Yellen: Argumentene for en renteøkning er styrket

Sjefen for den amerikanske sentralbanken peker på at arbeidsmarkedet er solid, og hun viser til moderat vekst og økning i inflasjonen.

Publisert:

– Sysselsettingen i den amerikanske økonomien nærmer seg målene til Federal Reserve, sier Yellen under sin tale ved den årlige sentralbanksjef-konferansen i Jackson Hole, USA. Der sentralbanken (Fed) med øverste ledelse og alle dens regionale toppsjefer er samlet for sitt årlige symposium.

Hun legger til:

– I lys av fortsatt solid styrking av arbeidsmarkedet og utsiktene for økonomisk aktivitet og inflasjon, tror jeg argumentene for en økning i styringsrenten har styrket de siste månedene.

Samtidig understreker Yellen at Feds beslutninger alltid avhenger av i hvilken grad innkommende data fortsetter å bekrefte den øverste ledelsens syn.

Yellen viser til at Fed forventer moderat vekst i brutto nasjonalprodukt, ytterligere styrking i arbeidsmarkedet og inflasjonen stiger til 2 prosent i løpet av de neste årene.

Investorer har ventet i spenning på om den amerikanske sentralbanksjefen ville komme med indikasjoner på når USA vil sette opp renten, samtidig som det var ventet uttalelser om hvordan Federal Reserve-sjefen ser for seg utviklingen i amerikansk økonomi på lang sikt.

Lange amerikanske statsrenter trekker marginalt ned, mens dollaren svekker seg mot euro, etter en styrking rett etter at Yellen gikk på talerstolen.

Tror på renteheving i desember

I en kommentar etter Yellens tale, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets at det lå i kortene at hun ikke ville binde opp rentekomiteen i forkant av neste rentemøte som avsluttes 21. september.

– Hun kom som ventet ikke med noen konkret indikasjon på når renten vil bli satt opp, skriver Magnussen.

Magnussen mener at Yellens uttalelser kan bety at om tallene fortsetter å komme inn på sterke siden, spesielt arbeidsmarkedsrapporten for august, så vil det kunne bli heving på møtet i september.

– Vi holder foreløpig på at Fed venter til desember, understreker han.

Rett etter at Yellen gikk på talerstolen i Jackson Hole i USA, hoppet prisen på gull og olje. Prisen på Nordsjøolje er opp 3,48 prosent for dagen til 50,64 dollar fatet. Prisen på amerikansk lettolje er opp 1,00 prosent for dagen til 48,34 dollar fatet. Spotprisen på gull er opp 1,41 prosent til 1339,99 dollar per unse.

Publisert:

Her kan du lese mer om