Irans «spøkelsesskip» er oljemarkedets største mysterium

Selv om et bestemt iransk tankskip har tiltrukket seg internasjonal oppmerksomhet den siste tiden, er seriøse observatører av oljemarkedet opptatt av et større mysterium: hvor blir det av resten av den iranske flåten?

Jon Nazca / X02457

Letingen har ført til stadig mer oppfinnsomme måter å spore skip på samt avvikende syn på hvor mye iransk råolje som i hemmelighet tilflyter verdens markeder.