Foto: Mark Ralston AFP

Slik ser verdens analytikere på handelsuroen

I det handelskrigen mellom Kina og USA har blusset opp i full fyr, har analytikerne sprikende oppfatninger på krigens utvikling. Økonomer og markedsstrateger har ulike forventninger og teorier til hva som vil skje i tiden fremover.