Norges Banks alternative handelskrig-regnestykker: USA-biltoll kan gi «betydelige utslag»

Norsk økonomi kan rammes merkbart hvis USA innfører biltoller, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen. – Norge har ganske betydelig leveranse til bilproduksjon, sier han.

Norges Bank har regnet på effekten av en eskalering av handelskrigen gjennom at USA innfører biltoller. For Norge vil konsekvensene være merkbare, ifølge sentralbanken. Bildet er tatt på en av fabrikkene til den franske bilprodusenten Peugeot.
Publisert: Publisert:

Etter at USA og Kina midt i desember meldte om nok en foreløpig våpenstillstand i handelskrigen, har USA-børsene ruset til nye høyder, og Wall Street kunne feire jul på rekordnivåer.

Men det er ikke gitt at fase én-avtalen mellom de to nasjonene holder. USAs president Donald Trump har tidligere snudd i forhandlinger fordi han mente at kineserne ikke ga nok og at det gikk for sakte.

Storbanken DNB ser på den underliggende konflikten mellom USA og Kina som «fundamental og bortimot uløselig».

Da den norske sentralbanken holdt renten uendret i desember, la den til grunn at usikkerheten om handelskrigen vil avta, og at det ikke kommer ytterligere tiltak.

Men i årets fjerde og siste utgave av «Pengepolitisk rapport» har Norges Bank også regnet på følgene av en eventuell ny opptrapping av handelskrigen, og på følgene hvis alle toller reverseres i 2020.

Les på E24+

Michael Burry fra The Big Short: Derfor ligner indeksfond på finanskriseboblen

ULIKE SCENARIOER: Norge kan rammes merkbart hvis USA innfører biltoller, men den positive effekten vil trolig ikke være like merkbar hvis alle toller fjernes i 2020, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Betydelige utslag

I scenarioet for opptrapping legger Norges Bank til grunn at USA innfører toll på biler og bildeler til og fra landet. Et slikt grep vil særlig få følger for europeisk bilbransje, men det påvirker også norske virksomheter som produserer bildeler, aluminium og ferrolegeringer, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Hvis det kommer toll på biler, da eskalerer denne handelskonflikten gjennom tollbarrierer. Slik disse beregningene viser, vil dette gi seg betydelige utslag for våre handelspartnere, sier Olsen til E24.

– Bilproduksjon er enda viktigere i noen andre land der ute enn det er for Norge. Men Norge har ganske betydelig leveranse til bilproduksjon, og dermed vil konsekvensene også for norsk økonomi være merkbare, legger han til.

Trump har truet med biltoller etter at en studie viste at import av kjøretøy og deler kan true USAs nasjonal sikkerhet, men tollene ble ikke noe av innen fristen, som utløp i november. Det er likevel ikke utelukket at tollene kan bli innført senere.

Les også

Kina senker tollsatsene

Biltoller kan ramme Hydro

Én av aktørene som kan rammes av biltoller fra USA er Norsk Hydro. Selskapet har de siste årene satset på leveranser av aluminiumsprodukter til europeisk bilindustri, spesielt fra valsevirksomheten i Tyskland. Selskapet leverer også til bilindustrien fra pressverk i Europa og USA.

LAGER BILDELER: Dette er Norsk Hydros anlegg i tyske Grevenbroich, som blant annet lager deler i lettmetall til bilindustrien.

«Dersom handelskrigen eskalerer og toll skulle bli innført på bilimport, kan eksport fra EU til USA bli rammet. Det vil kunne redusere etterspørsel for våre leveranser til bilprodusenter i EU», skriver Hydro-talsmann Halvor Molland i en e-post til E24.

«Vår vurdering er at risikoen for økt toll på bil og bildeler er redusert, blant annet fordi bilindustrien i USA er imot dette», legger han til.

Les på E24+

Året da kronemysteriet oppsto: Dette lærte vi om den norske kronen i 2019

Slik kan Norge rammes

Norges Bank skriver i Pengepolitisk rapport at en opptrapping av handelskonfliktene mest sannsynlig vil ha negative konsekvenser for norsk økonomi.

«Lavere vekst hos våre handelspartnere vil gi lavere etterspørsel etter norske eksportvarer. I tillegg vil lavere global vekst kunne redusere etterspørselen etter olje og gi en lavere oljepris. Norge har også en betydelig eksport som er tilknyttet bilindustrien», skriver banken.

HANDELSKRIGENS SKYGGER: Figuren til venstre viser hvordan handelskrigen har påvirket produksjonsgapet blant Norges handelspartnere totalt, og i USA og Kina. Figuren til høyre viser hvordan produksjonsgapet kan utvikle seg i et scenario hvor handelskonflikten trappes opp med biltoller, og i et scenario hvor tollene reverseres.

Varegrupper som bildeler, aluminium og ferrolegeringer utgjør til sammen i underkant av 10 prosent av eksporten fra Fastlands-Norge.

«Det er derfor grunn til å tro at en tolløkning på biler og bildeler til og fra USA vil ha en større direkte effekt på norsk økonomi enn tiltakene som til nå er innført», skriver Norges Bank.

Så langt ser ikke handelskrigen ut til å ha skadet norsk økonomi nevneverdig. Veksten i Norge har vært god til tross for svakere vekst blant handelspartnerne, ifølge Norges Bank.

«De direkte effektene av handelskonfliktene på norsk økonomi har til nå trolig vært begrenset», skriver banken.

Les også

Danske Bank tror verdensøkonomien er på bedringens vei

Hvis handelskrigen avsluttes

Norges Bank har også regnet på følgene for Norge hvis handelskrigen avsluttes, og alle toller fjernes, inkludert de som Kina og USA har lagt på hverandres varer og USAs toller på aluminium, stål og andre varer mot ulike land.

Det vil være positivt for verdenshandelen og for norsk økonomi gjennom høyere vekst hos våre handelspartnere og en litt høyere oljepris, påpeker sentralbanken.

Men den negative effekten av en opptrapping med biltoller er større enn den positive effekten av en eventuell fjerning av alle toller, ifølge sentralbanken.

– Det har ikke samme vekt når du ser på den mer positive utviklingen, sier Olsen.

Les også

Brems i verdensøkonomien barberer inntjeningen på Oslo Børs: – Det går dårligere

– Forutsigbarhet vil være bra

Men en avslutning av handelskrigen vil utvilsomt være en lettelse for mange selskaper. Norsk Hydro har justert ned forventningene til etterspørselsveksten etter aluminium flere ganger i år, fordi handelskrigen og brexit har skapt usikkerhet i mange bransjer.

«Hydro støtter fri og rettferdig handel. De siste årene har vi sett en eskalering i retorikk og innføring av nye tollbarrierer som har ført til mindre forutsigbarhet og økt usikkerheten i markedene», skriver Molland.

«Forutsigbarhet er en viktig premiss for investeringer, som igjen vil være bra for global makroøkonomi og etterspørsel etter aluminium», legger han til.

Les også

Milepæl: Oljefondet passerer 10.000 milliarder kroner

Publisert: