Jobbekspertene: Vil metoo-kampanjen senke terskelen for oppsigelser i julebordsesongen?

Innsender lurer på om det vil bli flere oppsigelser i arbeidsmarkedet etter metoo-kampanjen nå som vi går inn i julebordsesongen.


<p><b>JULEBORD:</b> Metoo-kampanjen har økt bevisstheten rundt trakassering, noe som kan være et problem under julebordsesongen, mener innsender. </p>

JULEBORD: Metoo-kampanjen har økt bevisstheten rundt trakassering, noe som kan være et problem under julebordsesongen, mener innsender. 

Spørsmål: 

Julebordsesongen er over oss og Metoo-kampanjen ruller for fullt, hvor fokus er på menn som sextrakasserer kvinner og kvinnelige kolleger. I den forbindelse lurer jeg på om det sterke fokuset vil medføre flere oppsigelser og om terskelen for oppsigelse vil bli påvirket slik at det skal mindre til for å si opp ansatte? 

Svar fra Thor-Arne Wullum: 

Jeg vil anta at økt fokus på sextrakassering vil medføre at terskelen for å varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet nå er blitt lavere. Det er videre grunn til å tro at medias oppmerksomhet omkring temaet gjør det tilsvarende vanskelig for arbeidsgivere å forholde seg passive til slik opptreden og særlig etter en lovlig varsling. Dette vil igjen kunne medføre at flere arbeidsgivere vil reagere med oppsigelse eller avskjed.

Hva gjelder terskelen for oppsigelse, sier loven at arbeidsgiver må ha saklig grunn til oppsigelse. Loven gir anvisning på en saklighetsnorm og arbeidsgiver har bevisbyrden for at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse. Ved avskjed grunnet påstått sextrakassering, vil bevisbyrden være ekstra streng. 

Selv om også dommere leser nyheter og er oppbrakt av de mange historier som er gjengitt i media, føler jeg meg imidlertid trygg på at domstolene evner å praktisere en fornuftig terskel for oppsigelse. Det er fremdeles slik at det gjelder et strengt saklighetskrav for oppsigelser i norsk arbeidsliv. Jeg legger uansett til grunn at de «mildeste» former for uønsket seksuell oppmerksomhet fremdeles bør og må reageres på i form at irettesettelse/skriftlig advarsel, mens oppsigelse og avskjed kun er aktuelt for de grovere og sannsynliggjorte overtredelsene.

Saken fortsetter under bildet.

 <p>Demonstranter i USA etter metoo-kampanjen. </p>

Demonstranter i USA etter metoo-kampanjen. 

Vi leser for øvrig i disse dager om at flere bedriftsledere tar til orde for nulltoleranse og at de til og med vil si fra til potensielle nye arbeidsgivere om at deres tidligere ansatte har sextrakassert kvinnelige kolleger. Nulltoleranse som bedriftspolicy er bra og sender et kraftig signal til potensielle overgripere. Det er imidlertid uklart hvor grensene går og det er grunn til å tro at udokumenterte påstander om sextrakassering kan bli møtt med påstander om ærekrenkelser. Det er således mulig at domstolene heretter vil få mer å gjøre. På den annen side tror jeg mange menn er skremt av historiene og vil heretter søke å unngå pinlige situasjoner.

Svar fra Svànaug Bergland:

Tydelige bedriftspolicies, uansett område, er viktig for at ledere og ansatte på en enkel måte kan skaffe seg kunnskap om hva som gjelder av regler på arbeidsplassen. Mitt inntrykk er at bedriftsledere og deres støttepersoner for tiden finleser bedriftens etiske retningslinjer, personalpolitikk og lederskapsprinsipper når det gjelder sextrakassering, og samtalene går livlig i de mange kontorer. Mitt råd til ledere jeg kommer i kontakt med om dette, er at like viktig som å ha tydelige policies, er å sikre at de gjøres kjent i organisasjonen. Her ser det ut til at mange bedrifter har et forbedringsområde. Opplæring av nyansatte og jevnlige påminnelser til alle ansatte om hva som gjelder i vår bedrift med hensyn til sextrakassering, er svært viktig. Det er også viktig at det er enkelt for dem som likevel blir utsatt for policy-brudd, å kunne varsle om dette. 

Erfaring viser at det sitter et stykke inne for mange å henvende seg personlig til sin leder med slike klager eller bekymringer. Årsakene til dette kan man bare spekulere i, men dessverre kan det virke som mange lar være fordi erfaringen viser at det ikke skjer noe etterpå. Andre kan oppleve at å varsle medfører sanksjoner som bl.a. forbigåelse ved forfremmelser, å bli ignorert av egen leder i det daglige, å ikke få tilbud om kurs, sosial utfrysing, osv. Selv ansatte i bedrifter med uttrykt nulltoleranse mot sanksjonering av varslere, forteller om opplevelser der kart og terreng ikke stemmer. Det må være en sentral oppgave for personalansvarlige ledere å sørge for at dette ikke skjer.

Saken fortsetter under bildet. 

 <p>NHO-sjef Kristin Skogen Lund er en av de norske kvinnene som har snakket ut om trakassering etter metoo. </p>

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er en av de norske kvinnene som har snakket ut om trakassering etter metoo. 

Når det gjelder håndtering av klagesaker, hører vi fra ledere at en av de store utfordringene deres er at det ofte blir ord imot ord; jeg ble sextrakassert/jeg trakasserte ikke. Folks grenser er forskjellige, og gode intensjoner om en rettferdig undersøkelse av en klage kan bli vanskeliggjort ved at det ikke finnes observatører av handlingene, eller at observatørene ikke ønsker å «ta parti», eller at observatører ikke ønsker å bli innblandet. Antallet klagesaker om sextrakassering vil sannsynligvis øke når nå julebordsesongen og metoo-engasjementet møtes. Vi får håpe og tro at bedriftene forsikrer seg om at ansatte på firma-julebord forstår at bedriftens policies og retningslinjer gjelder også da, og at bevisstgjøringen rundt dette temaet nå er så sterk at det er lettere å forstå hvor grensene går. 

 Skulle det likevel oppstå situasjoner der en ansatt enten selv blir utsatt for sextrakassering eller blir tilskuer til slik atferd, må oppfordringen være å varsle ledelsen eller en annen ansvarsperson umiddelbart med konkret informasjon om hendelsen, og å gi klar melding om hva ledelsen forventes å gjøre. Så er det tilsvarende viktig at ledelsen tar ansvar, vurderer alle sider av saken og handler slik situasjonen krever. Husk at handling er viktig; eller for å dele ett av mine favoritt-ordspråk med leserne: Ingen hører hva du sier fordi dine gjerninger taler så høyt.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

Spør ekspertene

Noe du lurer på innenfor arbeidsrett, HR eller generelt om spillereglene på arbeidplassen? Et håpløst dilemma? Send inn ditt spørsmål her!

På forsiden nå