Når kan vi bruke tilkallingsvikarer?

Selskapet har sagt opp ansatte men tar i bruk tilkallingsvikarer til enkle oppgaver. Må de som er oppsagt få fortrinnsrett til disse jobbene, spør bedriftsleder E24s jobbeksperter.

HJELPENDE HÅND: Bedriften trenger hjelp til å ta unna produksjonstopper, og lurer på om de skal tilby jobben til oppsagte ansatte eller ta inn tilkallingsviarer. Her blir laksefilet pakket hos Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja. Bedriften er ikke den omtalte i jobbekspertene.
HJELPENDE HÅND: Bedriften trenger hjelp til å ta unna produksjonstopper, og lurer på om de skal tilby jobben til oppsagte ansatte eller ta inn tilkallingsviarer. Her blir laksefilet pakket hos Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja. Bedriften er ikke den omtalte i jobbekspertene.

Har du en lederutfordring?

Hver uke svarer arbeidsrettsekspert og advokat Trond Stang og tidligere HR-direktør i Egmont Christine Aalstad Bækkelund, på spørsmål fra deg som har personalansvar.

Lurer du på noe? Send oss dine spørsmål her!

Ukens spørsmål:

«Vi har på grunn av omlegging av produksjon gjennomført en nedbemanning i selskapet, og de som er sagt opp har fortrinnsrett til eventuelle nye stillinger i ett år.

Vi har imidlertid relativt ofte behov for tilkallingsvikarer til enkle oppgaver i forbindelse med «topper» i produksjonen. Gjelder de oppsagtes fortrinnsrett kun faste stillinger, eller bør vi ta hensyn til dette også ved tilkalling av vikarer for kortvarige oppdrag?»

Svar fra Trond:

Verken arbeidsmiljøloven eller forarbeidene til denne sier noe om hvorvidt fortrinnsrett bare gjelder ved fast ansettelse, eller om fortrinnsretten også utløses ved midlertidig ansettelse. Loven må likevel være slik å forstå at også midlertidig ansettelse utløser fortrinnsrett, ettersom bestemmelsen gir fortrinnsrett ved «ny ansettelse». Også en midlertidig ansettelse er en ny ansettelse så lenge det rekrutteres utenfra. Dere må derfor ta hensyn til tidligere ansatte med fortrinnsrett også ved tilkalling av vikarer for kortvarige oppdrag, så fremt det skjer en ny ansettelse.

For den ansatte kan det være en ulempe å takke ja til et kortere vikariat, fordi den ansatte ikke vil ha fortrinnsrett til ny ansettelse etter utløp av vikariatet. Takker den ansatte nei til en tilbudt stilling vil vedkommende som hovedregel også miste videre fortrinnsrett. Et avslag medfører likevel bare at den ansatte mister fortrinnsretten dersom den stillingen som tilbys anses som passende.

Det kan argumenteres for at et kortere vikariat ikke kan anses som en passende stilling, slik at den ansatte ikke mister fortrinnsretten selv om vedkommende sier nei til et vikariat. Hvis du med «tilkallingsvikar» mener en person som fra tid til annet får enkeltstående midlertidige ansettelser som vikar, mener vi at dette normalt ikke vil være en «passende» stilling i arbeidsmiljølovens forstand. Hvis dere etablerer en stilling som tilkallingsvikar som medfører regelmessige oppdrag av et visst omfang over tid, kan dette stille seg annerledes.

Det beste er om dere har en dialog med den ansatte rundt hvilke konsekvenser en aksept/avslag på et tilbud om et kortvarig vikariat vil ha for vedkommende i forbindelse med at tilbudet fremsettes. Er vikariatet svært kortvarig kan det for eksempel avtales at et avslag ikke skal medføre at fortrinnsretten bortfaller fordi arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at stillingen ikke kan anses som passende.

Svar fra Christine:

Fortrinnsrett eller ikke, så må det vel være en gjensidig gevinst i å hente inn medarbeidere som kjenner oppgavene og bedriften?

Trond har et godt forslag om å etablere en policy i bedriften for hvordan midlertidig ansettelse skal påvirke fortrinnsretten til ny, fast stilling. Jeg mener den bør opprettholdes selv om man takker nei til vikariat av kortere varighet, f.eks. inntil et halvt år. Samtidig bør det presiseres at de som takker nei til vikariater av lengre varighet mister sin fortrinnsrett, og at tilbudet vil gå videre til nesteman

Noe annet kan medføre at de dere trenger i en akutt situajson ikke ønsker å stille opp. Videre kan det gi en opplevelse av at det er «bortkastet» å ta vare på sin kompetanse og opprettholde en god relasjon til bedriften.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

Spør ekspertene

Noe du lurer på innenfor arbeidsrett, HR eller generelt om spillereglene på arbeidplassen? Et håpløst dilemma? Send inn ditt spørsmål her!

På forsiden nå