OECD venter betydelig høyere økonomisk vekst i år

Situasjonen ser lysere ut enn for noen måneder siden, men en rask utrulling av vaksiner er fortsatt en avgjørende faktor. Politisk støtte bør ikke trekkes tilbake for raskt.

  • Infront TDN Direkt
Publisert:

Det skriver OECD i en interimrapport tirsdag.

OECD reviderer opp vekstprognosen og spår at global BNP vil stige med 5,6 prosent i år og 4,0 prosent neste år, etter – 3,4 prosent i 2020.

I desember-prognosen ble det prosjektert en vekst på 4,2 prosent i 2021.

OECD bemerker at de globale utsiktene har forbedret seg betydelig de siste månedene, i kjølvannet av den gradvise utrullingen av vaksiner, mer finanspolitisk stimulans i noen land og tegn på at økonomier bedre kan håndtere restriksjoner for å redusere smittespredningen.

Utviklingen av viruset er fortsatt usikker, og målrettede tiltak mot mobilitet og aktivitet kan iverksettes i tilfelle nye utbrudd, som kan dempe utvinningen i de mest berørte sektorene, som tjenester og turisme.

Venter kraftig vekst i USA

Generelt forbedrer arbeidsmarkedssituasjonen seg sakte, og tidligere innsparinger gir gode vilkår for økt forbruk når tilliten kommer tilbake.

Det ventes at det globale bruttonasjonalproduktet har nådd nivået før pandemien innen midten av 2021, mens produksjonen og inntektene forventes fortsatt å være under nivået før pandemien i flere land innen utgangen av 2022.

Samtidig øker den omfattende stimulansen i USA, sammen med raskere vaksinering, USAs BNP, som ventes å øke med 6,5 prosent i år, med spredningseffekt mot større handelspartnere.

Euroområdets BNP forventes å øke med 3,9 prosent i år og 3,8 prosent neste år.

Det er økende tegn på avvik mellom land og sektorer. Strenge begrensninger vil holde tilbake innhentingen i noen land og tjenestesektorer på kort sikt, mens andre vil ha nytte av raskere vaksinering og sterk politisk støtte. Risikoen er generelt fortsatt høy.

«En raskere utrulling av vaksinen i alle land vil lette restriksjonene og styrke tilliten og forbruket. Langsommere utrulling og nye mutasjoner i viruset som er resistente mot eksisterende vaksiner, vil føre til en langsommere innhenting, større tap av arbeidsplasser og flere konkurser», skriver OECD.

– For tidlig innstramming av finanspolitikk bør unngås

De bemerker at kostnadstrykket har begynt å dukke opp i råvaremarkedet på grunn av fornyet etterspørsel og midlertidige forstyrrelser i tilbudet, men den underliggende inflasjonen forblir dempet og blir holdt tilbake av ledig kapasitet globalt.

Det avgjørende nå er å få vaksinen ut raskt. Finanspolitisk støtte bør avhenge av økonomiens tilstand og takten for vaksinasjoner, der nye tiltak bør iverksettes raskt om nødvendig.

«For tidlig innstramming av finanspolitikken bør unngås,» skriver OECD.

Den nåværende svært imøtekommende pengepolitikken bør også opprettholdes, slik at en midlertidig oppgang i overordnet inflasjon muliggjøres, forutsatt at den underliggende inflasjonen forblir begrenset.

Det kreves fortsatt kontantstøtte til husholdninger og selskaper inntil vaksinasjonene tillater en betydelig reduksjon av restriksjonene for kontaktorienterte sektorer, skriver OECD.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. OECD
  2. Coronaviruset
  3. Finanspolitikk

Flere artikler

  1. Det første rentehoppet kan komme raskt etter vaksineringen, tror økonom: – Da er man i en helt annen verden

  2. IMF jekker opp vekstutsiktene for 2022: Økende gap i vaksinasjonen

  3. Varsler sluttdato for tiltakene: Kan leve som normalt i slutten av september

  4. Bankene tror på rask vaksinering – venter renteøkning i desember

  5. IMF maner rike land til å gjøre mer: – Pandemien ikke er over før den er over i alle land