Investeringsbank varsler kraftig nedtur etter brexit

Goldman Sachs mener brexit vil få store konsekvenser for den økonomiske veksten i Europa. Også Norge må unngjelde for britenes ønske om mer selvstendighet, ifølge den innflytelsesrike investeringsbanken.

SVAKERE VEKST: Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs varsler svakere økonomisk vekst i verden, Storbritannia og Norge etter brexit fredag forrige uke.
Publisert:

Vekstutsiktene som følge av brexit er svekket, og det vil påvirke hele Europa, inkludert Norge, ifølge den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs.

Snaue to døgn etter resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia sendte storbanken ut en oppdatert analyse som tar for seg hvilke effekter «brexit» skaper for Europa.

Samtidig jekkes utsiktene til den globale veksten med 0,1 prosentpoeng til 3,1 prosent i 2016.

Spår kraftig skrell i britisk økonomi

Den amerikanske investeringsbanken ser mørkt på vekstutsiktene for britisk økonomi etter at det ble klart at øyriket ønsker å forlate EU.

De neste 18 månedene vil Storbritannias bruttonasjonalprodukt (BNP) lide av en reduksjon på 2,75 prosentpoeng. Bare inneværende år kuttes veksten med 0,5 prosentpoeng.

Les også

Pundet fortsetter fallet etter brexit: – Kan kollapse fullstendig

Allerede i første halvår 2017 vil Storbritannia være i resesjon, heter det i rapporten.

I 2017 kuttes anslaget med 1,8 prosentpoeng, i 2018 med 0,9 prosentpoeng i 2018 og med 0,1 prosentpoeng i 2019.

Årsaken er de kumulative effektene fra «økt usikkerhet og dårligere handelsbetingelser», skriver Goldman Sachs' Jari Stehn, Karen Reichgott og Jan Hatzius i analysenotatet, ifølge CNBC News.

Effekter av brexit-effekter

Prognosemakerne og økonomene i Goldman Sachs lister hovedsakelig opp tre økonomiske endringsmekanismer som følge av brexit.

  • Det britiske bytteforholdet er ventet å bli redusert. Spesielt gjelder det hvis det blir vanskeligere å eksportere høyverdi-tjenester, som finansielle tjenester, til andre EU-land.
  • Reduserte investeringer i Storbritannia, fordi bedriftene får mindre investeringslyst som følge av økt usikkerhet knyttet til tiden fremover.
  • Svakere etterspørsel fra Storbritannia etter andre lands varer og tjenester, hovedsakelig som følge av et svekket pund.

Etter folkeavstemningen, som kom overraskende på mange, har den innflytelsesrike investeringsbanken nedjustert veksten i eurosonen i år og neste med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosentpoeng.

For 2016 og 2017 spår dermed banken en årlig vekst for eurosonen på 1,5 prosent.

«Videre nedjusteringer kan bli nødvendig dersom de globale finansmarkedene forverres utover den første reaksjonen, eller dersom vi ser større enn forventet politisk og økonomisk smitte til andre europeiske land», skriver banken i notatet.

Renteøkning i USA lite sannsynlig

Allerede i midten av juli tror Goldman Sachs at Bank of England vil annonsere nye kvantitative lettelser, som i sin tur vil bidra til at etterspørselen i økonomien stimuleres.

I august venter banken at den britiske sentralbanken kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,25 prosent.

Videre mener investeringsbanken at muligheten for en amerikansk renteøkning fra Federal Reserve i juli langt på vei er avverget, og at brexit-sjokket «effektivt har fjernet en juli-økning fra styrebordet».

Goldman Sachs utelukker heller ikke at sentralbanken i Japan vil kutte videre i den japanske styringsrenten i juli.

Norge slipper ikke unna

Goldman Sachs mener svekket europeisk vekst også vil få konsekvenser for Norge, ikke overraskende. Banken kutter vekstanslaget for Norge med 0,3 prosentpoeng neste år, og 0,2 prosentpoeng inneværende år.

Les også

Stubb tror britene får «norsk» EU-avtale

To tredjedeler av norsk import skjer fra EU. Med olje og gass holdt utenfor, går to tredjedeler av norsk eksport til EU.

NHO uttrykte tidlig etter folkeavstemningen i Storbritannia at brexit skaper stor usikkerhet for bedrifter, og indirekte også rammer Norge.

– Lavere vekst i Storbritannia betyr mindre muligheter for norske bedrifter. Også europeisk økonomi vil kunne lide, noe som slår inn på norsk økonomi siden vi er så sammenvevd med EU, uttaler NHOs direktør for internasjonalisering og Europa-politikk, Tore Myhre.

Les også

EU kan nekte Storbritannia uformelle brexit-samtaler

Les også

Slik kan «brexit» unngås

Les også

Solberg frykter brexit-uro forpurrer norsk opptur

Publisert:

Her kan du lese mer om