Flere uføre

Aldri har så mange nordmenn levd på uførepensjon som nå.

NY STRATEGI: Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Hanne Bjurstrøm (begge Ap) presenterte i fjor høst et nytt forslag til uføretrygd og alderspensjon til uføre. Antallet uføre har økt med 8.800 på ett år.
NY STRATEGI: Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Hanne Bjurstrøm (begge Ap) presenterte i fjor høst et nytt forslag til uføretrygd og alderspensjon til uføre. Antallet uføre har økt med 8.800 på ett år.

Hele 311.200 personer var registrert som mottakere av uførepensjon ved utgangen av mars.

Det er 8.800 flere enn på samme tidspunkt i fjor, og tilsvarer en økning på 2,9 prosent.

311.2000 uføre tilsvarer 9,7 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Andelen har ikke vært høyere på fire år, og det totale tallet har aldri før vært høyere.

Ti tusen vedtak

Ifølge Nav-direktør Joakim Lystad skyldes den store økningen at svært mange som frem til nå har mottatt tidsbegrenset uførestøtte eller arbeidsavklaringspenger, nå er over på full uførepensjon.

Bare i løpet av årets første tre måneder er det innvilget 10.700 vedtak om uførepensjon av Nav.

Det kommer altså langt flere inn i uføreprogrammet, enn det som går ut av ordningen.

- Det er rimelig å anta at veksten i antall nye uføre vil fortsette utover i 2012. Det er fortsatt mange som nå mottar arbeidsavklaringspenger og som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførepensjon. Av erfaring vet vi at mange av disse har store helseutfordringer og begrenset med muligheter til å komme tilbake til arbeidslivet, sier Lystad.

Flere ledige
Nylig kom også Navs tall på arbeidsledigheten i Norge. De viste at antallet ledige steg i april, stikk i strid med spådommene fra økonomer og eksperter.

Summen av antallet som er arbeidsledige pluss antallet tiltaksdeltakere, var i april 82.305. Oppgangen fra ett år tidligere er størst i antallet tiltaksdeltakere, der 17 prosent flere enn for ett år siden er på arbeidstiltak.

Unge uføre

Det er nå 9.500 unge uførepensjonister i alderen 18 til 29 år. Om lag 3prosent av alle uføre er yngre enn 30 år og fra mars i fjor til mars i år økte antallet unge uføre med 866 personer. Det er en overvekt av menn blant de uføre under 30 år. Andelen unge uføre i befolkningen er på 1,2 prosent.

- De som blir uføre i ung alder risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet. Derfor er det viktig å hjelpe de unge inn i arbeid og aktivitet. De som har så store helseutfordringer at de ikke klarer å delta i arbeid eller aktivitet, kan ha krav på uførepensjon. Vi ser at de som får innvilget uførepensjon i ung alder har alvorlige diagnoser, sier Lystad.

Diagnosestatistikken for 2010 viser at de vanligste diagnosene blant unge uføre er nevroser og personlighetsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.

Uføre kvinner

Andelen uføre i befolkningen øker for både menn og kvinner, men økningen er større for kvinner enn for menn. Blant kvinner økte andelen uføre fra 11,0 til 11,3 prosent på ett år, mens for menn økte det fra 8,0 til 8,1 prosent. Størst økning finner vi blant kvinner i aldersgruppen 45-49 år, hvor andelen uføre økte fra 9,1 prosent i mars i fjor til 10,0 prosent i år.

Blant kvinner er det i all hovedsak psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser som er mest utbredt. Muskel- og skjelettlidelser er mer vanlig blant eldre enn yngre uføre og psykiske lidelser er mer vanlig blant de yngre.

Fra midlertidig til varig

- Langt flere kvinner enn menn fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad etter 2004. At veksten i andelen uføre er størst blant kvinner må ses i sammenheng med at det er en overvekt av kvinner som tidligere fikk tidsbegrenset uførestønad og som nå får innvilget varig uførepensjon. Analyser vi har gjort viser at ordningen med tidsbegrenset uførestønad i praksis har fungert som en ventefase for varig uførepensjon, sier Lystad.

Hele 82 prosent av dem som fikk innvilget uførepensjon i årets tre første måneder, hadde også mottatt arbeidsavklaringspenger før de fikk innvilget uførepensjon.

10 prosent hadde sykepenger og 8 prosent kom fra andre livssituasjoner som arbeidsledighet eller kvalifiseringsprogrammet.

Arbeidsledigheten i Norge stiger

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå