Federal Reserve mener renteøkning kan være passende «ganske snart»

Referatet fra den amerikanske sentralbankens rentemøte viser at den er klar for nye rentehevinger.

RENTEREFERAT: Den amerianske sentralbanken har signalisert at det kommer flere renteøkninger. Her Federal Reserve-sjef Janet Yellen.

Foto: Joshua Roberts Reuters
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Referatet fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve siste rentemøte viser at mange av Fed-toppene mener kan være passende å heve renten igjen «ganske snart», skriver Reuters.

Møtet i starten av februar endte som kjent med at styringsrenten ble holdt i ro på i intervallet 0,50 til 0,75 prosent.

Usikkerhet om finanspolitikken

- Mange deltakere ga uttrykk for at det kan være passende å heve styringsrenten igjen ganske snart hvis innkommende informasjon om arbeidsmarkedet og inflasjonen var på linje med eller sterkere enn deres nåværende forventninger, heter det i referatet.

En usikkerhetsfaktor er hvordan president Donalds Trump politikk vil virke inn på økonomien. Signaler er gitt om både skattelettelser og økt pengebruk på infrastruktur, samtidig som det er varslet planer om deregulering av finanssektoren.

Les også

USA ber IMF overvåke valutaer

Om resultatet blir en økt finanspolitisk stimulans kan det innebære høyere økonomisk vekst og inflasjon på kort sikt.

Referatet viser også usikkerhet i sentralbanken om det økonomiske programmet til den nye administrasjonen ledet av president Donald Trump, skriver nyhetsbyrået.

- Deltakerne understreket på nytt deres betydelige usikkerhet om utsiktene for endringer i finanspolitikken og annen politikk fra myndighetene, samt tidspunktet og størrelsen av nettoeffektene av slike endringer, lyder referatet.

Ligger an til flere rentehevinger

Det er til sammen 17 medlemmer som diskuterer rentesettingen ved hvert møte, men kun ti har stemmerett. Ved møtet stemte disse ti medlemmene i den pengepolitiske komiteen for uendret rente, altså var beslutningen enstemmig.

Den siste renteendringen skjedde i desember. Da høynet Federal Reserve renten til dagens nivå, ganske nøyaktig ett år etter at renten ble hevet for første gang siden før finanskrisen.

I det amerikanske arbeidsmarkedet har arbeidsledighetsraten falt til under fem prosent. Sammen med en inflasjon som er nær målet på to prosent gir det forventninger om at det kommet flere renteøkninger.

Selv har sentralbanken har gitt signaler om tre renteøkninger i 2017.

Les også

Olsen etter Trump og brexit: – For Norge kan tapet bli stort

Les også

Trump vurderer nye kandidater til ministerpost

Les også

Grenseskatt kan gi «dollar-bombe»

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. USA
  2. Janet Yellen

Flere artikler

  1. USA rører ikke renten

  2. Den amerikanske sentralbanken er splittet i synet om renteøkning

  3. Håper på fornuftig Trump–politikk

  4. Nå tror markedet på renteøkning i mars

  5. Siste opptreden som Fed-sjef: Yellen rører ikke renten