Største renteheving i Storbritannia på 27 år

Bank of England kommer med sin første doble renteheving siden 1995.

Publisert:

Renten i Storbritannia er nå oppe i 1,75 prosent, etter dagens rentebeslutning fra Bank of England.

Styringsrenten økes med 0,5 prosentpoeng fra forrige rentebeslutning i juni. Den gang ble renten hevet med 0,25 prosentpoeng.

Økningen var som forventet på forhånd, ifølge Bloomberg.

Åtte av de ni medlemmene i var enige i beslutningen om å heve renten med 0,5 prosentpoeng, mens det siste medlemmet ønsket å heve renten til 1,5 prosent.

Bank of England gjør det klart at de kan ty til samme kraftige renteheving igjen senere, dersom det blir nødvendig.

Høy inflasjon

Bakgrunnen for den kraftige rentehevingen er den skyhøye prisveksten i Storbritannia. Inflasjonen steg til 9,4 prosent i juni, som er den høyeste prisveksten på 40 år.

Bank of England har som mange av verdens sentralbanker et mål om å holde inflasjonen på rundt to prosent.

Mat- og energiprisene har særlig trukket opp prisveksten.

– Inflasjonspresset i Storbritannia og resten av Europa har intensivert seg betydelig siden den pengepolitiske rapporten i mai og det forrige møtet i den pengepolitiske komiteen. Det reflekterer i stor grad nesten en dobling i gassprisene siden mai, på grunn av Russlands begrensning av gassforsyning til Europa og risikoen for ytterligere restriksjoner, heter det i oppsummeringen fra Bank of England i forbindelse med rentehevingen.

Les også

IMF om verdensøkonomien: – Dystert og mer usikkert

Sentralbanken venter nå at prisveksten skal styrke seg ennå mer enn de trodde i mai, og at inflasjonen kommer opp i 13 prosent mot slutten av 2022. De venter også at inflasjonen vil holde veldig høy gjennom mye av neste år.

I samme periode vil økonomien trolig begynne å krympe. Dette blir starten på en resesjon som vil vare i over et år, spår sentralbanken.

Kombinasjonen av høy inflasjon og fallende bruttonasjonalprodukt blir ofte omtalt som stagflasjon.

Kraftige rentehopp flere steder

Inflasjonen har steget til høye nivåer over store deler av verden, noe som blant annet skyldes Ukraina-krigen, høy offentlig pengebruk under pandemien og «flaskehalser» i økonomien da samfunnet ble gjenåpnet.

Mange av verdens sentralbanker har hevet renten de siste månedene i håp om å bekjempe den galopperende prisveksten.

I slutten av juli kom den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) med sin andre triple renteheving på kort tid. Det kom seks uker etter forrige kraftige rentehopp på 0,75 prosentpoeng.

I juni landet prisveksten i USA på 9,1 prosent, etter å ha ligget på over 8 prosent flere måneder før det. Det er de høyeste nivåene siden begynnelsen av 80-tallet.

I Norge hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng i juni, det største rentehoppet på 20 år. Samtidig varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten sannsynligvis skal videre opp i august.

Les også

Prisveksten i eurosonen setter rekord igjen

Les også

Første renteheving på 11 år: – Viser at de tar inflasjonen på alvor

Publisert:
Gå til e24.no