Stormaktenes handelskrig: – Det man hadde grudd seg til har skjedd

I 2018 har rivaliseringen mellom USA og Kina eskalert til en fullskala handelskrig. Alt man fryktet kunne skje er i ferd med å skje, mener professor. 

HANDELSKRIG-ÅR: Handelskrigen er i strid med det fagpersoner trodde vi kom til å se i 2018. Man har ikke sett lignende politikk på mange tiår, sier eksperter.
  • Tyra Kristiansen Stave
Publisert: Publisert:

2018 har vært et år preget av handelskrig mellom stormaktene, der Kina og USA har vært de store rivalene.

Det hele ble for alvor sparket i gang i mars da den amerikanske presidenten, Donald Trump, vedtok å innføre toll på import av stål og aluminium på henholdsvis 25 og 10 prosent. Tollgrepet ble forsvart som et tiltak for å beskytte amerikansk industri og produksjon.

Kina slo tilbake mot Trumps toll ved kort tid etterpå å innføre toll på amerikanske varer til tre milliarder dollar, og siden har landene vært i en dragkamp.

– Hver gang jeg tenker at de ikke kan gjøre noe som er verre, så kommer Trump med et nytt utspill, sier Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Ved utgangen av 2018 har USA innført toll på kinesiske varer for 250 milliarder dollar. Kina har svart med å innføre toll på amerikanske varer for til sammen 110 milliarder dollar.

– Jeg har jobbet med internasjonal handel i 30 år, og de siste par årene har vært helt surrealistiske, sier Ulltveit-Moe.

Les også: (+) Trumps opptrapping av handelskrigen truer den amerikanske kraftsektoren

Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

Gal medisin

Ved å beskytte USA mot utlandet, prøver Trump å styrke amerikansk økonomi, mener Ulltveit-Moe.

– Alt det vi har av historisk erfaring og empiri viser at dette er fullstendig gal medisin. Handelsmurer er ikke en effektiv løsning, hverken for amerikanske bedrifter eller arbeidstagere, sier hun.

Også Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI synes handelskrigen er overraskende og i strid med fagpersoners erfaring.

– Da Trump begynte å true med denne handelskrigen var det noe vi ikke hadde sett på flere tiår, sier BI-professoren.

Ifølge Arnulf har de fleste av verdens land lenge vært enige om åpen handel mellom landene som har vært organisert blant annet gjennom Verdens handelsorganisasjon.

– Det mest oppsiktsvekkende med handelskrigen er at saken i seg selv er et brudd med en tidligere akseptert verdensorden, sier Arnulf.

Les også: (+) Kommentar: Dagens aksjemarked skyldes Donald Trump

En logisk politikk for Trump

Ulltveit-Moe mener vi reagerer så sterkt på Trumps økonomiske politikk fordi det er en fremmed måte å tenke på i Skandinavia, hvor økonomien baserer seg på handel over grenser, omfordelingspolitikk og en fungerende velferdsstat.

– Han gjør det som virker som det beste og setter opp en mur mot utlandet, sier Ulltveit-Moe.

Hun mener det vil svekke amerikansk økonomi.

– Men når han ikke tror på velferdsstaten virker det som en logisk medisin.

For Arnulf er det oppsiktsvekkende at Trump faktisk har fått støtte i befolkningen i den økonomiske politikken han har ført i handelskrigen.

– Det var uventet at det var her han skulle få den største innenrikspolitiske støtten, sier han.

Kjemper mot handelsunderskudd

Et av Trumps viktigste argumenter i kampen mot Kina har vært å redusere USAs handelsunderskudd mot landet. Presidenten har flere ganger åpent vært bekymret for underskuddet.

– Det er en fullstendig misforstått oppfatning hos Trump at det som er viktig er å ha størst handelsoverskudd, sier Ulltveit-Moe.

Hun mener det er presidentens bakgrunn i næringslivet som gjør at han er vant til å tenke at det viktigste er å gå med overskudd.

Ulltveit-Moe påpeker at det er like viktig med import som eksport, og at det er velkjent at det man får store gevinster ved å importere varer land selv ikke produserer, eller som de selv produserer dyrere.

– Jeg trodde vi var ferdig med det Trump holder på med for lengst, sier hun.

Rakk ikke komme seg etter finanskrisen

– Det man hadde grudd seg til har skjedd. Man fryktet at handelskrigen ville true økonomisk utvikling ut over dem som deltar i krigen, og det har den gjort, sier Arnulf.

Han mener både tollbarrierene som er innført i handelskrigen og usikkerheten det har skapt, har fått konsekvenser for verdensøkonomien.

– Den viktigste effekten nå er at man kan se at kapital- og aksjemarkedene er ordentlig plaget av dette, sier Arnulf.

Problemet, mener BI-professoren, er at verden ikke hadde kommet seg etter finanskrisen for ti år siden.

– En av tingene man fryktet, og som har slått til foreløpig, er at aksjemarkedene over hele verden har avsluttet nedover, sier Arnulf.

– Handelskrigen har nok reelt sett truet det oppsvinget verden ønsket seg etter finanskrisen, sier han.

Handelskrigen kan ha gjort rentehevinger vanskeligere, og kan bremse det verden var i ferd med å gjøre for å unngå en ny finanskrise. Arnulf påpeker at også Den amerikanske sentralbanken har blitt satt under press for ikke å øke renten. Enn så lenge virker det dog ikke som sentralbanksjef Jerome Powell, som siste uke før jul hevet renten for fjerde gang i 2018, gir etter for det politiske presset.

Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI

– Før handelskrigen var man i ferd med å prise opp igjen kapitalen så folk måtte betale mer for lånet for å unngå en ny bølge av konkurser, sier Arnulf.

– Handelskrigen kan forlenge boblen av billig kreditt, sier han.

Les også: Trumps teknologitoll koster amerikanske selskaper 8,6 milliarder kroner i måneden

Norge er rammet

Handelskrigen har hatt sin effekt på verdens markeder i løpet av året.

– Handelskrigen har skapt en redusert forventning til vekst. Dette påvirker blant annet oljeprisen, så prisfallet i oljesektoren er en indirekte effekt av handelskrigen, sier Arnulf.

Han påpeker at det gjenstår å se hvem som er de virkelige taperne i handelskrigen. Også her hjemme blir vi påvirket av stormaktenes rivalisering.

– Norge får vi en dobbeltregning; oljeprisen går ned og svekker kronen og oljefondet taper på grunn av aksjeeksponeringen, sier Arnulf.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. USA
  2. Kina

Flere artikler

  1. Handelskrig har kostet USA og Kina flere milliarder dollar hver i 2018

  2. Kina innfører hevntoll på USA-varer verdt 675 milliarder kroner

  3. Tviler på enighet før handelskrigsfristen: – Konflikten er kommet for å bli

  4. Ny rapport: Amerikanske forbrukere og bedrifter tar regningen for Trumps handelskrig

  5. Betalt innhold

    Handelskrigen mellom USA og Kina forklart i 9 punkter