- Flysikkerheten settes på prøve

Det europeiske flysikkerhetsorganet la mandag fram for EU nye arbeidstidsbestemmelser for flygende personell. Norske piloter og kabinansatte mener reglene går på bekostning av sikkerheten.

FRYKTER FOR SIKKERHET: Christian Langvatn i Norsk Flygerforbund (NF) mener det nye EU-forslaget vil være farlig.
FRYKTER FOR SIKKERHET: Christian Langvatn i Norsk Flygerforbund (NF) mener det nye EU-forslaget vil være farlig.

Ifølge den europeiske flygerorganisasjonen European Cockpit Association (ECA) vil de nye bestemmelsene i verste fall føre til at piloter og kabinansatte må være våkne og på jobb i over 22 timer.

– Det er tvilsomt at et menneske klarer å være uthvilt og tilstrekkelig årvåken til å ivareta sikkerhetsrelaterte oppgaver etter å ha vært våken i så mange timer. Det strider også direkte mot enstemmige anbefalinger fra eksperter på området, sier nestleder Christian Langvatn i Norsk Flygerforbund (NF) og nestleder Elisabeth Goffeng i Norsk Kabinforening (NKF).

De viser til at flypersonell i hele Europa nå mobiliserer for å hindre at EU godkjenner forslaget fra European Aviation Safety Agency (EASA).

– Flysikkerheten i Europa settes nå på prøve. Nå er det ikke lenger snakk om at det kan skje en ulykke, men at det vil skje en ulykke, mener Langvatn.

Mandag ettermiddag la ECA ut en video der de advarer mot konsekvensene dersom EU sier ja til EASAs forslag. På videoen vises en animasjon med et lite fly med kallenavnet Captain Dead Tired (kaptein Dødstrøtt, red.anm.).

Konkurransehensyn

NF og NKF mener EASA har tatt mest hensyn til flyselskapenes kommersielle og konkurransemessige behov, samt behovet for å harmonisere det europeiske regelverket, fremfor å lytte til fagkompetansen.

– EASA har uttalt at de også må ta hensyn til konkurransemessige forhold. Vi mener de er et sikkerhetsorgan som skal ta seg av nettopp sikkerheten og som skal se bort fra andre behov. Her har arbeidsgiverorganisasjonene fått gjennomslag for veldig mye, mener Flygerforbundets nestleder.

Da det ble innført et nytt regelverk for næringen i 2007, ble det bestemt at det skulle foretas analyser av regelverket for å få det vitenskapelig forankret.

– Det er utarbeidet fire uavhengige rapporter, og flere av dem sier det samme om blant annet hvor lenge man bør jobbe om natten og hvor lang arbeidsbelastning man kan ha over en dag eller en uke. Men EASA har sett bort fra kritiske anbefalingene, sier han.

Varsler myndighetene

Langvatn sier at organisasjonene nå vil orientere Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet om forslaget til nye bestemmelser.

– Vi må få departementet og samferdselsministeren og tilsynet i tale. Vi har en god dialog med tilsynet. Dette går jo motsatt vei av det de gikk inn for i høringsuttalelsen, så jeg regner med at de vil uttale seg i saken, sier Langvatn.

I inneværende og neste uke vil de to organisasjonene legge fram sine synspunkter for myndighetene.

– Vi frykter at dette vil bli vedtatt av EU-kommisjonen dersom vi ikke reagerer nå, sier nestleder Christian Langvatn i Norsk Flygerforbund. 

Les også:

På forsiden nå