Jobbekspertene: Jeg har fått feil lønn i to år. Kan jeg kreve pengene etterbetalt?

Innsender har vært lønnet etter feil ansiennitet i to år. Kan man da kreve pengene etterbetalt?


<p>Innsender lurer på om man kan be om etterbetaling etter at man har fått feil lønn basert på ansiennitet i to år. </p>

Innsender lurer på om man kan be om etterbetaling etter at man har fått feil lønn basert på ansiennitet i to år. 

Spørsmål:

Jeg jobber i en statlig bedrift og fant nettopp ut at jeg har vært lønnet etter feil ansiennitet i to år, og dermed gått glipp av mye penger. Jeg gikk ikke gjennom noen vanlig ansettelsesprosess, og ble derfor aldri bedt om dokumentasjon. Vet at jeg skulle ha fulgt med selv, men jeg ser også i retningslinjene for arbeidsplassen at arbeidsgiver er ansvarlig for å tilse at jeg får riktig lønn. Kan jeg kreve pengene etterbetalt?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Etterbetaling av lønn reguleres hverken i arbeidsmiljøloven eller statsansatteloven og som regel heller ikke i tariffavtaler. Generelt sies imidlertid gjerne at arbeidstager kan kreve etterbetalt lønn der feilen skyldes arbeidsgiver, forutsatt at arbeidstager har reagert innen rimelig tid etter at lønnen ble utbetalt. I ditt tilfelle må en trolig si at arbeidsgiver må bebreides for feilen, idet du ikke ble bedt om dokumentasjon på tidligere ansettelser o.l. i forbindelse med ansettelsen. Samtidig kan tidsaspektet tale mot rett til etterbetaling da det må kunne forventes at du selv fortløpende sjekker lønnsslipper og at utbetalt lønn er riktig.

Jeg vil imidlertid råde deg til å ta opp saken med tillitsvalgte eller nærmeste leder/HR snarest mulig, samtidig som du ber om at ansiennitetsutregningen korrigeres for fremtiden. Dette da lønnskrav som hovedregel foreldes etter tre år og rene passivitetsbetraktningen kan medføre at kravet må anses tapt også før dette.

Svar fra Svànaug Bergland:

Det er først og fremst viktig at du og arbeidsgiver blir enige om hva som er riktig ansiennitet. Du må be om å få se hvordan ansienniteten er blitt beregnet og konkret påpeke hva du mener er feil. Dersom dere blir enige, vil spørsmålet om hvem som er å «bebreide» for feilen være et sentralt tema i forhold til din rett til etterbetaling. Dersom du enten hadde gitt arbeidsgiver feil eller mangelfull informasjon, vil det kunne tale imot etterbetaling. Hvis derimot arbeidsgiver ikke har gjort det man må forvente i forbindelse med ansiennitets-/lønnsfastsettelse i et statlig system, vil det tale til din fordel. Uansett tror jeg du må regne med at det faktum at det er gått to år før du oppdaget den eventuelle feilen, vil kunne medføre at arbeidsgiver i det minste vil være negativ til å etterbetale deg for hele perioden. Etterbetaling eller ei, det er hvert fall viktig å få etablert riktig lønnsgrunnlag for fremtidige lønnsutbetalinger. Både av den grunn og på grunn av foreldelsesfristen for lønnskrav er dette en hastesak som du bør ta tak i med en gang.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå