Industritall stuper etter handelskaos

På et drøyt år har verdens industribedrifter gått fra å forvente gull og grønne skoger, til å frykte at skogen nå går opp i flammer. Norge er ikke skånet. 

INGEN LØSNING: En amerikansk delegasjon møtte representanter for de kinesiske myndigheter i slutten av juli for å diskutere handelsforholdet mellom de to landene. Det kom ingen klare gjennombrudd under møtet, og rett etter delegasjonen hadde pakket kofferten annonserte president Donald Trump ny straffetoll mot Kina.
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

Industribedriftene i verdens ledende økonomier har snudd fra å ha solide vekstforventninger til å rigge seg for nedgang, viser PMI-tall (se faktaboks). Flere land er nå under grensen på 50, som vil si at de ser en nedgang i industriproduksjon, mens andre land kommer stadig nærmere denne verdien.

PMI-fallet kommer parallelt med handelskrigen mellom USA og Kina, der Donald Trump forrige uke varslet at de vil innføre 10 prosent toll på varer for 300 milliarder dollar, mens Kina truet med mottiltak.

Handelskrigen er ikke den eneste årsaken til stemningsskiftet, men den har forsterket allerede fallende fremtidstro, mener Kari Due-Andresen, som er sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets.

– Vi var allerede i ferd med å få en avmatning i den økonomiske veksten før handelskrigen, mye drevet av svakere vekst i Kina. Handelskrigen har forsterket den negative utviklingen for Kina, og sentimentet har blitt dårligere fordi folk er redd for hva som kommer til å skje.

– Det virker som om markedene tar innover seg at det ikke ligger an til noen snarlig løsning mellom landene, sier Due-Andresen.

PMI-tallene fra juli er publisert i månedsskiftet mellom juli og august. Unntaket er Canada, hvor tallene er fra starten av juli.

Norge mot nedgang

Norge har også sett et klart fall i PMI-en til industrisektoren, med en nedgang på 5,6 poeng fra mars 2018 til juni i år.

– Det vi har sett en stund er at industribedrifter som retter seg mot tradisjonell eksport, har svake vekstrater. Oljerelatert industri har hatt en bra aktivitetsutvikling, og vi forventer at dette skal fortsette de neste seks månedene, sier Due-Andresen.

Les på E24+

Børskommentar: Det er neppe bare handelskrigen som senker børsene

– Neste år forventer vi klart svakere økonomisk vekst, siden oljemotoren ikke blir like sterk, sier sjeføkonomen.

I juli falt indeksen til 48,4 poeng, noe som indikerer forventninger om fall i aktiviteten for norsk industri. Samtidig understreker DNB, som har gjort undersøkelsen i Norge, at julitallene må tas med en klype på grunn av at ferieavviklingen gir lavere svarandel enn vanlig.

– Det føyer seg inn i trenden vi har sett hittil i år med en avtagende vekst i aktiviteten, men det spørs om vi har kommet så langt at vi faktisk er under 50 poeng, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Kari Due-Andresen, Sjeføkonom, Handelsbanken

– Den sterkeste rett

Handelskrigen rammer internasjonal handel på to måter: usikkerheten øker og handelen mellom land reduseres. Det sier NHH-professor Jan I. Haaland.

– At handelskrigen demper investeringslysten er på ingen måte overraskende. Det er klar at forventningene for fremtiden er viktig for hvordan næringslivet tilpasser seg, sier han.

Haaland sier at det internasjonale handelssystemet som er bygd opp etter andre verdenskrig er under press.

– En veldig viktig side av Trumps handelspolitikk er at han går til angrep på det regelbaserte handelsregimet i form av WTO og GATT, der det heller blir den sterkeste rett som råder.

Tror usikkerheten har bitt seg fast

Med et fall 17,2 poeng har Tyskland hatt det største fallet, mens USA og Kina har hatt mye mindre fall. At tredjeland blir rammet er naturlig, mener Haaland.

– Verdensøkonomien er veldig sammenfiltret. Det er alltid svingninger i konjunkturene, men handelskrigen, trusler fra USA om økt toll på import fra Europa, og den uavklarte situasjonen rundt brexit er blant usikkerhetsmomentene som påvirker verdenshandelen

Optimismen i servicesektoren, som utgjør en større del av verdens verdiskapning, har generelt holdt seg bedre enn i industrien. Så lenge dette holder seg, venter ikke Handelsbanken Capital Markets resesjon.

Les på E24+

En ny resesjon kan bli vanskeligere å takle

– Arbeidsmarkedene har så langt holdt seg sterke, og dermed holder konsumtilliten seg. Flere steder, som i USA og brexit-pregede Storbritannia, så holder de innenlandske forholdene seg gode enn så lenge, sier Due-Andresen.

Fremover venter Handelsbanken Capital Markets at usikkerheten blir å prege verdensøkonomien.

– I tillegg til handelskrigen har du blant annet konflikten mellom Iran og USA, brexit og problemer i forholdet mellom Japan og Sør-Korea. Jeg tror ikke noe av dette kommer til å bli løst med det første, sier Due-Andresen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. USA
  2. Kina

Flere artikler

  1. Frykt for handelskrig og økonomisk nedtur senker børsene

  2. Økonomer om handelsavtale: – Usikkerheten er ikke borte

  3. Svakeste industrimåling i USA på ti år

  4. Danske Bank: Avhengige av gode nøkkeltall for rentehopp i år

  5. Tysk nedtur bekymrer: – EUs største økonomi kan være på vei inn i resesjon