Norge mister førsteplassen etter syv år: Dette er verdens beste land å leve i

Britiske Legatum Institutes er ute med sin årlige kåring av verdens beste land å leve i. For første gang på syv år er ikke Norge øverst på listen.

1. DISSE SLO OSS: Bildet viser Aucklands silhuett sett fra Westhaven i New Zealand, det eneste landet i verden hvor det er bedre å være innbygger enn i Norge. Nordmenn kan i det minste trøste seg med at vi lever bedre enn både danskene og svenskene, ifølge undersøkelsen.
Publisert:

Isteden er det et land på andre siden av kloden, bokstavelig talt, som inntar førsteplassen.

New Zealand tikker nemlig inn på førsteplass i år, mens vi nordmenn må klare oss med annenplassen.

Undersøkelsen er blitt foretatt i ti år, hvor Norge har toppet listen blant 149 land syv år på rad fra 2009 til 2015.

I 2008 og 2009 bremset finanskrisen velstandsutviklingen i verden, mens man i 2016 har nådd velstandsnivåer som «overgår forventningene», heter det i rapporten.

Undersøkelsen vektlegger 103 variabler for levevilkår, blant annet bruttonasjonalprodukt per innbygger, antall sysselsatte i fullt arbeid, sosial kapital, korrupsjon, vold og kriminalitet.

E24 presiserer: Legatum Prosperity Index har fra og med 2016 endret den metodiske tilnæringen til kåringen. Det er både lagt til flere land og flere parametere i rangeringen av landenes levevilkår i undersøkelsen.

Dersom den nye metodikken (se Norges rangering i faktaboksen) hadde blitt tatt i bruk siden 2007, ville Norge aldri blitt rangert som verdens beste land å leve i.

Les også

Danske kåret til verdens beste toppsjef andre året på rad

Kina og India drar velstandsutviklingen

Legatum Institutes skriver at den økonomiske veksten i Kina og India er den største bidragsyteren til å bedre verdensbefolkningens velstandsnivå det siste tiåret. Krig, vold og korrupsjon er derimot den største trusselen. Rapporten nevner også økt oppslutning til populistiske partier som en trussel mot økonomisk vekst.

Noen av de verste landene å leve i, ifølge undersøkelsen, Jemen, Libya og Irak, er alle rammet av borgerkrig, mens land i Latin-Amerika skårer dårligere som følge av narkotikarelatert vold og kriminalitet.

Av faktorene som trekker Norge ned i rangeringen er «vilkårene for å drive forretninger», hvor Norge er rangert som det tiende beste landet, og «helse» med en plassering på 13. plass, samt faktoren «økonomi». I sistnevnte kategori har Norge falt fra fjerde plass til syvende plass, hvilket antageligvis skyldes oljebremsen og økende ledighet.

Her er listen over de 15 beste landene i verden å bo i:

1. New Zealand

PASSERER NORGE: New Zealand topper kåringen fordi landet har prestert den største velstandsutviklingen i verden de siste ti årene. Landet skårer også høyt på parametere som grad av frihet og sosial kapital. Rapporten skryter av sosialt samhold og befolkningens sterke tillit til at venner eller slektninger stiller opp.

2. Norge

IKKE LENGER BESTE LANDET I VERDEN: Nordmenn har det slettes ikke verst, selv om New Zealand tar over tronen. Norge nyter blant de største velstandsutviklingene i Vesten de siste ti årene fordi finanskrisen rammet landet mildt, ifølge rapporten.

3. Finland

HELSINKI: Europeiske land dominerer toppsjiktet i oversikten over verdens landets beste land å bo i. 15 av de 20 beste landene er europeiske, og samtlige skandinaviske land er i toppsjiktet. Finland slår både Sverige og Danmark takket være sosiale reformer og et sterkt utdanningssystem.

4. Sveits

VERDENS BESTE UTDANNINGSSYSTEM: Sveits er nummer én i verden innen utdanning, men trekkes ned av fakoterer som går under personlig frihet og sosial kapital, ifølge undersøkelsen.

5. Canada

FEMTE BESTE: Mens USA er det 17. beste landet å leve i, trukket ned av helsefaktorer og sikkerhet, skårer Canada høyt på frihet og sosial kapital. Selv om Canada opplever noe økonomisk tilbakegang, skaper fleksibilitet i arbeidsmarkedet bedre vilkår for selskaper i landet.

6. Australia

TAPER VELSTAND: Australia er det eneste landet blant topp 20 som har opplevd velstandssvekkelse de siste ti årene. Det skyldes blant annet at økonomien er blitt mindre åpen og økt terrorfare, oppsummerer rapporten.

7. Nederland

AMSTERDAM: Nesten 17 millioner innbyggere har gleden av å leve i verdens syvende beste land.

8. Sverige

SLÅR OSS IKKE: Sverige er det åttende beste landet i verden å leve i. Bildet viser Gamla Stan i Stockholm.

9. Danmark

SKAGEN: Det er fortsatt bedre å være norsk i Norge enn norsk i Danmark, ifølge undersøkelsen. Danmark er det niende beste landet i verden å bo i.

10. Storbritannia

STOR FORSKJELL MELLOM FATTIG OG RIK: Velstandsutviklingen i Storbritannia har vært god de siste ti årene takket være sosiale reformer, heter det i undersøkelsen, men formuen i landet er skjevere fordelt enn i andre land på topplister. Derfor får ikke landet full uttelling i rangeringen for velstandsnivået.

11. Tyskland

EUS STØRSTE BNP: Eksport og sysselsettingsvekst er sterk i Tyskland, og landet kom seg relativt raskt etter finanskrisen. Undersøkelsen ytrer noe bekymring over at høyrepopulistiske Alternative für Deutschland (AfD) får økt politisk oppslutning. Her vinker en mann kledd i julenissedrakt fra taket på Kolhoff-tårnet i Berlin.

12. Luxemburg

570.000 INNBYGGERE: Det er godt å leve i et av Europas minste nasjoner. Bildet viser gamlebyens bysilhuett i Luxemburg.

13. Irland

VELSTANDEN ØKER: Irland ble rystet av finanskrisen, men de siste årene har Irland kunne vise til sterkere økonomisk vekst enn ellers i EU. Landets økonomiske kvalitet strekker til 25. plass innen kategorien, mens landets utdanningssystem og fraværet av høy kriminalitet trekker landet opp i rangeringen.

14. Island

14. PLASS: Island er dårligst i klassen blant landene i Norden. Landets økonomi ble hardt rammet av finanskrisen, men skårer nå relativt høyt for landets økonomiske kvalitet med en 17. plass. Islands sterkeste sider er sosial kapital, høy grad av personlig frihet, fravær av vold og kriminalitet.

15. Østerrike

WIEN: Helse er en av levefaktorene som vurderes i undersøkelsen, hvor Østerrike skårer lavt med en 25. plass. Landet trekkes opp av variabler som tryggheten til innbyggerne, forretningsvilkår for selskaper og høy sosial kapital.
Les også

Danske kåret til verdens beste toppsjef andre året på rad

Les også

– Vi blir sterkere uten EU

Les også

Stordalen vil slå sammen Norge, Sverige og Danmark

Publisert: