Kan takke Arnold Schwarzenegger

Den politiske viljen til å satse på alternative energiformer er med på å forklare solenergiselskapet RECs fremgang, forklarer solsjef Erik Thorsen.

Publisert:

Les også. - Fantastisk artig, sier REC-gründer.

Solenergiselskapet REC

OSE

REC

passerte i dag Orkla

OSE

ORK

som Norges største private selskap. (

Se egen sak

)

- Jeg ser ikke på dette som noen konkurranse. Men det er hyggelig at REC får så mye oppmerksomhet i finansmarkedet at vi får den æren å krype opp på listen, sier REC-sjef Erik Thorsen til E24.

Om formiddagens aksjekurser holder seg, er Thorsen nå sjef for Norges største privateide selskap, foran Orkla

OSE

ORK

.

Flere nyheter på E24

Han inntar tronen samme dag som FNs klimapanel etter alt å dømme legger frem en nedslående rapport om menneskehetens påvirkning på det globale miljøet.

- Det er klart at stemningen rundt klimautvikling og økende oppmerksomhet på fornybar energi er viktig for å skape et klima for det vi driver med. Det er det ikke tvil om, sier Thorsen.

- Men det er først når det kommer til uttrykk i konkrete tiltak rundt omkring at dette får betydning for oss.

Trenger subsidier

Mye tyder likevel på at politikerne er i ferd med å slutte rekkene bak selskaper som REC og andre tilbydere av alternativ energi. Fortsatt er disse næringene avhengige av subsidier og støtteordninger for å kunne utvikle teknologi som vil kunne konkurrere med tradisjonelle og forurensende energiformer, som olje, kull og gass.

- Man skal være varsom med å tolke politiske signaler, men man kan ikke unngå å legge merke til at selv Bush-regjeringen har begynt å legge et visst fokus på dette temaet. Da synes det som om det er bred politisk enighet i USA i at man er nødt til å ta grep for å utvikle nye energiformer.

Hyller California

Og best skussmål, får Californias guvernør Arnold Schwarzenegger.

- Han og California har gjort noe konkret. Der har det kommet til uttrykk gjennom politiske vedtak om å stimulere utviklingen. Vi ser gjennom det at markedet i California kommer til å utvikle seg positivt med tanke på solenergi.

Den amerikanske delstaten har blant annet vedtatt å støtte utrullingen av solpaneler med tre milliarder dollar (rundt 20 milliarder kroner) det neste tiåret.

Følg REC på Børs24

Publisert:

Her kan du lese mer om