Kan arbeidsgivere stole på sine ansatte?

En fersk undersøkelse fra Næringslivets sikkerhetsråd viser at 28 prosent av norske bedrifter har avdekket en eller flere utro tjenere blant sine ansatte.


<p><b>LEKKER INFORMASJON:</b> Misnøye på arbeidsplassen kan føre til at man skifter jobb, og tar med seg hemmelig informasjon videre. En trussel mot virksomheten, mener ekspert.</p>

LEKKER INFORMASJON: Misnøye på arbeidsplassen kan føre til at man skifter jobb, og tar med seg hemmelig informasjon videre. En trussel mot virksomheten, mener ekspert.

Arbeidsgivere ser som regel på sine arbeidstagere som en ressurs, og sjelden som en trussel.

Men ansatte med tilgang til selskapets verdier uten oppsyn kan utgjøre en stor risiko for virksomheten. Trusler innenfra dreier seg om alt fra CV-juks og tyveri, til lekking av informasjon og spionasje.

Nå viser tall fra Næringslivets sikkerhetsråds Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse for 2015 at 28 prosent av alle norske virksomheter har avdekket en eller flere utro tjenere blant sine ansatte.

– Innsidetrusselen er et stort problem i Norge. Vi ser at mange bedrifter bruker mye ressurser på å sikre bedriften mot eksterne trusler, men har lite fokus på å beskytte mot interne trusler, forteller Ronald Barø, som er sikkerhetsrådgiver i Falck Nutec.

Ifølge Barø er det i stat og næringsliv lite kunnskap om problematikken, og det kan for mange arbeidsgivere føles ubehagelig å tenke at ansatte misbruker sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 <p>Ronald Barø, seniorrådgiver i Falck Nutec.</p>

Ronald Barø, seniorrådgiver i Falck Nutec.

Hvem som helst

Barø har forsket på innsidetrusselen i Norge. Den typiske utro ansatte kan være vanskelig å karakterisere.

Og det er problemet. Det kan i utgangspunktet være hvem som helst.

Sinne, hevn, økonomiske problemer, ideologi eller eventyrlyst kan gjøre at man velger å gå over streken.

– Ansatte som er i ferd med å forlate en arbeidsplass kan ta med seg viktig informasjon til en konkurrent. En misfornøyd ansatt kan sørge for sabotasje, forteller han.

Barø forteller om store mørketall. Innsidetrusselen rammer de fleste typ­er virksomheter, fra de store selskapene til nærbutikken på hjørnet.

Mange av bedriftene vil ikke avsløre at de ansatte har opptrådt som en trussel på arbeidsplassen. De frykter at det tar seg dårlig ut på papiret.

Ifølge Virkes tall for detaljhandelen stjeler norske innsidere for 1,2 milliarder kroner hvert år. Bare i desember 2015 skal ansatte ha stjålet for 200 millioner kroner i egne butikker. Dette utgjorde 28 prosent av det samlede svinnet fra butikkene.

Barø legger også til at en undersøkelse fra Infratek i 2014 viste at 881 butikkansatte i Norge var blitt tatt for tyveri i egen butikk.

Må sjekke grundigere

Ifølge Næringslivets sikkerhetsråd er det viktig at virksomheter jobber aktivt med å forebygge interne trusler mot arbeidsplassen.

– Det er viktig med en god ansettelsesprosess og en god sikkerhetskultur i virksomheten. Her er det mye å gå på, forteller Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsråd.

 <p>Seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, Arne Røed Simonsen.<br/></p>

Seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, Arne Røed Simonsen.

Barø mener arbeidsplassene må gjøre en grundigere sjekk før de ansetter og gir nye personer tilgang til selskapets verdier.

Næringslivets sikkerhetsråds tall viser at under halvparten av alle norske virksomheter foretar en identitetssjekk ved ansettelser.

Mye CV-juks

Robert Leite, daglig leder i Meditor Search som jobber med å avsløre CV-juks, bekrefter viktigheten av id-sjekk av ansatte.

– Vi finner feil eller avvik hos 25 prosent av alle kandidater og oppdrag vi sjekker. Av disse er 15 prosent alvorlige feil, der søkeren bevisst må ha gitt grovt misvisende eller uriktig informasjon, forteller han.

Han forteller at tallene over juks har vært stabile i flere år, men at en bakgrunnssjekk er langt ifra normalen i Norge.
– Interessen blusser opp hver gang noe er i nyhetene, men ellers er vi på et lavt nivå sammenlignet med England og USA. 

Sist gang CV-juks var oppe i norsk presse var det Telenor-sjefen Sigve Brekke som fikk gjennomgå.

Ifølge Leite er det i stor grad det private næringslivet som benytter seg av profesjonell bakgrunnssjekk, men også det offentlige har begynt å vise interesse.

Arbeidsmiljø er avgjørende

Ansettelse av feil person kan koste arbeidsgiver dyrt. Både i tap av ideer, informasjon og materielle verdier.

Å avsløre illojale ansatte kan være utfordrende, og det er derfor viktig å jobbe med å unngå at det skjer.

Barø mener et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for å unngå innsidetrusler.

– En innsider har et motiv eller et behov for å handle som han eller hun gjør. Derfor er det viktig at terskelen for å begå en kriminell handling på arbeidsplassen er høy, sier han.

Dersom man har et godt arbeidsmiljø, og et godt forhold til arbeidsplassen, vil det være mindre risiko for å for eksempel lekke informasjon som virksomheten vil beskytte.

Kan oppdages

Til tross for at det kan være ubehagelig å konfrontere ansatte med mistanker om illojalitet, er det i bedriftens beste inter

esse. For å få til dette må bedriftene være mer bevisste på det som skjer.

– Bedriftene må erkjenne at det kan ramme dem. Uten en erkjennelse vil det ikke settes i gang systemer, sier Barø.

Selv om det er vanskelig å tegne et bilde av den typiske interne trusselen på arbeidsplassen, kan det å være observant være gull verdt.

Ifølge Barø viser flere studier gjort i etterkant av et funn av en illojal ansatt, at det egentlig har vært klare indikatorer på at noe slikt kan skje.

Ansatte som er i ferd med å gjøre et regelbrudd på arbeidsplassen, endrer som regel atferd. De blir gjerne mer introverte, mindre til stede og mer mistenksomme.

Å fange opp dette krever menneskelig omsorg forteller Barø. I enkelte bransjer kan også IT-systemene fange opp mistenkelig aktivitet.

– Man må våge å gripe fatt i problemene, sier han

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå