DNBs Brasil-sjef: – Nå ramler alt ut av skapet

Over 100 norske bedrifter opererer i Brasil, og det blir stadig flere. Slik påvirkes de av den dype økonomisk og politiske krisen landet står overfor.

DYP RESESJON: Om den negative veksten fortsetter slik ekspertene spår, vil Brasil oppleve sin lengste resesjon siden 1931. Her representert ved Rio de Janeiro, Sukkertoppen og Botafogo-stranden.
Publisert:

«Den politiske situasjonen i Brasil har forverret seg til et kritisk nivå, med økt usikkerhet og en regjering som sliter med å implementere en agenda for landet».

Det skriver DNB i en fersk rapport som ble publisert i påsken.

Brasil har på rekordtid gått fra å være en av de store oppadkommende vekstøkonomiene i verden til å trekke inn i tung økonomisk krise.

Resesjonen ble utløst av den enorme korrupsjonsskandalen i Petrobas sammen med den kraftige nedgangen i råvareprisene. Landet ligger an til å oppleve den lengste nedgangstiden siden 1931.

Petrobas-skandalen tvinger selskapet til å kutte sine investeringer kraftig. Det har ført til at flere norske rederier har mistet sine kontrakter.

Taklet ikke råvareprisfall

En av årsakene til at Brasil gikk inn i resesjon er at landet har et skakkjørt politisk system som gjorde at landet ikke taklet fallet i råvareprisene.

– De gjorde ikke de omstillingene i økonomien som trengtes for å bli robust da prisfallet kom. Resultatet var at man prøvde å stimulere økonomien, med blandet suksess, og nå ramler alt ut av skapet, sier DNBs Brasil-sjef Arne-Christian Haukeland til E24.

Ett av midlene som ble brukt for å stabilisere var å holde prisene på varer og tjenester som ikke umiddelbart er bestemt av markedsforholdene, som for eksempel elektrisitet, vann, telefon, drivstoff og offentlig transport, kunstig lave. Da man slapp opp i slutten av 2014, resulterte det i at inflasjonen begynte å stige. I 2015 lå inflasjonen på høye 10,7 prosent.

Landbruk vokser

Ifølge DNB-rapporten krympet landets økonomi med 3,8 prosent i 2015. I 2016 anslår de at fallet i bruttonasjonalprodukt (BNP) vil ligge på fire prosent. Det siste anslaget fra storbanken Barclays tilsa at veksten skal skrupe inn med 3,1 prosent i neste kvartal.

Landbruk var den eneste sektoren som vokste i 2015 (1,8 prosent). Eksport økte med 6,1 prosent, mens import falt med 14,3 prosent. Renten lå i fjor på 14,25 prosent, og vil holde seg her også i 2016, spår DNB.

Arbeidsledigheten i landet kryper oppover og nådde 7,6 prosent i januar, på sitt høyeste månedlige nivå siden 2009. DNB anslår at veksten vil vedvare i de kommende månedene. Den gjennomsnittlige månedslønnen til en brasilianer er nå 2.243 Brasilianske real, tilsvarende 5.200 norske kroner.

Les også

– Brasil vil fortsatt være et viktig marked for norske bedrifter

Stort marked for Norge

Ifølge Innovasjon Norge er Brasil Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. I dag er Brasil verdens største offshore-marked, og mer enn 100 norske selskaper er etablert i landet.

Da E24 snakket med Haukeland i DNB i mai i fjor, var han bekymret for hvordan norske bedrifter i Brasil ville rammes. I dag er han, kanskje overraskende for mange, ikke fullt så pessimistisk.

Arne-Christian Haukeland, leder for DNB i Brasil. Fra DNB Bjørvika.

– Siden den gang har vi sett en kraftig svekkelse av valutaen i Brasil, og det gjør at vi for første gang hører om at en rekke norske selskaper begynner å tjene penger i Brasil. Dette gjelder særlig de selskapene som har etablert seg lokalt, fordi mange kontrakter i oljeindustrien er dollarbasert, og de får lavere kostnadsbase på grunn av den svake valutaen.

– Vi har sjelden hørt at norske bedrifter i Brasil som er så positive til inntektsbildet og resultater som nå. Men så gjenstår det å se om dette bare er midlertidig, sier Haukeland, som har tett kontakt med norske bedrifter i Brasil.

Samtidig opplever dog mange kontrakter som kanselleres og båter som sendes ut av Brasil fordi investeringsplanene til Petrobas kuttes ytterligere.

– Makrobildet er litt mer trist, og man ser et sterkt skille mellom de som er lokalt etablert og de som har kontrakter utenfra og inn mot Brasil. Vi ser at en del norske bedrifter som ikke er etablert lokalt er frustrerte over at båtene går i sirkulasjon, fordi lokale båter da kan overta kontraktene. Dette skillet er mye klarere fordi de bedriftene som kan levere lokale tjenester står sterkere i markedet enn før krisen, sier Haukeland, som tror Brasil har nådd bunnen.

Omtrent 80-90 prosent av norske bedrifter i Brasil driver innen olje- og gassnæringen, ifølge Haukeland.

– Norske bedrifter ser at skal man være aktiv i offshore, så kan man ikke unngå Brasil.

Les også

Petrobras-sjef dømt til tolv års fengsel i Brasil

NEDGANGSTIDER: Brasil var en av verdens mest fremgangsrike økonomier. Så ble det stopp.

Enkelte sektorer vokser

Direktør ved Innovasjon Norges kontor i Brasil, Helle Moen er i daglig kontakt med norske bedrifter som opererer eller ønsker å operere i Brasil. Hun har et generelt inntrykk av at situasjonen er tøffere for norske bedrifter i landet enn før.

Direktør ved Innovasjon Norges kontor i Brasil, Helle Moen.

Det er imidlertid ytterst få som har trukket seg ut av markedet hittil, ifølge Moen.

– Mange venter på bedre tider, og noen gjør det bra også. At kostnader kuttes og at man effektiviserer, gjør at mange som har gode produkter og tjenester å tilby, gjør det bra i disse dager. Det er faktisk mye mer norsk aktivitet i Brasil enn man kanskje skulle tro, på tross av mye negative nyheter om Brasil for tiden. I alle kriser er det muligheter, sier Moen.

Hun trekker frem for eksempel bedrifter som har unik teknologi som markedet etterspør. Antallsmessig er 90 prosent av norske bedrifter i Brasil i olje- og gassektoren, men Norge er også inne i sterkere sektorer i Brasil.

– Innen sjømat, reiseliv, bioøkonomi, landbruk og fornybar energi gjør mange det bra. Spesielt innen IKT er det stor vekst. Vi ser blant annet at forbruket av sjømat i Brasil øker, og det henger sammen med en helsetrend, hvor flere brasilianere er opptatt av å spise fisk. Dette skaper muligheter innen blant annet akvakultur.

Les også

Farstad Shipping med milliardnedskrivning

Drar nytte av lokale skip

Brasil et av de tre største markedene norske Farstad Shipping opererer i. I fjor sto Brasil for 35 prosent av selskapets inntekter, men aktiviteten bar preg av landets situasjon, og spesielt den vanskelige situasjonen som Petrobas befinner seg i, skriver selskapet i sin årsrapport.

– Markedet er gjennomgående dårlig, men i Brasil er situasjonen i tillegg preget av Petrobas, som gjør det spesielt utfordrende i Brasil. Men jeg vil ikke si at vi opplever en veldig dramatisk situasjon i Brasil, sier finansdirektør i Farstad Shipping, Torstein L. Stavseng, til E24.

Selskapet har blitt hardt rammet av oljekrisen, og har måttet si opp ansatte og legge båter i opplegg. I løpet av det siste året at aksjen falt med 60 prosent.

Farstad er et av de norske selskapene som har flere lokalt flaggede båter, og som derfor er bedre sikret i Brasil enn mange andre.

– Man ser at lokalt flagget tonnasje har fått prioritet, og det har medført at internasjonal tonnasje har måttet gå ut av markedet. I tillegg ser man at lokal tonnasje kan blokkere internasjonal tonnasje når lisensene en gang i året må fornyes. Årsaken er rett og slett at det foregår en nedbygging av aktivitet der lokal tonnasje får prioritet.

– De båtene som er lokalt flagget tikker og går, og disse båtene gå på kontrakter som er inngått tidligere, da markedet var mye bedre, og det høster vi selvfølgelig av. Men en ny kontrakt i Brasil er ikke nødvendigvis mer lønnsom enn andre steder.

At båter blir blokkert betyr at lokale båter har rett til å ta kontraktene til internasjonale båter.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther i Statkraft.

– Loven sier at om det kommer en ny utenlandsk båt til Brasil, og det finnes en lokal båt som kan ta jobben, så har den lokale båten rett til å ta kontrakten, selv om den er dårligere rustet til å ta jobben. Dette har aldri vært noe problem før, fordi det har vært nok av arbeid for alle. Men nå ser man at den brasilianske flåten benytter muligheten, sier offshoreanalytiker Inger-Louise Molvær i skipsmeglerfirmaet Westshor, til E24.

Hun er ikke optimistisk når det gjelder utviklingen i Brasil fremover.

– Jeg tror ikke vi har nådd bunnen, men at markedet vil bli enda tøffere. Oljeprisene vil holde seg lave en stund til, og Petrobas bruker omtrent enhver unnskyldning til å bruke lokale båter i stedet for internasjonale.

Les også

Booke sommerferie? Gjør et kupp i Brasil

Statkraft ser muligheter

Statkraft er til stede i Brasil med eierandeler i 12 kraftverk, hvorav 10 vannkraftverk og 2 vindparker. I tillegg har de en økende handelsvirksomhet knyttet til langsiktige kraftkontrakter. De ser på Brasil som et attraktivt energimarked.

– Energimarkedet har, til tross for den økonomiske turbulensen som preger landet for øyeblikket, et betydelig behov for ny kraftproduksjon som passer godt med våre langsiktige ambisjoner innen fornybar energi, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther i Statkraft, til E24.

Så dere rammes ikke av de utfordringene man nå har i Brasil?

– Vi, og flere med oss ser gode muligheter innen fornybar energi, til tross for økonomiske nedgangstider.

Svært krevende å etablere seg i Brasil

Ifølge Helle Moen i Innovasjon Norge er selskaper som skal etablere seg i Brasil mer bevisste over at markedet er krevende.

– Det vi ser er at det er litt mer modne selskaper som etablerer seg her nå, fordi bevisstheten om et krevende marked er større. Det gjør at man begynner på et bedre sted med mer robuste strategier.

Hun forteller at Brasil er et krevende marked å etablere seg i. Ifølge Verdensbankens årlige rangering over hvor enkelt det er å starte og drive forretninger, kommer Brasil på 116 plass. Norge kommer på 9.plass.

– Det er spesielt byråkrati her som er krevende, i tillegg til språk- og kulturforskjellene. Man har et spesielt komplisert regelverk rundt skatt, ansettelse og regnskap, og mange ungervurderer kompleksiteten, fordi man tror at man i Norge har komplekse regler. Folk opplever derfor at de må ha hjelp for å lykkes.

Les også

Petrobras med verste resultat noensinne

Les også

Booke sommerferie? Gjør et kupp i Brasil

Les også

Politisk krise sendte børsen til himmels

Publisert: