Storbank om svensk økonomi: – Kan være kanarifuglen i kullgruven

Med høy inflasjon, høyere rente og et fall i BNP fortsetter Sveriges tøffe økonomi inn i 2023, men storbanken HSBC tror prisveksten vil avta i løpet av året.

Skyhøy inflasjon har preget Sveriges økonomi det siste året. I desember steg prisveksten mer enn ventet til 12,3 prosent.
Publisert: Publisert:

Skyhøy inflasjon har preget Sveriges økonomi det siste året. Riksbanken venter en inflasjon på 8,6 prosent i 2023, men anslår samtidig at den kommer ned til 3,6 prosent neste år.

Tross en krevende økonomi skriver storbanken HSBC at de mener prisveksten i Sverige skal tilbake på nivå som i 2018–2019 mot slutten av året, etter det de mener vil være et tøft første halvår.

Forrige torsdag ble det klart at den svenske Riksbanken hever renten til 3 prosent, som innebar en økning på 0,50 prosentpoeng.

Det betyr at Sverige får høyere rente enn Norge for første gang siden 2005. Riksbanken varsler også ytterligere rentehopp i løpet av våren.

Til sammenligning holdt Norges Bank renten uendret på 2,75 prosent i januar, etter å ha hevet renten fem ganger på rad.

HSBC forventer en ny renteøkning i Sverige på 0,25 prosentpoeng i april.

Kanarifugl i kullgruve

«For alle som tenker på virkningen av høyere renter i økonomien, kan Sverige være kanarifuglen i kullgruven for andre land - og det er ikke pent», ifølge storbanken.

Uttrykket kommer fra at kanarifugler frem til 1986 ble brukt i gruver for å varsle lekkasjer av giftige gasser. Kanarifuglene døde raskere enn menneskene, og derfor var det en varsling om at man måtte komme seg ut når fuglene sluttet å synge. Kort fortalt betyr det noe som gir et tidlig farevarsel.

Sveriges sentralbanksjef Erik Thedéen har varslet ytterligere rentehopp utover våren.

Virkningen av høyere renter er tydeligst i boligmarkedet. De svenske boligprisene har falt rundt 15 prosent siden pristoppen ble satt i mars/april 2022. Prisene på leiligheter har falt med 14 prosent, og for eneboliger har fallet vært på 15 prosent. Transaksjonsvolumet er samtidig ned 70 prosent fra normale høyder.

Virkningene av dette vil sannsynligvis tynge økonomien i første halvdel av 2023, skriver storbanken.

Det svenske boligmarkedet ble rammet langt hardere enn det norske. Til sammenlikning steg boligprisene i Norge med 1,5 prosent totalt i 2022 - selv med noen krevende høstmåneder.

HSBC skriver at virkningen av denne nedgangen vil tynge den svenske økonomien i første halvdel av 2023.

Les også

Verste konkurshalvår i Sverige på ti år

Venter større fall i BNP

Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP) falt med 1,8 prosent fra desember 2021 til desember 2022, ifølge Statistikkdatabasen.

Den økonomiske aktiviteten har svekket seg betydelig, og Sveriges BNP-indikator falt hver måned i fjerde kvartal i fjor. I desember falt BNP med 0,5 prosent, og svakere forbruk er en av årsakene bak tallene. Detaljomsetningen falt med 7,5 prosent på årsbasis i desember, og det kan bli verre, ifølge HSBC.

Les også

Venter mer grensehandel etter prishoppet: – Nå blir det en Sverige-tur i uken

HSBC har justert prognosene sine for aktiviteten i svensk økonomi, og forventer at Sveriges BNP vil avta med 2,0 prosent i 2023. Tidligere ventet de en nedgang på 1,9 prosent.

Riksbanken forventer en nedgang i BNP på 1,1 prosent i år.

Storbanken HSBC ser fremdeles mørke skyer i horisonten for svensk økonomi i tiden fremover.

I tredje kvartal var Norge for første gang større enn Sverige, målt ut fra det vi produserer. Tall fra norsk og svensk Statistisk sentralbyrå viste at Norsk brutto nasjonalprodukt (BNP) var høyere enn svensk BNP.

I tredje kvartal var BNP i Norge 1445 milliarder norske kroner. I samme kvartal var BNP i Sverige 1437 milliarder svenske kroner.

Gjennom dette kvartalet var gjennomsnittlig kronekurs 97, slik at det svenske BNP tilsvarer 1394 milliarder, som er 3,5 prosent lavere enn det norske, ifølge Innovasjon Norge.

Les også

Nye BNP-tall til uken: – Dersom vi får rett, forsterkes bildet av at norsk økonomi er overraskende robust

Les på E24+

Ukjent UiA-professor med børsformue på nesten 200 millioner

Publisert:

Her kan du lese mer om