EU lover at Norge ikke rammes av beskyttelsestiltak

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier  Norge ikke skal bli rammet dersom unionen svarer på Trumps toll.

MØTTES: Statsminister Erna Solberg (H) møtte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tirsdag.
Publisert:

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er blant dem som har uttrykt bekymring for at EØS-avtalen ikke vil verne Norge fra EUs varslede beskyttelsestiltak mot import.

EU har varslet at de vil anlegge en tvistesak mot USA hos WTO, etter at USA innførte ekstratoll på import av stål og aluminium fra EU. Samtidig vil EU innføre tiltak og ta nødvendige skritt for å beskytte EU-markedet fra handelskonsekvensene som USAs restriksjoner medfører.

Reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO) åpner nemlig for at EU i dette tilfellet innfører beskyttelsestiltak for å hindre at en sterk økning i importen fra andre land skader egen industri.

Men tirsdag ettermiddag avfeier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at EUs beskyttelsestiltak vil ramme Norge, skriver NTB.

– Jeg har forsikret statsministeren om at vi jobber med en løsning for å myke opp de mulige konsekvensene dette vil kunne få for Norge. Det vil faktisk ikke få noen konsekvenser for Norge i det hele tatt, sier Juncker etter et møte med statsminister Erna Solberg i Brussel.

Et veldig positivt budskap, fastslår Solberg.

– Jeg er veldig takknemlig fra det klare budskapet president Juncker nettopp har kommet med om at eventuelle beskyttelsestiltak ikke vil skape noen problemer for Norge, sier hun.

Beskyttet av EØS-avtalen

Professor Finn Arnesen er leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Han slår fast at Norge gjennom EØS-avtalen er beskyttet mot de tiltak som EU kan vedta når det gjelder industrivarer.

– Norge er en del av det indre marked, og EØS-avtalen er til hinder for toll mellom EØS-landene i EU og Efta. Derfor vil EØS-avtalen redde Norge fra EUs beskyttelsestiltak, sier Arnesen til E24.

EKSPERT PÅ EUROPARETT: Professor Finn Arnesen er leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo.

Solberg var i forkant av møtet med Juncker bastant på at Norge vil bli «reddet» av EØS-avtalen.

– Vi kommer til å stå på det standpunktet som har vært Norges hele tiden, nemlig at EØS-avtalen beskytter mot den typen tolltariffer. Det er uakseptabelt å dele opp dem som deltar i det indre markedet, i noen som er innenfor og noen som er utenfor, sa Solberg til NRK.

– Solberg har helt rett. Vi kan stole på statsministeren her, sier Arnesen.

Les også

Norsk milliardeksport risikerer EU-toll: – Vi har akkurat vært i krisemøte

NHO-sjefen usikker

NHO-SJEF: Kristin Skogen Lund

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var ikke like sikker på at EØS-avtalen kommer til å redde Norge mot eventuell straffetoll, og pekte på at Norge ikke er en del av Norges tollunion.

– Norsk økonomi er tett sammenvevd med europeisk økonomi, og det vil få store ringvirkninger for Norge om det kommer flere handelsbarriere som rammer oss. Dette er faktisk veldig, veldig viktig, sier Lund til NRK.

Arnesen stusser på det Skogen Lund sier.

– Jeg kan ikke forstå hvor Skogen Lund er. Det at Norge ikke er en del av EUs tollunion, har ikke med saken å gjøre. EØS-avtalen er klinkende klar – det er forbudt med toll på varer omfattet av EØS-avtalen, sier Arnesen.

Samtidig peker han på at i noen tilfeller vil det varer fra tredjeland inngå i varer som selges fra Norge til EU, og da kan EUs tiltak mot tredjeland ramme Norge.

Hvis for eksempel stål fra et tredjeland inngår i et produkt Norge selger til EU, da vil EUs beskyttelsestiltak mot tredjeland kunne ramme Norge.

– Men dersom slike varer er bearbeidet slik at de regnes for å ha opprinnelse i Norge, vil Norge ikke bli rammet, sier Arnesen.

Les også

Seniorstrateg: – Trumps ståltoll kan føre til tapte arbeidsplasser

Bekymret for USAs handelspolitikk

Seniorforsker Arne Melchior er bekymret for effektene av USAs handelspolitikk.

SENIORFORSKER: Arne Melchior forsker på internasjonal handel i NUPI.

Han er ekspert på blant annet handelspolitikk og global utvikling, og leder senter for internasjonal økonomi og handel ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Hvis USAs handelspolitikk fører til at flere land innfører beskyttelsestiltak, blir det mindre frihandel. Det vil ramme norsk næringsliv, sier Melchior til E24.

Han peker på at Norge som er et lite land er avhengig av frihandel og et stabilt handelsregime.

Han mener at spørsmålet er om USA setter seg over regelverket og innfører tiltak som er i strid med WTO.

– Hvis store land gir blaffen i reglene, blir det problemer, sier Melchior.

Han peker på at de fleste land mener at USA setter seg ut over regelverket ved å bruke nasjonal sikkerhet som argument for å innføre ekstra tollsatser.

– De fleste land er enige i at dette er økonomiske tiltak begrunnet som et sikkerhetspolitisk tiltak av USA, sier Melchior.

Les også

Hydro bekymret for tollkrangel

Les også

USA innfører ståltoll fra flere land

Les også

Trumps ståltoll møtes av protester og mottiltak

Publisert:

Her kan du lese mer om