Norge anklages for brudd på Svalbardtraktaten

Norge nekter matleveranser til russiske gruvearbeidere i Spitsbergen, hevder ledende russisk politiker.

Grensestasjonen Storskog Boris-Gleb på grensen mellom Norge og Russland, her fra 2013.
Publisert:

Anklagen kommer fra flere hold, blant dem lederen av utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Konstantin Kosatsjev.

Ifølge Kosatsjev begrunner norske myndigheter blokaden ved å vise til sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Kosatsjev anklager Norge for å bryte internasjonale forpliktelser som er nedfelt i Svalbardtraktaten fra 1920.

Som E24 omtalte den 19. juni har både det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol og den russiske ambassaden i Oslo bedt norske myndigheter om å slippe matleveransene forbi grensen på Storskog.

Nødsituasjon

Sysselmester Lars Fauske i Longyearbyen mottok 25. mai en protest på dette fra det russiske gruveselskapet i Barentsburg, som advarte om hvilken «nødsituasjon» det kunne resultere i for de rundt 400 russiske gruvearbeiderne på Svalbard.

Les også

Syv tonn mat til Svalbard stoppet på Storskog – Russland krever passering

Russlands ambassade i Oslo henvendte seg noen dager senere til Utenriksdepartementet og viste til at unntaksbestemmelsene i sanksjonsregimet blant annet omtaler matprodukter og legemidler.

I brevet, som E24 har fått innsyn i, la ambassaden til at en alternativ transport via sjøveien fra Murmansk til Barentsburg «ikke [sikrer] den nødvendige regelmessigheten av leveranser, først og fremst av mat».

Inn på teppet

Onsdag ble chargé d'affaires ved den norske ambassaden i Moskva, Solveig Rossebø, kalt inn på teppet i russisk UD der hun mottok en formell protest, opplyser departementet på sin hjemmeside.

Russland krever at problemet blir løst så raskt som mulig fra norsk side og departementet påpekte overfor Rossebø at «uvennlige handlinger mot Russland uunngåelig vil føre til passende gjengjeldelsestiltak», heter det.

NTB har bedt Utenriksdepartementet i Oslo om en kommentar til anklagen fra Russland, men har foreløpig ikke fått svar.

Les også

BankID og Arbeidstilsynets nettsider er nede - ustabilitet i Altinn

Forhandles

Russlands generalkonsul på Svalbard, Sergej Gusjtsjin, opplyser til RIA Novosti at det nå pågår forhandlinger.

– Det pågår nå konsultasjoner mellom russisk og norsk side, både i Moskva og Oslo, om inntak av varer til Spitsbergen, sier han.

– Norge har åpenbart ikke tenkt på at de ved å forby landtransport også forbyr leveranser av varer til Svalbard, noe som faktisk indirekte bryter ånden i traktaten fra 1920 som presiserer prinsippet om ikke-diskriminering i levering av varer, sier han til den russiske TV-kanalen Rossija 24.

– Jeg vil selvsagt ikke spekulere i mulige gjengjeldelsestiltak fra vår side, men jeg ønsker å si at vi vil gi et adekvat svar på eventuelle brudd på Svalbardtraktaten, sier han.

Bekreftet unntak

Traktaten gir Norge full suverenitet på Svalbard, men pålegger samtidig norske myndigheter å likebehandle borgere fra alle land.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekreftet i slutten av april at det fra norsk side ville bli gjort unntak for transport av varer som skulle til russiske statsborgere på Svalbard.

– Vi gjør ett unntak, og det er for Svalbard, for der har vi Svalbard-traktaten. De som har underskrevet den skal bli likebehandlet, sa hun til NRK.

UD: Til vurdering

Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet skrev i en e-post til E24 forrige uke at de har mottatt flere henvendelser vedrørende transport til Barentsburg.

– Dette inkluderer blant annet en søknad fra en russisk veitransportør, en diplomatisk vebalnote datert 31. mai 2022 fra Russlands ambassade og et brev fra selskapet Trust Arktikugol. Brevet var stilet til Sysselmesteren på Svalbard og ble videresendt til Utenriksdepartementet for besvarelse.

Den konkrete søknaden om tillatelse til transport ble avslått 15. juni 2022, opplyste hun da.

– Henvendelsene fra Russlands ambassade og Trust Arktikugol ligger til behandling i Utenriksdepartementet, skrev Svendsen videre.

UD fikk den 22. juni oversendt flere oppfølgingsspørsmål fra E24, som ennå ikke har blitt besvart, blant annet i hvilken grad problemstillingen berører internasjonale avtaler om Svalbard.

En russisk hackergruppe har onsdag varslet og satt i gang et angrep mot norske nettsider og tjenester, blant annet Arbeidstilsynet og Bank ID.

Ifølge Dagbladet brukte hackergruppen, Killnet, leveransene av varer til russerne på Svalbard som begrunnelse for hvorfor de angrep.

Digi.no skriver også at Killnet har omtalt saken på Telegram, og at de viser til uttalelser fra Huitfeldt til NRK.

Publisert:

Her kan du lese mer om