Fed-medlemmer åpner for å trappe ned støttekjøp

Deler av USAs sentralbank har begynt å tenke på å stramme inn på pengepolitikken, ifølge en ferskt møtereferat.

USAs sentralbank, her representert av sentralbanksjef Jerome Powell, har publisert referatet fra forrige rentemøte i april.
Publisert: Publisert:

Onsdag kveld har USAs sentralbank (Federal Reserve) publisert referatet fra sitt forrige rentemøte i april, da den besluttet å holde styringsrenten i ro. Den holdt også fast på støttekjøpene på 120 milliarder dollar i måneden.

I møtereferatet kommer det frem at deler av rentekomitéen er optimistiske til den økonomiske innhentingen, og at noen av dem begynner å tenke på å trappe ned på støttekjøpene i fremtiden:

«Flere deltakere signaliserte at dersom økonomien fortsetter å gjøre raske fremskritt mot målet til komiteen, kan det være aktuelt på et eller annet tidspunkt i kommende møter å begynne å diskutere en plan for å justere tempoet av verdipapirkjøp,» står det i referatet.

Det ble imidlertid ikke diskutert en konkret tidsplan for når eventuelle nedtrappinger skal skje, ifølge referatet.

Inflasjon

I forkant har det vært knyttet spenning til hva sentralbanken tenker om prisveksten fremover.

Dette rentemøtet ble holdt før USAs inflasjonstall for april ble publisert. De viste en overraskende sterk vekst på 4,2 prosent – den største månedsveksten siden 2008.

Sentralbanken har ved flere anledninger omtalt høyere inflasjon som en midlertidig konsekvens av gjenåpningen, og dette gjentas også i møtereferatet.

Her gir Fed-medlemmene uttrykk for at en kraftig opptur i etterspørselen, kombinert med flaskehalser på tilbudssiden, sannsynligvis vil presse inflasjonen over målet på to prosent på kortsiktig basis.

Samtidig sa «flere av medlemmene» at mangel på varer ikke nødvendigvis blir løst raskt, og at dersom det skjer kan det føre til «oppsidepress på prisene utover dette året».

På den andre siden mente «mange deltakere» at utsiktene for inflasjonen på lang sikt «fortsatt er godt forankret» på nivåer nær målet, ifølge referatet.

Les også

Største prisvekst i USA på nesten 13 år

Ser etter milepæler

Medlemmer av rentékommiteen har også vært tydelig på at de ikke vil endre på pengepolitikken sin før økonomien har nådd visse milepæler, skriver CNBC.

I diskusjonen kom det frem at «flere deltakere bemerket at det sannsynligvis vil ta en stund før økonomien har gjort betydelige fremskritt mot komiteens mål for maksimal sysselsetting og prisstabilitet,» ifølge referatet.

Sentralbanken kom ikke med noen nye økonomiske prognoser i denne omgangen. De kommer på neste møte, som avsluttes den 26. juni, skriver Bloomberg.

Publisert: