for å gjøre målet om to prosent mer oppnåelig.

– Galskap

Representanter fra både Sosialistisk Venstreparti, der forløperen SF i sin tid ble stiftet for å arbeide for norsk utmeldelse av NATO, og Fremskrittspartiet sier til E24 at de begge synes Trumps forslag er uklokt.

Stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson i FrP, Christian Tybring-Gjedde, sier at et slikt budsjettmål ville ha ført til en omlegging av hele forsvarstrukturen.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener det er urealistisk å bruke fire prosent til forsvar.

– Ja, vi trenger å øke forsvarsutgiftene. Fire prosent på forsvar er imidlertid helt urealistisk, sier han til E24.

– Vi bør imidlertid øke satsingen på digitalt grenseforsvar, og dette bør finansieres utenfor forsvarsbudsjettet.

Nestleder Kirsti Bergstø i SV omtaler forslaget som «galskap» og viser til at dette er en strategi fra den amerikanske presidenten.

– Om Trump nå tar til orde for at NATO-land skal øke forsvarsutgiftene til fire prosent av BNP, må det være et forsøk på å få to prosent til å virke lite og dermed oppnåelig. Den strategien må han ikke lykkes med, sier Bergstø til E24.

– Trumps forslag er galskap, men vi trenger heller ikke å binde oss til å bruke to prosent av BNP for å bygge et godt forsvar. Å binde opp så store ressurser uten å engang diskutere hva pengene skal brukes på er uansvarlig og vil tvinge frem kutt andre steder.

NATO-lands bidrag

Statistikken nedenfor viser at bare fire av de 29 NATO-landene nådde målet på 2 prosent i 2017.

Videre viser den at USA brukte 3,47 prosent av BNP på forsvar - 0,53 prosent under det Trump selv foreslår.

Les også

– Sett pris på dine allierte. Du har ikke så mange

Les også

Solberg vil ikke konkretisere NATO-løfte

Publisert: