Splittet EU mot skattesnytere

Tyskland presser på for mer effektive tiltak mot skatteparadiser, men flere EU-land er ikke spesielt entusiastiske.

Publisert:

EUs såkalte sparedirektiv omfatter i dag bare utveksling av skatteopplysninger om fysiske personer, ikke stiftelser eller selskap.
Ifølge direktivet skal EU-kommisjonen i løpet av 2008 vurdere hvordan direktivet har fungert. Den tyske finansminister Peer Steinbrück (SPD) fikk i går meget sterk støtte fra Danmark og Sverige i sin kamp for at skatteparadiser som Liechtenstein skal åpne seg.

- Blir parasitter
Ifølge nyhetsbyrået TT fikk Sverige i fjor tilført 462 000 kroner i formuesskatt fra personer med konto i Liechtenstein.
- Er Sverige beredt til å gå innfor å utvide virkefeltet for sparedirektivet?
- Nå skal vi ha en ordentlig prosess på dette. Først skal Kommisjonen gjøre sine vurderinger, deretter skal vi behandle de forslagene som de kommer med, sier Sveriges finansminister Anders Borg som understreker at Sverige er klart imot slike skatteparadiser.
- De utvikler seg raskt til å bli skatteparasitter. Vi er for lave skatter, men alle skal bidra, sier han.
De aller fleste av de 27 medlemslandene uttrykte på gårsdagens møte behov for strengere tiltak mot skatteparadiser, enten de er i Europa eller andre steder.
Flere imot

Luxembourg, Østerrike og Belgia - tre land som alle har spesielle ordninger for sine bankers informasjonsplikt - forsøkte på gårsdagens finansministermøte i EU å dempe det tyske hardkjøret mot skatteparadis som Liechtenstein.
Dette gjorde de ved ikke å uttrykke noen sterk sympati for nye og strengere regler eller engang å vurdere dette.
Men det tyske presset er enormt.
To tunger

Andre understreket at det er merkelig om EU, som er pådriver for internasjonale avtaler mot skatteparadiser, ikke skulle få til strenge ordninger for skatteparadiser i Europa. Men hele Europa er ikke med i EU.
Liechtenstein er med i EØS og omfattes dermed av EU-direktiver, men sparedirektivet er ikke en del av EØS-avtalen. Sveits og Liechtenstein er derimot knyttet til dette direktivet gjennom en egen avtale.
Til E24-forsiden

Publisert: