OECD kjemper om teknologigigantens skatt: Foreslår global minstesats

OECD tar opp kampen mot skatteparadis og vil sørge for at digitale teknologigiganter som Facebook og Google betaler sin rettferdige del av skatten til landene de opererer i. Det vil også Norge tjene godt på.

Publisert: Publisert:

Internasjonale selskaper som Apple, Google, Amazon og Facebook håver inn milliarder, men skatter nesten ingenting i Norge. Det liker Norge og svært mange andre land dårlig. Debatten om en ny «Google-skatt» har rast en god stund.

Nå foreslår OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) å innføre et slags sikkerhetsnett, slik at enkeltland kan sikre skattepenger fra de multinasjonale selskapene, selv om andre land tilbyr dem lavere skatt.

Planen er å etablere et gulv for skattesatsene slik at selskapene blir pålagt skatt på sin globale inntekt på et minimumsnivå uavhengig av hvor hovedkontoret ligger, skriver OECD i forslaget.

Financial Times (FT) skriver i sin omtale av forslaget at det både vil gjelde for teknologigiganter som Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google, men også andre globale selskaper som tjener enorme summer på grunn av digitaliseringen av økonomien.

Det vil gjøre det mulig for USA å sikre at Google betaler et minimumsnivå for skatt på det globale overskuddet, hvis andre land velger å la være å skattlegge. Det samme gjelder for Apple, hvis selskapet fortsetter å sikre fortjenesten i lavskattland som Irland, skriver FT.

Bildet er fra et tidligere møte om internasjonal skatt, med OECDs generalsekretær Angel Gurría (t.h.) og den franske finansministeren Bruno Le Maire.

Norge vil ikke kjøre sololøp

– Forslaget er i tråd med arbeidsplanen som ble vedtatt i OECD i mai i år, og er et viktig tiltak mot overskuddsflytting, skriver statssekretær Sverre Vatnar (KrF) i Finansdepartementet på mail til E24.

Han understreker at Norge deltar aktivt i dette arbeidet.

– Målet med denne delen av arbeidet er å danne et minimumsnivå for skattlegging av inntekt i flernasjonale selskaper, for å bedre kunne skattlegge verdier der de skapes.

Finansminister Siv Jensen hadde i vår store forventninger til OECDs arbeid på dette feltet, men var også klar på at det var uaktuelt for Norge å kjøre et sololøp.

– Dette er store monopolister med hundrevis av millioner av kunder som slipper billig unna på skattesiden, og akkumulerer store overskudd. Det er et stort problem, og ikke bare i Norge. Vi trenger et nytt og effektivt skattesystem, sa finansministeren til E24 i mai.

Finansminister Siv Jensen

OECD håper å nå målet innen 2020

– Vi gjør betydelige fremskritt for å møte skatteutfordringene som følger av digitaliseringen av økonomien, sier OECD-sjef Angel Gurría i en pressemelding om arbeidet fra oktober.

– Det bringer oss nærmere vårt endelige mål: å sikre at alle multinasjonale selskaper betaler sin rettferdige andel, sier han videre.

Fredagens forslag samler elementer av flere konkurrerende forslag, som involverer over 130 land.

– Mislykkes vi i å nå en enighet innen 2020, vil det øke risikoen betydelig for at land vil handle på egen hånd, med negative konsekvenser for en allerede sårbar global økonomi. Vi må ikke la det skje.

Forslaget inkluderer en del som går på at land vil kunne kreve skatt fra selskap som har inntekter i landet, det vil si at Norge for eksempel vil kunne kreve skatt fra Google på deler av salget til norske annonsører, selv om selskapet ikke er fysisk til stede.

Den andre delen dreier seg om muligheten til å skattlegge et selskap hvis det har betalt mindre skatt enn det nye minimumsnivået i et annet land.

I tillegg til en mer rettferdig beskatning, er intensjonen å redusere incentivene for land til å være med på et kappløp mot bunnen for skattesatsene, i forsøk på å tiltrekke seg store bedrifter.

OECD ber nå om innspill på forslagene innen 2. desember.

Les på E24+

Boliggrepet som kunne gitt Siv Jensen milliarder til å senke skattene

Det nye forslaget fra OECDOECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy – OECDLes saken i Financial Times her (+)
Publisert:
Gå til e24.no