Derfor skal du bry deg om Kinas minkende valutareserver

Kraftig fall i Kinas «krigskasse»: – Foreløpig er det ingen grunn til panikk, sier sjeføkonom.

STOR «KRIGSKASSE»: Kinas valutareserver krymper kraftig, men er fortsatt verdens klart største. Bildet er tatt i forbindelse med en seremoni der en eiendomsutvikler skal betale ut lønn til sine ansatte.

China Stringer Network
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Foreløpig er det ingen grunn til panikk, sier sjeføkonom Erlend Lødemel i meglerhuset Arctic Securities til E24.

En av de store «snakkisene» i markedet nå er tallene som ble sluppet i Kina i helgen: Kinas valutareserver i januar falt til det laveste nivået siden mai 2012.

Nedgangen i årets første måned var på 99,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer vel 850 milliarder kroner. Siden toppen i midten av 2014, har valutareservene i landet falt med 800 milliarder dollar.

Og nå har man begynt å spekulere på hva fallet i de kinesiske valutareservene betyr for markedene globalt.

Les også

Slik fungerer Kinas nye «valutasystem»

Motsatt QE-effekt

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), avsluttet i slutten av 2014 runde nummer tre av sine storstilte kjøp av amerikanske bolig- og statsobligasjoner, som på fagspråket kalles kvantitative lettelser eller QE (se faktaboks).

Dette er sett på som en viktig faktor for den gode stemningen i finansmarkedene frem til slutten av 2014.

Sammenhengen mellom QE og dagens situasjon i Kina, er følgende:

Årsaken til at valutareservene har krympet er nemlig at den kinesiske sentralbanken har kjøpt egen valuta for å demme opp for en større yuansvekkelse (se faktaboks). Massive kapitalstrømmer har forlatt Kina, noe som har lagt et betydelig press på yuanen.

Kina har i årevis sittet på en svært stor beholdning av amerikanske statsobligasjoner, og når Kinas sentralbank nå skal kjøpe sin egen valuta, må den selge utenlandske verdipapirer.

Og ikke for små summer:

Da Kinas sentralbank brukte nesten 100 milliarder på å forsvare yuanen i januar, tilsvarte det et større beløp enn det Fed brukte månedlig på sine støttekjøp, som på det meste var 85 milliarder dollar.

– Man får et press på de vestlige markedene når sentralbanken i Kina selger unna valutareservene for å forsvare den kinesiske valutaen. Dette kan tolkes som det motsatte av kvantitative lettelser, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Med andre ord kan det være at Kinas valutareserver bidrar til å skape en effekt sammenlignbar den man får med kvantitative lettelser, bare denne gang med negativt fortegn.

Og når en svært stor aktør begynner å selge, kan det gjøre at flere aktører også selger.

– Det kan virke som om markedene er blitt avhengig av en kraftig stimulans fra sentralbankene. Etter at Fed sluttet med QE, har markedene vært surere, finansieringskostnadene til bedrifter har steget kraftig og vi har hatt runder med kraftige børsfall.

Må ta nye grep

Bernhardsen mener sentralbanken i Kina etter hvert må ta andre grep enn å justere valutakursen ved hjelp av valutareservene.

– De kan ikke fortsette veldig mye lenger. Etter hvert må de endre kurs, sier han til E24.

Han tror fortsatt at det vil være press nedover på yuan fremover, og dermed også på valutareservene.

– Det kan ikke fortsette veldig mye lenger. Etter hvert må de ta andre virkemidler i bruk, sier han.

– Hvis valutareservene fortsetter å falle i samme tempo, kan de bli kritisk lave i løpet av året. Skulle markedet begynne å tvile på at valutareservene er store nok til å opprettholde fastkurspolitikken, kan det gi enda større kapitalutstrømming og til syvende og sist føre til at en større devaluering er uunngåelig. Hvis det går så langt, vil det trolig være mer attraktivt å ta i bruk en eller annen form for kapitalkontroll, sier Bernhardsen.

STABIL UTVIKLING: Bildet viser yuanens utvikling mot dollar (blå graf) og en handelsveid kurv og vektet mot landets største handelspartnere (rød graf). Som vi kan se, er den handelsveide yuankursen nær uendret så langt i år.

Arctic Securities/Macrobond

Sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities.

John Thomas Aarø

Verdens største «krigskasse»

Lødemel er varsom med å skru på varsellampen og viser til at Kina i særklasse har verdens største beholdning av valutareserver.

– Det er ingen grunn til å vente at Kinas valuta skal kollapse, sier han.

Mens de kinesiske valutareservene var på 3.230 milliarder dollar, har Japan, landet med nest største valutareserver, til sammenligning 1.248 milliarder dollar.

En dollar koster litt over 6,57 yuan tirsdag morgen.

Les også

Natt til mandag trer vi inn i apens år: Derfor er kinesisk nyttår så viktig for økonomien

Flukt kan gi kapitalkontroll

Lødemel i Arctic forteller at det er særlig kineserne selv som flytter penger ut av landet, og han trekker frem to mulige årsaker til dette:

** Kinesiske privatpersoner og bedrifter ønsker å investere i utlandet

** Kinesiske bedrifter betaler tilbake lån som er tatt opp utenlands

– En mulig løsning for Kina er å stramme inn på kapitalkontrollen, sier Lødemel.

Det betyr at sentralbanken i større grad vil begrense hvor mye kapital som kan flyttes over landegrensene.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

John Thomas Aarø

Lødemel understreker at dette ikke er en retning landet ønsker å gå på mellomlang sikt, men at den kan være et kortsiktig grep.

Kina har nemlig startet veien mot mer åpne og markedsdrevne finansmarkeder, men fortsatt er det usikkert hvor lang denne veien er.

Også Bernhardsen anser strengere kapitalkontroll som sannsynlig.

– Men hva som blir enden på visen, det er jeg fryktelig usikker på, sier han.

Lavere likviditet i Kina

En effekt ved at sentralbanken kjøper yuan for å justere valutakursen, er at det reduserer likviditeten i den kinesiske økonomien.

Pengene havner på sentralbankens hender i stedet for i hendene på aktørene i realøkonomien.

– Det blir rett og slett mindre yuan igjen i Kinas økonomi. Strammere likviditet kan bidra til høyere renter, og legge sten til byrden for Kinas økonomi, sier Lødemel

Han ser imidlertid at sentralbanken kan gjøre grep for å hindre at likviditeten i økonomien blir dårligere, blant annet kan reservekravet til bankene settes ned.

Les også

Storbank mener fire ting vil felle verdensøkonomien: – Vi bør alle frykte «Oilmageddon»

Tror yuan kan svekkes 12 prosent

Societe Generale tror at valutaen kan svekkes med så mye som 12 prosent mot dollar i år, skriver Bloomberg.

– Bare fordi du har verdens største valutareserver, bør de innenlandske konsekvensene ved å kjøre ned reservene i et hurtig tempo ikke undervurderes, sier strateg Kit Juckes ved Societe Generale til nyhetsbyrået.

– De har et klart valg: Strammere kapitalkontroll eller la valutaen svekke seg raskere, sier han.

Det er imidlertid dem som tror at sentralbanken i Kina kan komme til å endre valutapolitikken – raskt.

– Det er en stor sannsynlighet for at Kinas sentralbank i nærmeste fremtid blir lei av å bruke valutareservene på å forsvare en overvurdert valuta. Sentralbanken vil mest sannsynlig gjøre korridoren (yuans bevegelsesrom, journ.anm.) bredere og tillatte større fall mot dollar i månedene som kommer, skriver økonom Bill Adams ved PNC Financial Reserves Group i en markedsoppdatering, gjengitt av Reuters.

Les også

Kinesisk produksjonsindeks laveste på tre år

Venter svakere yuan

Både Bernhardsen i Nordea og Lødemel i Arctic mener yuan om ett år vil være svakere enn i dag.

Lødemel mener det er grunn til å stole på sentralbankens mål om å holde valutaen stabil, men understreker at valutaens utvikling også vil preges av utviklingen i realøkonomien.

– Den voldsomme gjeldsoppbyggingen siden 2008 har skapt en akilleshæl for Kinas økonomi. Det er ikke gitt at de lykkes med rebalanseringen av økonomien. Det finnes trolig mange skjulte lik i skapene, spesielt blant aktørene i eiendomssektoren, sier han.

– Dersom Kinas økonomi svekker seg, kan en svakere valuta støtte opp under den økonomiske aktiviteten. Jeg vil tro at dette kan være en fristende løsning. Det er ganske stor sannsynlighet for at den kinesiske valutaen svekker seg i året som kommer.

Les også

Verdens største olje-trader tror på lave priser i ti år

Les også

Kina tapper valutareservene

Les også

Den kinesiske sentralbanken med massiv penge-injeksjon

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kina

Flere artikler

  1. Kina tapper valutareservene

  2. Den kinesiske kapitalflukten

  3. Dette har ikke skjedd på seks år

  4. Annonsørinnhold

  5. – Vi har gått fra oppbygging av reserver til stopp og revers

  6. Kina avviser innstramming av kapitalkontroll