Pave Frans kaster seg inn i økonomidebatten

Paven går hardt ut mot «trickle down»-økonomi, og fordømmer også økonomisk ulikhet, forbrukerkultur og skatteunndragelser.

UT MOT ULIKHET: Pave Fran kaster seg nok en gang inn i debatten om økonomisk ulikhet.
Publisert: Publisert:

I sin første apostoliske formaning går pave Frans hardt ut mot «trickle down»-økonomi: ideen om at skattekutt for bedrifter og de rikeste vil komme de fattige til gode ved å gjøre hele kaken større.

«Det er noen som forsvarer slike økonomiske teorier, som antar at økonomisk vekst, drevet frem av et fritt marked, nødvendigvis vil lykkes med å gi verden mer rettferdighet og inkludering», skriver paven.

Når det regner på presten, skal det etter teorien også dryppe godt på klokkeren. Men Frans mener det ikke finnes bevis for at teoriene holder vann:

«Denne påstanden, som aldri har blitt bekreftet av fakta, uttrykker en naiv tillit til godheten til dem som har økonomisk makt».

Kaster seg inn i debatten

I USA er slike teorier tett forbundet med Ronald Reagans presidentperiode.

Men teoriene er fortsatt et hett tema i den amerikanske politiske debatten, og i mange andre vestlige land.

I USA debatteres det fortsatt hvorvidt myndighetene burde kutte skatt for næringsliv og de rikeste, slik at de økonomiske fordelene kan dryppe ned på middelklassen og de fattige.

Pave Frans er fra Argentina, og hans gamle navn er Jorge Mario Bergoglio. Han har tatt sitt pavenavn etter Frans av Assisi, de fattiges helgen.

- Nei til idolisering av penger

Men Frans stopper ikke der.

I skrivet tar han også et kraftig oppgjør med det han ser på som en forbrukerkultur der penger avgjør hvor mye den enkelte er verdt.

Han kaster seg også inn i debatten om økonomisk ulikhet i samfunnet.

Han skriver at «mens inntektene til en liten minoritet vokser eksponensielt, vokser også gapet mellom majoriteten og disse få med samme takt. Denne ubalansen er resultatet av ideologier som forsvarer markedets absolutte autonomi, og finansiell spekulasjon».

I tillegg fordømmer han skatteunndragelse som dypt umoralsk.

Les hele den apostoliske formaningen her.

Ikke første gang

Det er ikke første gang pave Frans har uttalt seg om økonomiske spørsmål.

I mai holdt han en tale i Vatikanet der han advarte mot at «det frie markedets tyranni», der mennesker kun verdsettes for sin evne til å forbruke.

- Vi har skapt nye gudebilder. Den gamle dansen om gullkalven har funnet et nytt og hjerteløst uttrykk i en pengekult og et økonomisk diktatur som er uten ansikt og uten noe sant menneskelig mål, sa han.

Pave Frans etterlyste da et økonomisk system som er til alles beste.

LES OGSÅ:

Publisert: