USAs jobbmarked bremset i august

Etter en solid julimåned der var det langt færre arbeidsplasser som ble skapt i august.

FORTSATT BEDRING: Antallet amerikanere som hadde jobb fortsatte å øke i august, men ikke så mye som tidligere i sommer. Illustrasjonsbilde fra en jobbmesse i Dolphin Mall i Miami.
  • Marius Lorentzen
  • Anders Park Framstad
  • Kristin Norli
Publisert:

Sysselsettingen utenfor landbruket økte med 151.000 i august. Samtidig endte ledigheten uendret på 4,9 prosent, viser ferske tall fra det amerikanske byrået for arbeidsstatistikk (Bureau of Labor Statistics).

Dermed ender august under gjennomsnittet for de siste tre månedene, som nå ligger på 232.000 nye jobber i måneden.

I juli endte også nivået på arbeidsledigheten uendret. Det ble opprinnelig meldt om 255.000 nye jobber i juli, men dette revideres nå opp til 275.000. Juni nedjusteres fra 292.000 til 271.000. Samlet sett var endringen for de to månedene på 1.000.

I forkant var det ventet en jobbvekst på 175.000 i august, ifølge konsensustall fra Bloomberg. Analytikernes anslag varierte fra 125.000 og helt opp til 215.000.

Tidligere denne uken viste ADP og Moody Analytics' rapport for privat næringsliv tidligere denne uken at det ble skapt 177.000 nye jobber i august.

I rapporten kommer det frem at yrkesdeltagelsen som andel av befolkningen (59,7 prosent) og som andel av folk i yrkesufør alder (62,8 prosent) var uendret i august.

– Litt svakt

– Dette ser ut til å være litt på den svake siden. August-tallene har hatt en tendens til å overraske negativt, og det ser de ut til å gjøre her også, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Han peker ellers på at ledigheten ved første øyekast ser ut til å holde seg stabil, og beskriver lønnsveksten som lav.

– Alt i alt en rapport litt på den svake siden. Sammen med ISM-indeksen som kom i går, mener jeg dette tilsier at Fed (den amerikanske sentralbanken, journ.anm.) avventer ytterligere før de hever renten. Altså ikke nå i september. Vår prognose er at de venter til desember, og det fremstår fortsatt som rimelig, sier DNB-økonomen videre.

Les også

Nedgang i Nav-ledigheten: 1.000 færre ledige

Det er svært sjelden at analytikerne har klart å treffe på augusttallene. 15 av de siste 19 årene har tallene endt opp flere titusen lavere enn det analytikerne forventet.

Det aller verste året var i 2007, da sviktet jobbrapporten med 104.000 jobber færre enn det de trodde i forkant. Vi må tilbake til 2010 for å finne en august som slo til i motsatt retning, da var det 51.000 flere enn forventet og i 2009 14.000 flere enn ventet.

– Fortsatt god fart

Sjefsøkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea viser også til at tallene kom inn noe svakere enn ventet, men har observert tilsvarende august-effekt som Magnussen i DNB er inne på. Denne forklarer han med treghet i rapporteringen fra blant annet offentlig sektor, som hentes inn i revideringene.

– Grunnleggende tolker jeg det som at det fortsatt er konsistent god fart i det amerikanske arbeidsmarkedet, sier Olsen.

Olsen heller også mot at den amerikanske sentralbanken kommer til å sitte i ro neste gang rentekomiteen møtes.

– På marginen trekker dette i retning av at Fed avventer i september, sier Olsen, som også viser til desembermøtet.

Mat- og serveringsbransjen ledet an

Det var ikke uventet den tjenestebaserte sektoren og ikke industrien som øket antallet ansatte mest i august.

Ifølge rapporten fra BLS var det i mat- og serveringsbransjen at sysselsettingen økte mest i august. Der ble 34.000 nye ansatt, og veksten siden i fjor er nå kommet opp i 312.000. Sysselsettingen innen sosiale tjenester var annenmann på listen, og der økte antallet ansatte med 22.000.

Antallet ansatte innen profesjonelle og tekniske tjenester økte med 20.000, som er på linje med tidligere måneder, ifølge BLS.

Sysselsettingen innen gruvevirksomhet falt med 4.000 og er nå 223.000 lavere enn toppunktet i september 2014, ifølge dataene.

Sysselsettingen i industrien, byggebransjen, industriproduksjon, transport, lager og detaljhandel lå relativt stabilt i august.

Avgjørende for renten

Utviklingen i det amerikanske arbeidsmarkedet har vært den kanskje aller viktigste indikatoren den amerikanske sentralbanken har brukt for å vurdere situasjonen de siste årene.

Investorer, økonomer og analytikere tolker sterke tall fra arbeidsmarkedet som et tegn på at sentralbanken kan komme til å øke rentenivået igjen. Etter at sentralbanken Federal Reserve økte renten på tampen av fjoråret har de foreløpig latt den ligge, selv om de stadig har åpnet for at den skal videre opp i år.

Makroteamet i svenske SEB skrev i morgenrapporten fredag at dagens tall «vil være avgjørende» for om Fed vil foreta et renteløft allerede ved rentemøtet i september. Meglerhuset mente at en jobbrapport som viser over 200.000 nye jobber i august kan sørge for at vi får en renteøkning i USA allerede denne måneden.

Situasjonen står i sterk kontrast til hvordan bildet ser ut her hjemme, hvor Norges Bank har signalisert at vi kan få et rentekutt til i løpet av året. Nordea Markets og andre har imidlertid stilt seg tvilende til dette den siste tiden på grunn av flere indikatorer for norsk og internasjonal økonomi.

Les også

Derfor er månedens viktigste tall ekstra viktig denne måneden

Les også

Oljefondet investerer milliarder i eiendom i San Francisco

Les også

Sentralbanker dumper amerikansk gjeld i rekordfart

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. USA

Flere artikler

  1. – Har vært overraskende skuddredd

  2. «Månedens viktigste tall» skuffer igjen: – En lang vei å gå

  3. Dette må du vite før månedens viktigste tall

  4. 156.000 nye jobber i USA

  5. «Månedens viktigste tall» slår kraftig tilbake: – Gode nyheter