IMF kutter globale vekstanslag: Frykter handelskrig og hard brexit

IMF nedgraderer sine anslag for global vekst i 2019 og 2020 – og frykter at handelskrig og usikkerhet kan svekke veksten ytterligere.

VENTER VEKSTBREMS: Tirsdag justerer IMF-sjef Christine Lagarde ned sine anslag for veksten i verdensøkonomien. Her fra World Economic Forum i Davos tidligere i år.
Publisert:

– Global handel, investering og produksjon er fortsatt truet av de pågående handelskonfliktene.

Det skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) i sin ferske rapport om verdensøkonomien tirsdag, der den nok en gang nedjusterer utsiktene for verdensøkonomien og understreker at risikoen for enda lavere global vekst vedvarer.

Fondet kutter anslaget for global vekst til 3,3 prosent i år og 3,6 prosent neste år.

Det er en nedjustering på henholdsvis 0,4 og 0,1 prosentpoeng fra IMFs oktober-prognosen, og en nedgang fra 3,6 prosent vekst i 2018.

IMF kuttet også veksten i tilsvarende rapport i oktober.

For Norge anslår IMF en BNP-vekst på 2,0 prosent i år og 1,9 prosent neste år, men vil presentere et oppdatert og fullstendig syn på norsk økonomi i løpet av våren.

Les også

IMF: Norske boliger fortsatt overpriset

«Hard brexit» kan trigge brå nedtur

IMF ser en viss forbedring i de globale markedsforholdene etter den tøffe slutten på 2018. Mye av grunnen til det er at den amerikanske sentralbanken har stoppet rentehevingene og at markedene har blitt mer optimistiske til utfallet av handelskonflikten mellom USA og Kina.

Men fortsatt ser det dårligere ut enn i fjor høst, ifølge IMF.

– En eskalering av handelskonfliktene med økt global usikkerhet kan svekke veksten ytterligere, skriver IMF.

– Det er fortsatt mulighet for markant forverring i markedssentimentet, noe som vil innebære en flukt fra risikofylte investeringer til trygge havner, og generelt strammere finansielle vilkår, spesielt for sårbare økonomier, legger IMF til.

Les også

IMFs Lagarde spår nedgang, men senere svak oppgang

Andre mulige triggere for en bratt nedtur er en hard brexit (dvs. hvis Storbritannia forlater EU uten en overgangsavtale), svake økonomiske data som indikerer langvarig global vekstnedgang og finanspolitisk usikkerhet kombinert med dyp resesjon i Italia, som kan spre seg i eurosonen.

På litt lenger sikt er klimaendringer og politiske konflikter knyttet til økende ulikhet i samfunnet viktige faktorer som kan redusere global vekst, tror IMF.

Bedring i andre halvår

Prognosene innebærer at global vekst flater ut i første halvdel av 2019.

I andre halvår styrkes veksten, da IMF forventer at Kina vil stimulere økonomien, det globale markedet blir mer positivt, det går bedre i eurosonen, og utviklingen stabiliserer seg i fremvoksende økonomier som Argentina og Tyrkia.

IMF venter for øvrig at fremdriften i fremvoksende markeder og utviklingsland fortsetter inn i 2020.

For industrilandene ventes det derimot en fortsatt gradvis nedbremsing, blant annet fordi effekten av USAs finanspolitiske stimulanser avtar.

Venter at veksten når platå etter 2020

Utover 2020 er den globale veksten ventet å nå et platå på rundt 3,6 prosent på mellomlang sikt, støttet av en økning i veksten hos økonomier som Kina og India, der det fortsatt ventes forholdsvis robust vekst.

Veksten i fremvoksende økonomier ventes å stabilisere seg rett under fem prosent, men med betydelige variasjoner mellom landene.


– På multilateralt nivå må det være en hovedprioritet å løse handelskonflikter med samarbeid, uten å øke barrierer som kan destabilisere en svekket global økonomi ytterligere, anbefaler IMF.

Les også

Trumps budsjett for 2020: Legger opp til større underskudd

Les også

DNB Markets avblåser USA-resesjon

Les også

Denne grensen har blitt sentral i brexitforhandlingene: Mener den har blitt et symbol på ydmykelsen fra EU

Les også

– Vi har ingen avklaringer i boks

Publisert:

Her kan du lese mer om