Konsernsjef og styreleder i Microsoft, Satya Nadella, avbildet i 2019.

I dag stemmer Oljefondet mot Microsofts styreleder

Derfor sier oljefondet nei til sjefen i et av verdens største selskaper.

  • Carine Smith Ihenacho
    Carine Smith Ihenacho
    Direktør for eierskap og etterlevelse, Norges Bank Investment Management
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I dag er det Microsofts generalforsamling, hvor 12 styremedlemmer står på valg, inkludert nåværende konsernsjef og styreleder Satya Nadella. Vi stemmer mot ham, da vi mener rollen som konsernsjef og rollen som styreleder bør separeres.

Oljefondet eier aksjer i over 9.000 selskaper i over 70 land. Som aksjonær har vi rett til å stemme på selskapets generalforsamling. Vårt mål er å stemme på alle forslag på alle generalforsamlinger, og hvert år stemmer vi på over 120.000 forslag. Det er vårt ansvar som en stor og langsiktig aksjonær. Vi eier i gjennomsnitt 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden og 2,6 prosent i Europa. Det betyr at vår stemme teller.

Nesten 40 prosent av forslagene vi stemmer på gjelder hvem som skal sitte i selskapenes styrer. Dette er viktige valg. Fondet eier bare en liten andel i selskapene og overlater de fleste avgjørelser til styrene og ledelsen. Styremedlemmene har ansvaret for selskapets strategi, de skal følge opp selskapets ledelse og stå til ansvar overfor aksjonærene. Målet vårt er å stemme inn personer i styrene som kan gjøre dette på en god måte.

Vi har rundt 3.000 selskapsmøter hvert år. Flere av disse er med selskapenes styreleder eller andre styremedlemmer, og gjennom denne dialogen blir vi kjent med dem og kan vurdere om de gjør en god jobb. Men det er ikke mulig å ha inngående kjennskap til alle styrekandidater vi stemmer på hvert år. Vi har derfor laget retningslinjer, gjennom såkalte posisjonsnotater, som vi mener vil bidra til effektive styrer. Vi har i dag fem slike posisjonsnotater:

  • Styret må ha mangfold, med ulik erfaring og bakgrunn og med minimum 30 prosent representasjon av hvert kjønn.
  • Styret må ha uavhengighet i forhold til selskapets ledelse, dominerende eier og sentrale forretningsforbindelser.
  • Styret må ha medlemmer med tilstrekkelig bransjekunnskap.
  • Styremedlemmene må ha tid og kapasitet til å kunne utføre styrevervet tilfredsstillende.
  • Administrerende direktør skal ikke også være styreleder.

Det siste punktet høres temmelig opplagt ut for de fleste som er vant til norske forhold og norske regler for selskapsstyring. Men det er ganske vanlig i USA at administrerende direktør også er styreleder, særlig i de største selskapene. David Solomon i kapitalforvaltningsselskapet Goldman Sachs er begge deler, og det samme er Darron Woods i oljeselskapet ExxonMobil.

Også i Frankrike er det flere selskaper hvor administrerende direktør også er styreleder, som for eksempel i oljeselskapet Total Energies. En slik kombinert rolle var faktisk blant de hyppigste grunnene til at fondet stemte mot selskapenes ønsker i 2022. Vi stemte mot 620 personer nettopp på grunn av dette. Og vi gjorde det på Microsofts generalforsamling i dag.

Vår erfaring er mange styreledere liker dårlig å få en motstemme fra fondet.

Så kan man jo lure på hvorfor noen land i det hele tatt har regler eller aksjonærer som tillater en slik kombinasjon. Vi hører litt ulike argumenter: Det blir mer effektiv styring av selskapet med bare én person som bestemmer, selskapet klarer ikke å rekruttere den beste administrerende direktøren hvis de ikke kan tilby begge rollene, styrene har ofte et såkalt ledende uavhengig styremedlem som bidrar til en viss uavhengighet, og det finnes ingen forskning som klart sier at en uavhengig styreleder fører til bedre avkastning for selskapet.

Vi synes ikke at disse argumentene er veldig overbevisende. Vi mener at et av poengene med et styre er nettopp å følge opp selskapets ledelse, som blir vanskelig hvis lederen for styret og administrerende direktør er samme person. Derfor vil vi fortsette å stemme mot en slik kombinert rolle. Og vi vil fortsette å ta dette opp i dialog med selskaper og med standardsettere i ulike land.

Det positive er at vårt aktive eierskap har bidratt til en utvikling i riktig retning. I 2012 var det 44 prosent av de 3.000 største selskapene i USA som hadde en kombinert rolle. I 2022 var dette redusert til 35 prosent. Men utviklingen går ikke fort nok, så her har vi en viktig rolle som en aktiv eier og pådriver.

Kommer Satya Nadella til å bry seg om at vi stemmer mot ham? Det er vanskelig å si. Men vår erfaring er mange styreledere liker dårlig å få en motstemme fra fondet. Det er også veldig synlig, idet vi publiserer alle våre stemmeintensjoner fem dager før generalforsamlingen. Det har vi gjort også med denne motstemmen.

Som alltid må vi være tålmodige i eierskapsarbeidet og påvirke over tid. Det vil vi fortsette med også på dette området.

Les også

Hva har Victoria’s Secret og Fox Corporation til felles?

Publisert: