Trump-slakt etter rentekutt: - Bommer igjen!

Ingen overraskelser fra den amerikanske sentralbanken: Renten ble kuttet med 0,25 prosentpoeng. Men få signaler om ytterligere rentekutt får Donald Trump til å se rødt.

Publisert:

USAs sentralbank Federal Reserve (Fed) senker som ventet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Dermed er renten i intervallet 1,75 til 2 prosent.

Rentekuttet onsdag er USAs andre på under to måneder. Fed kuttet i sommer renten for første gang siden 2008.

Wall Street falt etter rentebeslutningen, og dollaren styrket seg noe, men utviklingen flater deretter ut.

Misfornøyd Trump

USAs president Donald Trump melder om sin misnøye med Fed-sjef Jerome Powell og sentralbankens rentebeslutning på Twitter onsdag kveld.

– Jay Powell og Federal Reserve bommer igjen. Ingen tæl, ingen fornuft, ingen visjon. En forferdelig formidler, skriver Trump på Twitter.

Trump har tidligere sagt at han vil ha renten lenger ned, for å stimulere økonomien i enda større grad.

Fed-sjef Powell får på pressekonferansen etter rentebeslutningen spørsmål om han vil kommentere Trumps melding på Twitter.

Powell svarer med å lese opp en melding om sentralbankens uavhengighet og sier som før at han ikke vil kommentere på reaksjoner fra folkevalgte.

Fed-topper uenige

Fed begrunner rentekuttet med effekten av den globale utviklingen på økonomiske utsikter og med dempet inflasjonspress, i en pressemelding i forbindelse med beslutningen.

Verdensøkonomien er preget særlig av handelskrigen mellom USA og Kina, som skaper usikkerhet globalt.

Sentralbanken skriver at de mest sannsynlige utfallene fremover er fortsatt økonomisk vekst, sterke arbeidsmarkedsforhold og inflasjon nær målet på 2 prosent.

Men det er fortsatt usikkerhet omkring de økonomiske utsiktene, skriver sentralbanken.

Sentralbanken var noe splittet i sitt syn.

Tre komitémedlemmer stemte mot dagens beslutning. Én av disse ville ha renten enda ett hakk ned, mens to ville beholde renten uendret.

Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets påpeker i et notat at Fed beholdt prognosen for renteutviklingen fremover, noe som tyder på at renten kan bli kuttet videre for å opprettholde veksten.

– Den faktiske rentebanen fremover vil imidlertid bli bestemt av den økonomiske utviklingen, skriver Magnussen.

På forhånd ventet markedet og analytikerne et rentekutt på 0,25 prosentpoeng.

– Alle venter at det kommer, sa DNB Markets’ seniorøkonom Knut A. Magnussen før rentebeslutningen.

Til tross for at USAs sentralbanksjef Jerome Powell gjorde det klart at juli-kuttet «ikke var starten på en rekke med rentekutt», var rentemarkedet sikker på at det ville bli kunngjort et nytt fra Fed onsdag.

Se meldingen fra Fed her

Tidligere...

Les også

Fed kutter renten for første gang siden 2008 (fra 31. juli)

Publisert: