Bratt økonomisk nedgang i Frankrike i 2020

Coronapandemien har ført Frankrike inn i en dyp resesjon, som er den verste siden andre verdenskrig.

NEDGANG: Fransk BNP falt 8,3 prosent for året, og i Spania falt økonomien 11 prosent.
Publisert: Publisert:

Økonomien krympet med 8,3 prosent for året.

Tallene fra det nasjonale statistikkbyrået Insee er likevel ikke fullt så ille som byråets tidlige prognose på 9 prosents nedgang. Regjeringen hadde anslått en tilbakegang på hele 11 prosent.

Beskjedent fall siste kvartal

Et lyspunkt er at nedturen i siste kvartal ikke ble like bratt som i perioden mars til mai, de tre første månedene etter at pandemien nådde landet. I årets tre siste måneder falt brutto nasjonalprodukt med forholdsvis beskjedne 1,3 prosent.

Før pandemien rammet var Frankrike ett av landene i Europa med størst vekst, med en øking i BNP på 1,5 prosent i 2019.

Les også

IMF maner rike land til å gjøre mer: – Pandemien ikke er over før den er over i alle land

Fall på 11 prosent i Spania

Også i Spania ble den økonomiske coronanedturen i fjor svært bratt. Brutto nasjonalprodukt falt med 11 prosent, viser foreløpige tall.

Anslaget fra det nasjonale statistikkbyrået er stort sett på linje med regjeringens anslag på 11,2 prosents nedgang. Det internasjonale pengefondet (IMF) var litt mer pessimistiske og anslo at Spanias økonomi ville krympe med 12,8 prosent.

Et lyspunkt for spanjolene er at arbeidsledigheten i fjorårets siste kvartal var den laveste på nesten tre år. Den er likevel langt over norske nivåer og endte på 16,1 prosent i årets siste tre måneder.

I fjerde kvartal hadde Spania en BNP-vekst på 0,4 prosent. På forhånd var det ventet et fall på 1,4 prosent i årets tre siste måneder, ifølge Bloomberg.

Publisert: