Rentemøter i ESB

ESB holder styringsrenten uendret

Sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken Mario Draghi holder styringsrentene og obligasjonskjøpene i eurosonen uendret.

 • Kristin Norli
Publisert:

Det er klart etter at ESB offentliggjorde sin rentebeslutning torsdag formiddag. Alle de tre viktigste rentene i ESB holdes på samme nivå som før rentemøtet.

Sentralbanken skriver også at den venter å holde de tre nøkkelrentene på dagens, eller lavere, nivå i lang tid fremover, og lenger enn tidshorisonten som er satt for obligasjonskjøpene som banken gjør.

Disse obligasjonskjøpene holdes forøvrig på samme nivå som i dag, opptil 80 milliarder euro i måneden, og sentralbanken bekrefter at programmet vil vare til slutten av mars 2017, med mulighet for forlengelse.

Dette hovedbudskapet gjentok sentralbanksjef Mario Draghi da han åpnet pressekonferansen i Frankfurt torsdag ettermiddag. Den kan du følge i videostrømmen øverst.

Han understreket også flere ganger at obligasjonskjøpene kommer til å fortsette helt til ESBs styrende råd ser at inflasjonen tar seg opp i en takt som er i tråd med sentralbankens langsiktige mål.

Dette utsagnet er i så fall åpent for å bli tolket som at obligasjonskjøpsprogrammet i teorien ikke har noen sluttdato - ettersom prognosene for inflasjonen kan endre seg mye, noe historien også har vist.

Sliter med lav inflasjon

Inflasjonen i eurosonen har vist seg å være svært sta og står imot alle forsøkene som ESB har gjort på å heve den. De nåværende utsiktene fra sentralbanken viser en inflasjon på 0,2 prosent i år (uendret fra forrige oppdatering), til en oppgang på 1,2 prosent i 2017 (ned 0,1 prosentpoeng fra forrige oppdatering) og 1,6 prosent 2018 (uendret).

ESBs inflasjonsmål er på 2 prosent - altså ser sentralbanken for seg at inflasjonen vil være langt lavere enn målet i overskuelig fremtid.

For økonomisk vekst kutter imidlertid ESB sine prognoser, om enn marginalt. Sentralbanken ser nå for seg en økonomisk vekst i eurosonen på 1,7 prosent i 2016, og 1,6 prosent i 2017 og 2018.

ESBs styrende råd kommer til å følge utviklingen i finansmarkedene nøye, og er klar til å bruke alle nødvendige virkemidler dersom man finner det nødvendig for å stabilisere økonomisk vekst og inflasjon, understreket også Draghi.

Sentralbanksjef Mario Draghi i midten svarte på spørsmål fra pressen etter å ha redegjort for ESBs utsikter for vekst og inflasjon.

ESBs renter

 • ESBs signalrente til det europeiske banksystemet (refi) er etter torsdagens møte fortsatt på 0 prosent
 • Innskuddsrenten som bankene får på døgninnskudd i ESB er på minus 0,4 prosent
 • Renten som tilbys på kortsiktig kreditt til bankene er på 0,25 prosent

Alle disse tre rentene ble kuttet i mars i år, og har siden ligget stille.

 • Sentralbankens obligasjonskjøpsprogram har siden mars vært fastsatt på opptil 80 milliarder euro i måneden, og varer ut mars 2017 med mulighet for forlengelse om nødvendig.

Kuttet i mars

På «det legendariske marsmøtet» ble sentralbankens obligasjonskjøp trappet opp til nettopp dagens nivå på 80 milliarder euro i måneden. Samtidig ble universet av obligasjoner som sentralbanken kan kjøpe utvidet.

Se ESBs egen forklaring på de tre rentene som gjelder i eurosonen her.

De aller fleste hadde i forkant av beslutningen torsdag ventet at Den europeiske sentralbanken kom til å holde rentene uendret, slik den gjorde på forrige møte i juli.

Enkelte analytikere har derimot sagt at det kunne komme en endring i ESBs obligasjonskjøp, enten i form av forlengelse i tid eller i utvidede definisjoner av obligasjoner som kan inngå i kjøpene.

Financial Times har innhentet kommentarer fra flere analytikere som forventet en forlengelse av obligasjonskjøpene med seks måneder, det vil si frem til september 2017.

Citi-analytikere skrev på sin side i et notat at de var ensomme om å mene at refirenten ville bli senket til minusland fra 0 prosent.

Les også

Draghi kutter rentene -  varsler nye grep

Les også

Uttalelsene som stilnet festen

Les også

Nå «eier» Draghi mer enn 10 prosent av eurosonens statsgjeld

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Rentemøter i ESB
 2. Den europeiske sentralbanken
 3. Mario Draghi

Flere artikler

 1. Super-Mario holder renten i ro

 2. Draghi fjerner setning om krisepakke: – Et viktig steg

 3. Slik forklarer Draghi rentebeslutningen

 4. Tror denne mannen halverer krisepakken

 5. Selv i Hellas lysner det for eurosonen