- Kan jeg sparke sykemeldt som jobber et annet sted?

Leder lurer på hva han kan gjøre med ansatt som er 100 prosent sykemeldt, men som har ekstrajobb hvor han fortsatt jobber.

LURER STATEN: En leder har oppdaget at en ansatt som er sykemeldt likevel fortsatt jobber i en deltidsstilling et annet sted. Hva bør han gjøre?
LURER STATEN: En leder har oppdaget at en ansatt som er sykemeldt likevel fortsatt jobber i en deltidsstilling et annet sted. Hva bør han gjøre?

Har du en lederutfordring?

Hver uke svarer arbeidsrettsekspert og advokat Trond Stang og tidligere HR-direktør i Egmont Christine Aalstad Bækkelund, på spørsmål fra deg som har personalansvar.

Lurer du på noe? Send oss dine spørsmål her!

Ukens spørsmål:

«Jeg har en arbeidstaker som har 100 % stilling hos oss, men som nylig ble sykmeldt. På sykemeldingen står det 100 % sykemeldt og det står vårt selskap som eneste arbeidsgiver.

Vi har nå oppdaget og dokumentert at denne arbeidstakeren har en ekstrajobb som han fortsatt er aktiv i selv om han er sykemeldt hos oss. Jobbene er relativt like og han har ikke oppgitt vårt selskap eller hans stilling som årsak i sykemeldingen. Han har også tidligere blitt bedt om ikke å jobbe deltid i den andre jobben, da dette har gått ut over jobben han har hos oss. (jobber til 02:00 på natten i deltidsjobben og er derfor sterkt redusert når han møter opp hos oss.)

Kan jeg avskjedige denne personen på den oppgitte infoen mens han er sykemeldt? Hvilke tiltak må jeg i så fall ta for å rettferdiggjøre en oppsigelse?»

Svar fra Trond:

Din arbeidstaker har et problem både i forhold til NAV og i forhold til deg som arbeidsgiver, slik vi ser det.

For det første har han vært i arbeid hos biarbeidsgiver i en periode hvor han er 100 % sykmeldt.

Dette er trygdemisbruk, og vil kunne medføre krav om tilbakebetaling av sykepenger, og muligens også politianmeldelse, avhengig av hvilket omfang dette har hatt.

Det kan også være spørsmål om dere bør gjøre NAV oppmerksom på forholdet.

Når det gjelder arbeidstakeres ekstrajobber, tillitsverv eller annen aktivitet på fritiden i forhold, er utgangspunktet at arbeidstaker fritt råder over sin fritid. Arbeidstaker er imidlertid forpliktet til å innrette seg slik at han er i stand til å oppfylle sin arbeidsplikt hos hovedarbeidsgiver.

For meg er det åpenbart at en deltidsjobb som varer til 02:00 på natten ikke kan kombineres med en vanlig fulltidsjobb med arbeidsdag som starter kl 08:00. Du skriver at han tidligere er blitt bedt om ikke å jobbe deltid i den andre jobben.

Hvis dette måtte oppfattes som en instruks, noe jeg mener dere var berettiget til å gi, foreligger det et tillitsbrudd som gir grunnlag for oppsigelse. Han har dessuten uriktig oppført dere som eneste arbeidsgiver på sykemeldingen, og har dermed forsøkt å holde bijobben skjult. Også dette forhold vil kunne inngå i et oppsigelsesgrunnlag.

Avhengig av de konkrete forhold kan det tenkes å foreligge avskjedsgrunn. Vi vil imidlertid anbefale at du begynner med å innkalle til drøftingsmøte, og vil anbefale en vanlig oppsigelse som det riktige virkemiddel i en sak som denne.

Svar fra Christine:

Klar tale fra Trond - og meg: Dette er ikke greit! Det burde være enkelt å få dokumentert de faktiske forholdene i denne saken, og forberedt seg på en formell prosess for avvikling.

Trond nevner flere alvorlige forhold som du setter på agendaen for drøftelsesmøtet. Det viktige for deg, er at du behandler saken formelt korrekt og kvalitetssikrer både prosess og dokumentasjon.

Situasjoner som dette kan aldri bli hyggelige, men det hjelper begge parter at de er ryddige, og at all kommunikasjon er saklig. Dersom du ikke har vært i situasjoner som dette før, ville jeg bedt om bistad fra en jurist som kan veilede deg underveis. Det er en billig "forsikring", og gir deg trygghet i de vanskelige samtalene.

 

Spørsmål:

 

Jeg har en arbeidstaker som har 100 % stilling hos oss, men som nylig ble sykmeldt. På sykemeldingen står det 100 % sykemeldt og det står vårt selskap som eneste arbeidsgiver. Vi har nå oppdaget og dokumentert at denne arbeidstakeren har en ekstrajobb som han fortsatt er aktiv i selv om han er sykemeldt hos oss. Jobbene er relativt like og han har ikke oppgitt vårt selskap eller hans stilling som årsak i sykemeldingen. Han har også tidligere blitt bedt om ikke å jobbe deltid i den andre jobben, da dette har gått ut over jobben han har hos oss. (jobber til 02:00 på natten i deltidsjobben og er derfor sterkt redusert når han møter opp hos oss.) Kan jeg avskjedige denne personen på den oppgitte infoen mens han er sykemeldt? Hvilke tiltak må jeg i så fall ta for å rettferdiggjøre en oppsigelse?

 

Svar:

 

Din arbeidstaker har et problem både i forhold til NAV og i forhold til deg som arbeidsgiver, slik vi ser det. For det første har han vært i arbeid hos biarbeidsgiver i en periode hvor han er 100 % sykmeldt. Dette er trygdemisbruk, og vil kunne medføre krav om tilbakebetaling av sykepenger, og muligens også politianmeldelse, avhengig av hvilket omfang dette har hatt. Det kan også være spørsmål om dere bør gjøre NAV oppmerksom på forholdet.

 

Når det gjelder arbeidstakeres ekstrajobber, tillitsverv eller annen aktivitet på fritiden i forhold, er utgangspunktet at arbeidstaker fritt råder over sin fritid. Arbeidstaker er imidlertid forpliktet til å innrette seg slik at han er i stand til å oppfylle sin arbeidsplikt hos hovedarbeidsgiver. For meg er det åpenbart at en deltidsjobb som varer til 02:00 på natten ikke kan kombineres med en vanlig fulltidsjobb med arbeidsdag som starter kl 08:00. Du skriver at han tidligere er blitt bedt om ikke å jobbe deltid i den andre jobben. Hvis dette måtte oppfattes som en instruks, noe jeg mener dere var berettiget til å gi, foreligger det et tillitsbrudd som gir grunnlag for oppsigelse. Han har dessuten uriktig oppført dere som eneste arbeidsgiver på sykemeldingen, og har dermed forsøkt å holde bijobben skjult. Også dette forhold vil kunne inngå i et oppsigelsesgrunnlag.

 

Avhengig av de konkrete forhold kan det tenkes å foreligge avskjedsgrunn. Vi vil imidlertid anbefale at du begynner med å innkalle til drøftingsmøte, og vil anbefale en vanlig oppsigelse som det riktige virkemiddel i en sak som denne.

Spør ekspertene

Noe du lurer på innenfor arbeidsrett, HR eller generelt om spillereglene på arbeidplassen? Et håpløst dilemma? Send inn ditt spørsmål her!

På forsiden nå