Må trolig bytte ut 4,5 milliarder pengesedler

Portrettet av dronningen som pryder britiske pengesedler er «synonymt med noe av det viktigste vi gjør», skriver sentralbanken. Men snart starter trolig prosessen med å skifte ut de nye sedlene.

Publisert: Publisert:

Kongefamilien i Storbritannia har over 1000 års historie, og den alltids sittende monarken preger alt fra nasjonalsangen til frimerker.

Da Dronning Elizabeth II gikk bort torsdag kveld skjedde umiddelbart en rekke endringer. Nasjonalsangen ble endret til «God save the King», og tusenvis av advokater endret stillingstittel fra Queen’s Counsel til King’s Counsel.

Men etter hvert vil også noe så elementært som sedler og mynter bytte statsoverhode.

Les på E24+

Jakten på Elon Musk

«Som den første monarken til å være på Bank of Englands pengesedler, er Dronningens ikoniske portrett synonymt med noe av det viktigste vi gjør», skrev den britiske sentralbanken i sin kondolanse torsdag kveld.

Sentralbanksjef Andrew Bailey sa torsdag at han mottok dødsbudskapet med «stor sorg».

– På vegne av alle i Banken vil jeg meddele mine dypeste kondolanser til kongefamilien. For de fleste av oss er hun det eneste statsoverhodet vi har kjent, og vil bli husket som en inspirerende skikkelse for vårt land og Samveldet, sa han.

Sentralbanksjef Andrew Bailey i Bank of England tidligere i sommer.

Vært på sedlene siden 1960

Siden 1960 har et portrett av dronning Elizabeth vært motiv på pengesedler i Storbritannia.

Portrettet av dronningen har kun vært byttet ut noen få ganger gjennom hennes 70-årige regjeringstid.

Da Bank of England i 2016 startet prosessen med å bytte ut de gamle papirsedlene med nye sedler laget av polymer, ble det siste portrettet fra 1990 benyttet.

Den siste seddelen i den ferske serien ble lansert så sent som i fjor, og de gamle papirsedlene med 20 og 50 pund går først ut av sirkulasjon i slutten av september.

Torsdag kveld bekreftet Bank of England at den gjeldende seddelserien fortsatt vil være gyldig, etter dronningens død.

Under et besøk til sentralbanken i 2012 fikk dronning Elizabeth se sedlene hun pryder.

«En ytterligere kunngjøring om de eksisterende pengesedlene fra Bank of England vil bli gjort når sorgperioden er over», skriver sentralbanken.

Totalt finnes det 4,5 milliarder pengesedler med bilde av monarken utstedt av Bank of England. De har en samlet verdi på rundt 85 milliarder britiske pund, ifølge The Guardian.

Gjennom innfasingen av den nye seddelserien har det tatt rundt 16 måneder fra en seddel ble satt i sirkulasjon, til den gamle ikke lenger har vært mulig å bruke.

Under et besøk til Bank of England i 2012 fikk dronningen også ta en tur gjennom hvelvet fylt av gullbarrer.

Lang mynttradisjon

Men det er ikke bare sedlene som skal byttes ut, også nye mynter er ventet å komme i sirkulasjon.

Her er det derimot ventet at prosessen med å fase ut de gamle er ventet å ta langt mer tid. Normalt vil man starte prosessen ved å lage nye mynter, mens de gamle vil fases gradvis ut gjennom at de kommer til sentralbanken eller havner på avveie.

Når de nye myntene med kong Charles III kommer ut vil det også være med en annen vesentlig forskjell.

Portrettet av kongen vil vende motsatt vei av dronningens, slik tradisjonen har vært i Storbritannia siden Charles II på 1600-tallet, ifølge The Independent.

Publisert:
Gå til e24.no