Bloomberg-kommentar: Verdens oljesikkerhet står i fyr

De virkelige konsekvensene av angrepet på saudiarabiske oljeinstallasjoner er langt større enn det midlertidige tapet på 5 prosent av den globale oljeproduksjonen

Om forfatteren: Julian Lee er oljestrateg for Bloomberg First Word. Tidligere jobbet han som senioranalytiker ved Center for Global Energy Studies