Kunne sparke piloter etter fem sykedager

Inntil denne uken opererte Norwegian med kortsiktige kontrakter der den innleide piloten kunne bli sagt opp ved mer enn fem dagers sykefravær på én måned.

NYE KONTRAKTER: I gamle kontrakter Norwegians piloter har hatt med vikarbyråer, kunne de bli sparket etter fem dagers sykefravær. Norwegian sier at nye kontrakter nå har blitt gitt ut, men vil ikke kommentere innholdet i dem.
NYE KONTRAKTER: I gamle kontrakter Norwegians piloter har hatt med vikarbyråer, kunne de bli sparket etter fem dagers sykefravær. Norwegian sier at nye kontrakter nå har blitt gitt ut, men vil ikke kommentere innholdet i dem.

I kjølvannet av Norwegians gigantinvestering i 222 nye fly kommer selskapet til å kunne ansette 5.500 flere ansatte innen ti år, ifølge administrerende direktør Bjørn Kjos.

Men en stadig større andel av ansettelsene i Norwegian går gjennom utenlandske vikarbyråer, og nå stiller flere spørsmål om hvilke arbeidsvilkår de innleide vikarene har i lavprisselskapet.

En kontrakt fra vikarbyrået Parc Aviation viser at byrået i desember i 2011 betalte lønnen til en pilot brutto i euro og overlot til piloten selv å betale skatt og trygd.

Samtidig hadde byrået rett til å si opp vedkommende hvis det var mer enn fem dagers sykefravær i måneden.

Norwegian sier nå at nye kontrakter er sendt ut.

- Gjelder ikke

- Den kontrakten du refererer til der gjelder ikke lenger, derfor kan jeg ikke kommentere den, sier informasjonssjef i Norwegian, Åsa Larsson, til E24.

Ifølge Larsson ble det sendt ut nye kontrakter til pilotene denne uken. Men hvilket oppsigelsesvern pilotene har i den nye kontrakten, vil ikke Larsson svare på.

- Dette er kontrakter som inngås mellom bemanningsbyrå og pilotene. Vi kjøper tjenester gjennom bemanningsbyrået og har ingen påvirkning på kontraktene, sier Larsson.

Urealistisk

Hennes kollega i informasjonsavdelingen til Norwegian, informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, mener på sin side at punktet om oppsigelse etter fem dagers sykefravær «faller på sin egen urimelighet»:

- Vi investerer så mye i en ny pilot at det er helt urealistisk å si ham opp på grunn av fem sykedager. Folk blir syke, sier Sandaker-Nielsen.

- Pilotene er sosialt forsikret i de land de jobber, pluss at vi betaler lønn de første fem sykedagene, sier Larsson.

Holde tett

Den største norske pilotfagforeningen, Norsk Flygerforbund, reagerer negativt på arbeidsavtalen som piloter er tilbudt av Norwegian, via vikarbyrået.

- At kontrakten pålegger piloten å holde tett om dens innhold, må bety at den er så dårlig at det er forbudt å snakke om den, sier Aleksander Wasland, leder i Norsk Flygerforbund.

Han advarer Norwegian mot å ta ibruk slike kontrakter i større grad:

- Det er meget positivt at Norwegian satser så dristig som Bjørn Kjos gjør. Luftfarten trenger disse arbeidsplassene, og vi er positive til at han vil bruke skandinavisk arbeidskraft når han skal ekspandere.

- Vi har derimot sett at såkalte kontraktspiloter i Ryanair og Easyjet har avdekket mange grelle eksempler på arbeidskontrakter vi tar avstand fra, sier Wasland, og utdyper hvilke forhold man har sett.

- Dårlige vilkår

- De har ikke et ansettelsesforhold i vanlig forstand, det dreier seg om bruk av vikarbyrå av en hel annen karakter enn det vi ser i normale norske ansettelsesforhold.

- Avtalen lemper mye av ansvaret og kostnadene på den enkelte pilot, og vi mener selskapet da i en viss grad spekulerer i å ansatte unge flygere med et akutt behov for jobb. De har stor gjeld, sertifikat som går ut på dato, og tar da heller en dårlig kontrakt når alternativet er å ikke fly.

Og Bjørn Kjos har brukt denne måten for rekruttering både på basen i Helsinki i Finland og den nye som er under oppbygging i Malaga i Spania, ifølge Wasland.

Han mener denne formen for rekrutteringen påvirker sikkerheten.

-  Vi bekymrer oss for om sikkerhetskulturen opprettsholdes i et selskap hvor mange piloter er på korttidskontrakter.

Også arbeidstakerorganisasjonen Parat uttrykker i dag bekymring for neste generasjon Norwegian-ansatte.

Les mer:

På forsiden nå