Tyskland bremser bioplaner

Tysklands regjering bremser på planene om utvidet bruk av biodrivstoff fram mot år 2014.

Publisert: Publisert:

Tyskerne ønsker å unngå konflikten om dyrkbar jord skal brukes til produksjon av drivstoff eller mat.

Regjeringen i Berlin vedtok derfor onsdag å senke tempoet i arbeidet for å utbre bruken av drivstoff produsert med biologiske råvarer. Miljøvernminister Sigmar Gabriel foreslo samtidig at avgiften på ren biodiesel bare skal forhøyes fra 15 til 18 cent.

Tidligere var det foreslått å øke avgiften til 21 cent. Dessuten skal tempoet i økningen av det lovfestede minsteinnholdet av såkalt økodrivstoff som tilsettes diesel og bensin fra fossile kilder, i 2009 reduseres fra 6,25 til 5,25 prosent.

Fra rundt 2015 av regner tyskerne med å fase inn såkalte grønne drivstoffer av andre generasjon. Håpet er at disse drivstoffene skal bidra enda sterkere til beskyttelse av miljøet enn dagens biodrivstoff.

Den globale matkrisen har skapt tvil om det er riktig å satse store jordbruksområder på produksjon av drivstoff når disse områdene kunne trenges til matproduksjon. Tilhengerne av biodrivstoff mener det er galt å sette miljøhensyn opp mot behovet for mer mat.

Publisert: