IEA: USA på vei til toppen som gasseksportør

Skifergass kan gjøre USA til verdensledende gasseksportør.

SKIFERGASS: Innen 2022 kan USA blir verdens største eksportør av naturgass – mye takket være veksten i skifergassproduksjon. Bildet er av en last med etan fra USA.
Publisert:

USA ligger an til å bli verdensledende i eksport av naturgass, ifølge en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Mye skyldes den sterke veksten i amerikansk skifergassproduksjon.

– USAs skiferrevolusjon viser ingen tegn til å miste farten, sier IEA-direktør Fatih Birol.

Økende appetitt for gass

Den globale etterspørselen etter naturgass forventes å øke med 1,6 prosent hvert år de neste fem årene, hvorav Kina vil stå for 40 prosent av veksten.

Forbruket skal nå 4,000 milliarder kubikkmeter gass innen 2022 fra nivået på 3,630 milliarder kubikkmeter i 2016.

Mye av økningen i forbruk skal komme fra industrien, som ifølge IEA vil bli en større forbruker av gass enn kraftbransjen.

Les mer: IEA spår full gass – men ikke i Norge

Les også

Analytiker: Den amerikanske skiferproduksjonen undergraver Opec

Skifergass leder an

USA, som er verdens største naturgassprodusent og -konsument, skal stå for 40 prosent av veksten i naturgassproduksjon de neste fem årene.

Produksjonen skal komme helt opp i 890 milliarder kubikkmeter om fem år, takket være veksten i skifergassproduksjon.

Dermed vil USA stå for mer enn en femtedel av den globale gassproduksjonen i 2022, særlig drevet av vekst i produksjonen i Marcellus-formasjonen, ifølge IEA.

Norges produksjon er langt mindre, men mesteparten av norsk gass eksporteres. Eksporten var på rundt 109 milliarder kubikkmeter i fjor.

Like stor som Norge

Økningen gjør USA i stand til å bli en gasseksportør på lik linje med Russland og Norge.

– USA er allerede den største gassprodusenten i verden og landet kommer til å øke sin produksjon mer enn noe annet land de neste fem årene, sier Keisuke Sadamori, direktør for energy markets and security i Det internasjonale energibyrået, til The Guardian.

I USA kommer gassproduksjonen til å vokse med nesten 3 prosent hvert år, ifølge Sadamori.

Les mer: Advarer Europa mot gassinvesteringer

Les også

– Gir dem et ekstra fortrinn

Les også

Utreder nederlandsk hydrogenkraftverk koblet til norsk sokkel

Les også

Økt kullproduksjon i USA, Kina og India

Publisert: